Lake House Decking

Am

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda dec mawr yn edrych dros lyn preifat, nant sy'n rhedeg ochr yn ochr a choetir y tu ôl, mae Tŷ'r Llyn yn encilio'n heddychlon i'r rhai sy'n edrych i fynd yn ôl at natur heb adael cyfleustra modern ar ôl.

• Y tu mewn fe welwch bopeth rydych chi'n ei ddisgwyl o dŷ modern, gan gynnwys gwelyau cyfforddus mawr, ystafelloedd ymolchi modern, cegin â chyfarpar da ac ardal fyw a bwyta eang.

• Y tu allan i feranda gorchuddiedig sy'n rhedeg hyd llawn yr adeilad yn arwain ar ddec dwbl enfawr sy'n caniatáu torheulo, BBQs a syllu. Yn syml, mae'r golygfeydd yn syfrdanol, wedi'u hamgylchynu gan ein 80 erw o goetir a dôl a'r llyn serennog hwnnw wrth ei ymyl.

P'un a ydych chi'n chwilio am seibiant gorffwys, gwyliau teuluol neu i archwilio'r rhanbarth syfrdanol hwn gobeithiwn mai The Lake House fydd eich dewis gartref oddi cartref.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Unedo£354.00 i £654.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau'r Eiddo

 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

Lake House at Hidden Valley Yurts

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860723

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd…

  1.25 milltir i ffwrdd
 2. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.09 milltir i ffwrdd
 4. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  2.88 milltir i ffwrdd
 1. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  2.92 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.15 milltir i ffwrdd
 3. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  3.5 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  3.58 milltir i ffwrdd
 5. Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau…

  3.61 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.67 milltir i ffwrdd
 7. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.67 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.7 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  3.72 milltir i ffwrdd
 10. Darganfyddwch y bywyd gwledig yn Humble gan Natur, fferm Kate Humble. Cymerwch ran mewn…

  3.82 milltir i ffwrdd
 11. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  4.24 milltir i ffwrdd
 12. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  4.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo