Lake House Decking
 • Lake House Decking
 • Lake House Family Bathroom
 • Lake House Interior
 • Lake House living area
 • Lake House Bedroom

Am

Croeso i'n cartref gwyliau hunanarlwyo moethus newydd. Wedi'i amgylchynu gan gefn gwlad hardd, gyda dec mawr yn edrych dros lyn preifat, nant sy'n rhedeg ochr yn ochr a choetir y tu ôl, mae Tŷ'r Llyn yn encilio'n heddychlon i'r rhai sy'n edrych i fynd yn ôl at natur heb adael cyfleustra modern ar ôl.

• Y tu mewn fe welwch bopeth rydych chi'n ei ddisgwyl o dŷ modern, gan gynnwys gwelyau cyfforddus mawr, ystafelloedd ymolchi modern, cegin â chyfarpar da ac ardal fyw a bwyta eang.

• Y tu allan i feranda gorchuddiedig sy'n rhedeg hyd llawn yr adeilad yn arwain ar ddec dwbl enfawr sy'n caniatáu torheulo, BBQs a syllu. Yn syml, mae'r golygfeydd yn syfrdanol, wedi'u hamgylchynu gan ein 80 erw o goetir a dôl a'r llyn serennog hwnnw wrth ei ymyl.

P'un a ydych chi'n chwilio am seibiant gorffwys, gwyliau teuluol neu i archwilio'r rhanbarth syfrdanol hwn gobeithiwn mai The Lake House fydd eich dewis gartref oddi cartref.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Unedo£354.00 i £654.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau'r Eiddo

 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

Lake House at Hidden Valley Yurts

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Lower Glyn Farm, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QU
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 860723

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Fel rhywbeth allan o stori tylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i…

  1.25 milltir i ffwrdd
 2. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  2.09 milltir i ffwrdd
 4. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  2.57 milltir i ffwrdd
 1. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  2.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  3.07 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  3.5 milltir i ffwrdd
 5. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  3.5 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  3.58 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  3.67 milltir i ffwrdd
 8. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  3.67 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.7 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  3.72 milltir i ffwrdd
 11. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  3.84 milltir i ffwrdd
 12. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  4.24 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo