Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Wye Valley Sculpture Garden

Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner…

Clydach Ironworks

Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda pharcio ac…

Church of St Nicholas Grosmont

Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt (oherwydd…

Tintern Abbey from Devil's Pulpit

Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros Abaty Tyndyrn…

Abergavenny Castle

Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y castell ar…

Wyeswood Common (Lauri Maclean)

Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve in the Wye…

Newport Transporter Bridge

Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw mewn…

Magor Church

Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

Prisk Wood, Spring walk (Hamish Blair) (4)

Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

White Castle

Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn…

Monnow Bridge

Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr…

Wentwood Forest

Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda…

Magor Procurator's House

Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli…

Abbey Tintern Furnace

Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a adferwyd yn…

Black Rock Picnic Site

Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y Graig Ddu.

Brecon Cathedral

Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth wedyn yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537, rôl a…

Raglan Farm Park Donkey

Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

Usk Castle

Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r…

Croes Robert Wood Nature Reserve (Lowri Watkins)

Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i gerdded…

Sudbrook Interpretation Centre

Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

High Glanau

High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o erddi…

Big Pit Museum

Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i lleoli yn…

Bailey Park

Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Monmouth Castle

Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Mione

Mae Mione yn ardd bert gyda llawer o blanhigion prin ac anarferol.

Agoriadau

Tymor

23rd Mehefin 2024

Tymor

30th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024
Classic Car Show

Dewch i weld amrywiaeth o geir clasurol i'w gweld ar Gae Ras Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

21st Ebrill 2024
Falcon

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024

Tymor

21st Medi 2024-22nd Medi 2024
Raglan Castle

Dod yn dditectif a helpu i ddatrys y drosedd a dod â'r tramgwyddwr(au) o flaen eu gwell, gyda gwobr…

Agoriadau

Tymor

26th Mai 2024-27th Mai 2024
Navigation_course

Diwrnod llywio i ddechreuwyr yn Nhrefynwy a Dyffryn Gwy

Agoriadau

Tymor

12th Mawrth 2024

Tymor

11th Gorffennaf 2024
Balter Festival. Photographer - James Bridle

Mae Gŵyl Balter yn llawn ar brofiad yr ŵyl, yn disgwyl gweld perfformiadau taith gerdded a sioeau…

Agoriadau

Tymor

23rd Mai 2024-26th Mai 2024
Castell Roc

Gŵyl flynyddol a gynhelir yng Nghastell Cas-gwent yw Castell Roc. Mwynhewch 12 perfformiad gwahanol…

Agoriadau

Tymor

8th Awst 2024-26th Awst 2024
Mamma Mia

Mwynhewch brofiad sinema awyr agored ABBAtastig wrth i chi wylio a chanu i Mamma Mia yng Nghastell…

Agoriadau

Tymor

11th Mai 2024
Cenotype

Gwnewch eich printiau gwych eich hun gan ddefnyddio planhigion o'r ardd, siafft o olau'r haul ac,…

Agoriadau

Tymor

16th Gorffennaf 2024

Tymor

21st Gorffennaf 2024
Longhouse Farm

Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch daith…

Agoriadau

Tymor

20th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024
Easter Egg Hunt

Allwch chi ei helpu i ddod o hyd i'r Bunny Pasg ddod o hyd i'w wyau yng Nghastell Cil-y-coed am…

Agoriadau

Tymor

29th Mawrth 2024-1st Ebrill 2024
Image of Ann Cleeves

Noson gydag Ann Cleeves mewn sgwrs gydag Alis Hawkins

Agoriadau

Tymor

18th Mawrth 2024
Bryngwyn Manor

Mwynhewch daith chwilota gwanwyn gyda hyfforddwr chwilota Wild Food UK, Rob Judson, o amgylch…

Agoriadau

Tymor

26th Ebrill 2024
Abergavenny Pride Stalls

Digwyddiad Pride LGBTQ+ am ddim yng nghanol y Fenni. Dewch i fwynhau'r diwrnod mewn ardal ddiogel a…

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024
Folk on the lawn

Cynhelir digwyddiad gwerin/gwreiddiau ym Melin Abaty, Tyndyrn, De Cymru.

Agoriadau

Tymor

11th Gorffennaf 2024-14th Gorffennaf 2024
Made in Tennessee poster

Mae cefnogwyr gwlad yn cael blas ar Nashville gyda sioe boblogaidd Soul Street Productions, Made in…

Agoriadau

Tymor

23rd Mawrth 2024
Forest Retreats

Ewch yn ôl i'r goedwig a meithrin eich lles ar eco-encil tri diwrnod yn Hill Farm, Tyndyrn.

Agoriadau

Tymor

19th Ebrill 2024-21st Ebrill 2024

Tymor

27th Medi 2024-29th Medi 2024
Medieval-reenactors

Hwyl, adloniant ac addysg ganoloesol i gyd yng nghanol Trefynwy

Agoriadau

Tymor

10th Awst 2024-11th Awst 2024
Crickhowell Walking Festival

Wythnos o deithiau cerdded tywys ar gyfer pob oedran a gallu yn y Mynyddoedd Du ac o'u cwmpas -…

Agoriadau

Tymor

9th Mawrth 2024-17th Mawrth 2024
Martin Simpson with guitar

Yn adnabyddus yn gyffredinol fel y gitârwyr acwstig a sleidiau gorau erioed, mae Martin yr un mor…

Agoriadau

Tymor

13th Mawrth 2024
Crafts

Addurnwch eich coron eich hun i fynd adref a dod yn Frenin neu Frenhines Castell Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

1st Mehefin 2024-2nd Mehefin 2024
Wales Outdoor Walk

Os ydych chi'n caru hanes, chwedlau, a natur, mae'r daith dywys hon ger Trefynwy yn Nyffryn Gwy ar…

Agoriadau

Tymor

2nd Mawrth 2024-30th Tachwedd 2024
Ministry of Sound Classical

Paratowch ar gyfer noson glwb fel dim arall yng Nghymru yr haf hwn wrth i'r Weinyddiaeth…

Agoriadau

Tymor

7th Mehefin 2024
Music

Dewch i mewn i'r ysbryd canoloesol a mwynhewch benwythnos o ddifyrrwch a cherddoriaeth yng…

Agoriadau

Tymor

18th Mai 2024-19th Mai 2024

Uchafbwyntiau Llety

Garn-Y-Skirrid

Mae Garn-y Skirrid yn dŷ byclis 4 person ecogyfeillgar newydd ei adeiladu ar gyrion Parc…

Glen Trothy Caravan Park

Parc lefel dawel mewn lleoliad cefn gwlad hardd ar gyrion Coedwig y Ddena a Dyffryn Gwy. Mwynderau…

The Chickenshed

Pensaernïaeth wych, dylunio glân a golygfeydd graenus dros gefn gwlad Sir Fynwy yn cyfuno mewn…

Caban Bryn Arw

Cwt bugail trawiadol wedi nythu ym mynyddoedd Duon De Cymru.

The Riverside Hotel

Rydym yn cynnig croeso cynnes i bartïon hyfforddwyr yng Ngwesty Riverside yn Nhrefynwy

Highlands Cottage

Swynol wedi trosi stablau cerrig. Wedi'i gosod mewn perllan, gyda golygfeydd trawiadol. Yn agos…

apple tree cabin

Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein…

St Pierre Outside

Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng…

Usk Castle Knights

Allwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

Birdsong Cottage

Mae Birdsong Cottage yn fwthyn gwyliau hardd mewn cwm diarffordd yng nghanol Sir Fynwy gyda…

The Greyhound

Mae'r Milgwn yn dafarn wledig draddodiadol, wedi'i lleoli o fewn Dyffryn Wysg hardd, sy'n cynnig y…

The Piggery

Arhoswch ar fferm Kate Humble: deffro i synau anifeiliaid a darganfod beth sy'n digwydd y tu ôl i'r…

Maple Holiday Home

Mae Maple Holiday Home yn gartref gwyliau dwy ystafell wely newydd sbon wedi'i leoli mewn maestref…

Swanmeadow Holiday Cottages

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein fferm Holiday Cottages sy'n rhan o fferm Panty-goitre,…

Great House

Mae Great House yn dŷ cerrig hyfryd, rhestredig gradd II o'r 16egC yn amgylchoedd tawel iawn hen…

Mayhill Hotel

Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae…

Wye Valley Hotel

Mae Gwesty Dyffryn Gwy yn dafarn wledig fach sy'n cael ei rhedeg gan deuluoedd yn Nhyndyrn –…

Trevyr Barn

Mae Trevyr Barn yn cynnig llety gwyliau moethus 5 seren ar gyfer 6-7 mewn ysgubor garreg a addaswyd…

Gliffaes Country House Hotel

Wedi'i lleoli yn ei ffynnon ei hun mae 35 erw o erddi ynghanol golygfeydd godidog Parc Cenedlaethol…

Dolly's Barn at Christmas

Mae gan Ysgubor Dolly olygfeydd godidog ac awyrgylch hamddenol hyfryd i'ch egwyl dda gyda dim ond…

Penhein Glamping

Croeso i Penhein – fferm a glampsite teuluol sydd wedi ennill sawl gwobr yn Ne Cymru hardd.

The Whitebrook

Wedi'i leoli ynghanol harddwch Dyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy a dim ond awr o Fryste a Chaerdydd.

Photos of Outside the Cottages

Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig. Heddwch a…

Whitehill Farm

Brecwast mewn dwy ystafell gyda chyfleusterau preifat ar fferm waith yn ne Cymru (ger Trefynwy).…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo