Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Tintern Wireworks Bridge

Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf, mae Pont…

Llangeview (c) Friends of Friendless Churches (2) Resized

Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif, a…

Chepstow Racecourse

Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a pedigri rasio…

Roman Legionary Museum Caerleon

Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf…

Melville Centre

Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

Usk Castle

Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r…

National Trust - Path through Coed-y-Bwnydd bluebells

Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy, gyda hanes o…

Woodhaven

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a…

High Glanau

High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o erddi…

Craft Renaissance Gallery

Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli…

@em_wales Skirrid Fawr

Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan ddilyn…

Monmouth Methodist Church

Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol…

Nant Y Bedd Garden

Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd i fyny yn…

Glebe House

Ewch i ardd Glebe House.

Nelson Gardens

Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn…

Tretower Court and Castle

Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr Roger Vaughan…

Priory Wood -  (Lowri Watkins)

Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd gwyllt.

Black Rock Fishermen

Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb…

Wye Valley Arts Centre

Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd…

Castle Meadows

Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon, wrth ymyl…

Cute Farm Experience

Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

Kittys Orchard Wild Meadow b (Julie Smith)

Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan Ymddiriedolaeth…

White Castle

Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn…

springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)

Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

montage of choirs

Gwledd o gerddoriaeth gorawl yng nghalon Sir Fynwy

Agoriadau

Tymor

29th Chwefror 2024-3rd Mawrth 2024
Rock_climbing_activity

Sesiwn antur antur dringo creigiau yn y Mynyddoedd Du. Hyfforddiant cymwys Mae'r holl offer a…

Agoriadau

Tymor

7th Mai 2024
High Glanau

Gardd Celf a Chrefft Bwysig ar agor i elusen.

Agoriadau

Tymor

5th Mai 2024
There Was an Old Lady Who Swallowed A Fly

Dwi ddim yn gwybod pam ei bod hi'n llyncu hedfan... Mae Cwmni Theatr y Bobl yn gwneud!

Agoriadau

Tymor

26th Mawrth 2024
Chepstow Show

Mae Sioe Cas-gwent yn dychwelyd i Gae Ras Cas-gwent am ddiwrnod allan gwych i'r teulu.

Agoriadau

Tymor

10th Awst 2024
Crafts

Addurnwch eich coron eich hun i fynd adref a dod yn Frenin neu Frenhines Castell Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

1st Mehefin 2024-2nd Mehefin 2024
Devauden Festival

Mae Gŵyl Devauden wedi bod yn rhedeg ers 2010 ac mae'n ddigwyddiad cyfeillgar i'r teulu sydd wedi'i…

Agoriadau

Tymor

24th Mai 2024-26th Mai 2024
Image of Miles Jupp

Ers i daith olaf Miles orffen yn The London Palladium yn 2017, mae wedi bod yn The Full Monty ar…

Agoriadau

Tymor

25th Ebrill 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Dysgwch egwyddorion sylfaenol sut i bobi â burum, knead toes i ddatblygu'r glwten, a sut i gael yr…

Agoriadau

Tymor

30th Ebrill 2024
Tom Jones

Mae Tom Jones yn dychwelyd i'r Green Green Grass of Home ar gyfer cyngerdd Cymreig enfawr ar Gae…

Agoriadau

Tymor

6th Gorffennaf 2024
silhouettes of people dancing with multicoloured edges run along the bottom. on the right there's a woman singing with the same colourful outlines. Ab

Cariad Mawr yw'r ŵyl fach gyda chalon fawr! Yn hollol annibynnol ac yn gartref wedi'i dyfu yng…

Agoriadau

Tymor

18th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024
Glebe House

Ewch i ardd Glebe House.

Agoriadau

Tymor

27th Ebrill 2024-28th Ebrill 2024
Bryngwyn Manor

Gardd 3 erw, bît a bywyd gwyllt ger Rhaglan.

Agoriadau

Tymor

29th Mawrth 2024

Tymor

23rd Mehefin 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Bwyta, yfed, sgwrsio a meistroli'r sgiliau a'r wybodaeth i bobi bara Eidaleg traddodiadol.

Agoriadau

Tymor

25th Mai 2024

Tymor

4th Mehefin 2024
Caving_activity

Sesiwn antur blasu ogofa yn y Mynyddoedd Du. Hyfforddiant cymwys Mae'r holl offer a gyflenwir

Agoriadau

Tymor

7th Mai 2024

Tymor

7th Mehefin 2024

Tymor

5th Gorffennaf 2024

Tymor

19th Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024
Baileau

Mae Baileau yn cynnig gardd aeddfed gan gynnwys teithiau cerdded gardd, hen berllan a…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024
Falcon

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024

Tymor

21st Medi 2024-22nd Medi 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Gwnewch fara arddull Sgandinafaidd gyda Baker y Fenni.

Agoriadau

Tymor

2nd Ebrill 2024
Uskonbury

Mae'r Greyhound Inn and Hotel yn cyflwyno 'Gŵyl Gerdd Brynbuganedd 2024'.

Agoriadau

Tymor

16th Mehefin 2024
Crickhowell Walking Festival

Wythnos o deithiau cerdded tywys ar gyfer pob oedran a gallu yn y Mynyddoedd Du ac o'u cwmpas -…

Agoriadau

Tymor

9th Mawrth 2024-17th Mawrth 2024
Writing the Landscape

Gweithdy undydd ar ysgrifennu natur yn Nant-y-Bedd yw Ysgrifennu'r Dirwedd.

Agoriadau

Tymor

28th Ebrill 2024
Rock_climbing_activity

Sesiwn antur antur dringo creigiau yn y Mynyddoedd Du. Hyfforddiant cymwys Mae'r holl offer a…

Agoriadau

Tymor

7th Mehefin 2024

Tymor

5th Gorffennaf 2024

Tymor

19th Gorffennaf 2024

Tymor

4th Awst 2024
Crafty Pickle

Darganfyddwch sut i wneud eich krauts a kimchi eich hun, gan roi'r hyder a'r wybodaeth sydd eu…

Agoriadau

Tymor

24th Mawrth 2024

Tymor

28th Ebrill 2024
Longhouse Farm

Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch daith…

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024

Uchafbwyntiau Llety

Kingstone Brewery Hop Garden

Mae'r Ardd Hop ym Mragdy Kingstone yn Nhyndyrn, yn safle glampio unigryw sy'n darparu chwe lle…

Red Sky at Night Campsite

Red Sky at Night Campsite is the perfect place to escape the hustle and bustle of day to day life…

Pen Y Dre Farm

Mae Bythynnod Fferm Pen-y-Dre yn dŷ coetsis hardd o'r 17eg Ganrif sydd wedi'i addasu'n ddiweddar…

Our customers enjoying the views

Gwyliau cychod 5 seren ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ym Mannau Brycheiniog. Gwelyau moethus,…

Gliffaes Country House Hotel

Wedi'i lleoli yn ei ffynnon ei hun mae 35 erw o erddi ynghanol golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol…

Monmouth Caravan Park

Mae teulu'n rhedeg parc 5 munud o bellter cerdded o'r dref. Parc sy'n cael ei redeg orau yn ardal..

St Pierre Outside

Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng…

Rocklodge-exterior

Fflatiau cynllun agored modern gwych yn Symonds Yat Rock ar Ddyffryn Gwy. Mae Min yn aros 2…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

Anne's Retreat

Seclusion llwyr & moethusrwydd digyfaddawd mewn cwt bugail swynol. Mae Anne's Retreat yn…

The Rising Sun

Prynodd Mathew & Tracey The Rising Sun ym mis Gorffennaf 2009 ac mae rhywfaint o newid wedi'i…

Werngochlyn

Cottages a addaswyd o ysguboriau'r 18fed ganrif 21/2 milltir o dref farchnad y Fenni.

View from The Punch House

Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru,…

Robin's Barn

Wedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol, gwledig mewn ardal ddynodedig o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

Maes Y Berllan

Addaswyd ysgubor o 18fedC ar fferm waith. Lleolir yn Nyffryn Wysg. Mae gennym ein darn ein hunain o…

Mayhill Hotel

Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae…

Penydre Farm Bed & Breakfast

Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref hardd Llanfihangel crucornau. Lleoliad delfrydol ar gyfer…

Llwyn Celyn

Ym mhen deheuol dyffryn hardd Llanddewi Nant Hodni yn y Mynydd Du saif Llwyn Celyn, tŷ eithriadol o…

Vauxhall Cottage

Mae Vauxhall Cottage yn fwthyn ar wahân 3 ystafell wely am dro byr o ganol tref hanesyddol…

Upper Bettws Cottages

Mae Bythynnod Uchaf Betws (Hafod a Cuddfan) yn uchel ym Mynyddoedd Duon Bannau Brycheiniog / Bannau…

Farmhouse, Mallards Barn, Oaklands Cottage, The Cygnet Sudio

Croeso i Fferm Tal-y-Fan Uchaf, cartref Gwyliau Sir Fynwy, gyda thri bwthyn gwyliau hunanarlwyo.

Bar

16C tafarn yng nghanol Cas-gwent. Bwyd ardderchog (AA rosette) bwyty a phrydau bar, bar poblogaidd.

Middle Ninfa

Ydych chi'n grŵp teuluol neu weithgaredd sy'n chwilio am Bunkhouse cyfeillgar/cyfforddus/tawel i…

The Riverside Hotel

Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo