Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Blake Theatre

Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd ar gael…

St Michael & All Saints Church

Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod…

@dickie.dai.do

Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran tarddiad.

Raglan Farm Park Donkey

Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

Penallt Church

Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r rhai nad…

Grosmont Castle

Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt cynharach.…

Rogiet Countryside Park

Parc cefn gwlad am ddim ar Wastadeddau Gwent, dan reolaeth Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Fynwy.

Church of St Nicholas Grosmont

Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt (oherwydd…

The Dell Vineyard 2

Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

Apple County Cider Orchard

Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau seidr a…

Shire Hall Monmouth

Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru. Mae'n…

Craft Renaissance Gallery

Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli…

Growing in the Border

Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig ymweliadau grŵp a…

Goytre Hall Wood

Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod ymhlith…

Chepstow Castle

Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r…

Frogmore Street Gallery

Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r…

Borough Theatre

Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad hanesyddol…

Hive Mind

Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn Gwy hardd,…

Birch Tree Well

Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a nentydd

Roe Deer Buck, Rogiet Poorlands (Conrad Petersen)

Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a…

Roman Legionary Museum Caerleon

Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf…

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

St Martin's Church, Cwmyoy

Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

View from Gray Hill, Wentwood

Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn werth yr…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Raglan Castle

Dod yn dditectif a helpu i ddatrys y drosedd a dod â'r tramgwyddwr(au) o flaen eu gwell, gyda gwobr…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024
Instruments

Diwrnod yn Abaty Tyndyrn gyda'r band gwerin Celtaidd acwstig Brimstone, yn rhoi blas o gerddoriaeth…

Agoriadau

Tymor

6th Gorffennaf 2024-7th Gorffennaf 2024
Caribbean Racenight

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad calendr y flwyddyn, Noson Rasio Caribïaidd hynod boblogaidd!

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Elvis (Keith Davies)

Mae Elvis o'r Fenni, Keith Davies a'i 'Memphis Mafia' yn dychwelyd gyda'u teyrnged fythol…

Agoriadau

Tymor

18th Mai 2024
Mione

Mae Mione yn ardd bert gyda llawer o blanhigion prin ac anarferol.

Agoriadau

Tymor

23rd Mehefin 2024

Tymor

30th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024
Kanine Karnival

Dewch i ymuno â ni yng Nghastell Cil-y-coed am Kanine Karnival! Bydd y noson hwyliog i'r teulu hon…

Agoriadau

Tymor

15th Medi 2024
Chepstow Castle

Ewch i Gastell Cas-gwent a rhoi cynnig ar wneud darn o maille (post cadwyn) i fynd adref gyda chi.

Agoriadau

Tymor

13th Awst 2024
Chepstow Castle

Dysgwch bopeth am grefft hynafol gwehyddu helyg yng Nghastell Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

30th Gorffennaf 2024
The quartet

Noson o jazz â blas Paris a Swing Sipsi yn Neuadd Goffa Woolaston, gyda phedwarawd Swing o Baris.

Agoriadau

Tymor

23rd Mai 2024
Jack and the beans talk

Yn swynol ac yn ddyfeisgar gyda digon o ryngweithio, sgwrs ffa enfawr, bagiau o aur a hen gawr…

Agoriadau

Tymor

25th Mai 2024
Chepstow Castle

Dewch i gael eich diddanu gan ein marchog preswyl, a chael golwg agos ar arfau canoloesol! 

Agoriadau

Tymor

23rd Awst 2024
Garden Tours with Sue

Mwynhewch daith o amgylch Gardd Nant-y-Bedd arobryn gyda'r crëwr Sue. Dewch i glywed popeth am sut…

Agoriadau

Tymor

21st Mehefin 2024

Tymor

28th Mehefin 2024

Tymor

5th Gorffennaf 2024

Tymor

12th Gorffennaf 2024

Tymor

19th Gorffennaf 2024

Tymor

26th Gorffennaf 2024

Tymor

2nd Awst 2024

Tymor

9th Awst 2024

Tymor

16th Awst 2024

Tymor

23rd Awst 2024

Tymor

30th Awst 2024

Tymor

6th Medi 2024

Tymor

13th Medi 2024

Tymor

20th Medi 2024

Tymor

27th Medi 2024
Summer Sculpture Exhibition

Mwynhewch y gwaith celf a'r bywyd planhigion yng Ngardd Gerfluniau Dyffryn Gwy, gardd 3 erw wedi'i…

Agoriadau

Tymor

2nd Mehefin 2024

Tymor

12th Mehefin 2024-16th Mehefin 2024

Tymor

19th Mehefin 2024-23rd Mehefin 2024

Tymor

26th Mehefin 2024-30th Mehefin 2024

Tymor

3rd Gorffennaf 2024-7th Gorffennaf 2024

Tymor

10th Gorffennaf 2024-14th Gorffennaf 2024

Tymor

17th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024

Tymor

24th Gorffennaf 2024-28th Gorffennaf 2024

Tymor

31st Gorffennaf 2024-4th Awst 2024

Tymor

7th Awst 2024-11th Awst 2024

Tymor

14th Awst 2024-18th Awst 2024

Tymor

21st Awst 2024-25th Awst 2024

Tymor

28th Awst 2024-1st Medi 2024

Tymor

4th Medi 2024-8th Medi 2024

Tymor

11th Medi 2024-15th Medi 2024
Yvette Fielding - Scream queen

Yvette Fielding yn siarad am ei llyfr newydd Scream Queen. Eisteddiadau, byrddau Ouija, tipio…

Agoriadau

Tymor

1st Mehefin 2024
Rev. Richard Cole

Ymunwch â'r Parchedig Richard Coles wrth iddo drafod ei lyfr diweddaraf, Murder at the Monastery.

Agoriadau

Tymor

3rd Mehefin 2024
Green Gathering

Ymunwch â ni am bedwar diwrnod o effaith isel sy'n byw mewn ardal o harddwch eithriadol, pob twll a…

Agoriadau

Tymor

1st Awst 2024-4th Awst 2024
Duke's Theatre As You Like It

Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Cas-gwent gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As…

Agoriadau

Tymor

27th Gorffennaf 2024
Chepstow Racecourse

Mwynhewch noson fwyaf chwaethus y tymor ar Gae Ras Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

12th Gorffennaf 2024
The Really Wild Show 2024 Poster

Dychmygwch hyn: Pengwiniaid yn hirgoes osgeiddig, Crocodilod yn cuddio'n ddiog, Hebogiaid yn esgyn…

Agoriadau

Tymor

16th Awst 2024
Dell Vineyard Beefy

Ewch i'r Winllan Dell am benwythnos agored ar 8 / 9 Mehefin 2024.

Agoriadau

Tymor

8th Mehefin 2024-9th Mehefin 2024
Welsh Wine Week

Dathlwch Wythnos Gwin Cymru 2024 yng Nwinllan Dell drwy fynd ar daith o amgylch ein gwinllan a rhoi…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024

Tymor

1st Mehefin 2024
Faulty Towers

Bwyta Tyrau Diffygiol - 14 a 15 Mehefin 2024 Mae Basil, Sybil a Manuel yn gweini pryd 3 chwrs.

Agoriadau

Tymor

14th Mehefin 2024-15th Mehefin 2024
Chepstow Show

Mae Sioe Cas-gwent yn dychwelyd i Gae Ras Cas-gwent am ddiwrnod allan gwych i'r teulu.

Agoriadau

Tymor

10th Awst 2024
Falcon

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!

Agoriadau

Tymor

21st Medi 2024-22nd Medi 2024

Uchafbwyntiau Llety

Tintern Abbey Cottage has a fabulous location opposite the Abbey in the stunning Wye Valley

Gyferbyn ag Abaty Tyndyrn. Cysgu 6 (3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi) w / trobwll bath, 37…

Caradog Cottages

Saith bwthyn hunanarlwyo hardd yn y Fenni a'r cyffiniau

A cosy two-seater sofa and mini chaise longue in the Blorenge lounge

Mae'r Blorenge ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a…

Little Barn Usk

Hyfryd wedi trosi ysgubor i 2 berson - wedi'i gosod yn ei gardd breifat ei hun gyda golygfeydd…

Rockfield Coach House

Arhoswch yn Stiwdios Cerddoriaeth Chwedlonol Rockfield ar Fferm Rockfield. Mae'r Coach House…

Beaufort Cottage Tintern

Mae Beaufort Cottage ar safle arbennig iawn, gyda golygfa agos anhygoel o'i ffenestr ystafell wely…

Hilton Newport

Dadflino wrth y pwll 18 metr neu yn y sauna yng ngwesty'r Hilton Newport. Oddi ar yr M4 ac 20…

Crown Cottage Cadw

Mae'r bwthyn hyfryd hwn wedi'i leoli o fewn pellter stormus o Gastell Gwyn hanesyddol, ond mae…

Norton House

Mae Norton House yn adeilad rhestredig gyda chymeriad mawr. Mae'r ystafelloedd gwely yn eang ac…

Hen Ty & Dan y Berllan

Dim ond 3 milltir o'r Fenni y mae dau fwthyn gwyliau hunan-arlwyo carreg carreg Cymreig…

Norton Cottages

Mae'r Llofft Seidr a'r Apple Store wedi eu creu'n llawn dychymyg o adeilad amaethyddol rhestredig…

Upper Bettws Cottages

Mae Bythynnod Uchaf Betws (Hafod a Cuddfan) yn uchel ym Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog / Bannau…

Middle Ninfa

Ydych chi'n grŵp teuluol neu weithgaredd sy'n chwilio am Bunkhouse cyfeillgar/cyfforddus/tawel i…

Cefn Tilla Court

Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo…

Hendre Farmhouse Orchard Campsite

Mae ein maes gwersylla Trefynwy wedi'i gosod yng nghefn gwlad hyfryd Cymru a Lloegr sy'n edrych…

Beech Cottage

Mae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri…

Garn-Y-Skirrid

Mae Garn-y Skirrid yn dŷ byclis 4 person ecogyfeillgar newydd ei adeiladu ar gyrion Parc…

Coachman's Cottage

Bythynnod y Coach House Tai gwyliau hunanarlwyo bendigedig yn amgylchoedd heddychlon delfrydol…

Wern-y-cwm aerial shot

Mae Wonderful Escapes yn Fferm Wern-y-Cwm yn cynnig 16 ystafell wely i chi a 12 ystafell ymolchi…

The Stable Triley Court

Mae Triley Court Cottages wedi'i ffurfio o ddau stabl sydd newydd eu hadnewyddu, Golwg Y Mynydd a'r…

Monmouth Premier Inn

Gwesty'r Gyllideb yn Nhrefynwy

Spring cottage

Bwthyn cymeriad wedi'i adfer yn Nyffryn Gwy. Wedi'i osod o fewn coetiroedd a gardd helaeth yn…

The Kings Arms Blorenge bedroom

Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n rhoi enghraifft wych o sut y…

Torlands

Mae Torlands yn eiddo modern eang a sy'n cael ei adnewyddu gan sylishly gyda golygfeydd gogoneddus…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo