Wood Cottage

Am

Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad delfrydol Sir Fynwy ar ffin Cymru. Mae ein llety gwyliau wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer seibiant hamddenol yn y wlad, wedi'i osod mewn tua 4 erw o gerddi a thiroedd tirweddol. Mae gan bob un o'n bythynnod drawstiau derw a thanau agored gyda digon o le i barcio.

Pen y Moliant

Bwthyn hyfryd gyda phob llety ar y llawr gwaelod. Lolfa'r Hen Fyd a'r ystafell fwyta gyda lle tân cerrig.

Cegin wledig hyfryd mewn pinwydd hen bethau a llawr teils chwarel caboledig. Ystafell wely ddwbl wedi'i ddodrefnu mewn pinwydd hen bethau a ddodrefn ystafell wely efaill ym mahogani.

Bwthyn y Dderwen

Bwthyn eithaf trawiadol i gyd ar lefel y llawr cyntaf, gan roi golygfeydd panoramig. Lolfa cynllun agored ac ystafell fwyta gyda lle tân cerrig; ardal cegin gydag unedau derw.

Ystafell wely ddwbl wedi'i dodrefnu'n hyfryd mewn pinwydd hen bethau; ystafell eithaf gefeillio a thrydedd ystafell wely yn cael gwely dwbl bach (4'), addas i 1/2 person.

Llwyn Tylluan

Bwthyn gwych, gyda lolfa cynllun agored ac ystafell fwyta ar y llawr cyntaf, gyda'i le tân Provencal a'i olygfeydd gwych dros gefn gwlad hyfryd. Ardal gegin gydag unedau derw hynafol a hen ddresel gweini pinwydd.

Mae'r llawr gwaelod yn cael ystafell wely ddwbl gyda dodrefn derw hynafol, ystafell wely mewn pinwydd hynafol, ac mae gan ystafell wely'r plant welyau bync maint llawn a dodrefn mahogani. Mae ystafell wen hyfryd yn gosod ystafell ymolchi.

Y Dovecote

Bwthyn super sy'n cadw llawer o nodweddion gwreiddiol. Drws sefydlog i lolfa ac ystafell fwyta cynllun agored, cael llawr baneri a lle tân inglenook cerrig. Ardal gegin gydag unedau derw hynafol a gwisgwr pinwydd Awstria.

Mae hen risiau cerrig yn arwain at y llawr cyntaf gydag ystafell wely ddwbl mewn pinwydd hen bethau ac ystafell wely mewn pinwydd wedi'i chwifio. Mae ystafell wen yr ystafell ymolchi yn canmol y cynllun.

Yr Haywain

Bwthyn hyfryd gyda lolfa cynllun agored ac ystafell fwyta a lle tân mawr inglenook; ardal gegin yn y derw.

Ystafell wely ddwbl ar y llawr gwaelod wedi'i ddodrefnu ym mahogani, ac ystafell ymolchi'r llawr gwaelod gyda'r ystafell wen. Mae ail ystafell wely gyda gwelyau gefail ar y llawr cyntaf.

Bwthyn Pren

Bwthyn tlws iawn, a chael neuadd fynedfa fechan a drws ffermdy mawr i lolfa draddodiadol glyd gyda lle tân bach inglenook. Mae tri cham carreg yn arwain at y gegin/ystafell fwyta, cael unedau derw naturiol a byrddau a chadeiriau pinwydd hen bethau.

Mae gan ystafell wely 1 wely dwbl pedwar poster trefedigaethol a dodrefn mahogani wedi'u gosod. Mae gwely sengl gan ystafell wely 2 gyda dodrefn pinwydd hen bethau

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Mole End£903.00 fesul uned yr wythnos
Oak Cottage£973.00 fesul uned yr wythnos
Owl Grove£973.00 fesul uned yr wythnos
The Dovecote£903.00 fesul uned yr wythnos
The Haywain£903.00 fesul uned yr wythnos
Wood Cotttage£735.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Defnydd

 • Cysgu 20+

Map a Chyfarwyddiadau

Steppes Farm Cottages

Rockfield, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5SW
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 775424

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.25 milltir i ffwrdd
 2. Gwinllan ifanc, deuluol sy'n rhedeg ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir…

  1.82 milltir i ffwrdd
 3. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  2.09 milltir i ffwrdd
 4. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont afon gaerog ganoloesol sy'n weddill ym…

  2.53 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.57 milltir i ffwrdd
 2. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11g. Mae olion y neuadd fawr yn…

  2.57 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa Mynwy ar gau ar hyn o bryd.

  Sefydlwyd Amgueddfa Nelson a Chanolfan Hanes…

  2.57 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ'r dref, sy'n dyddio'n ôl i o leiaf yr 17eg ganrif. Ffasâd gardd frics coch yn arddull…

  2.58 milltir i ffwrdd
 5. Mae Neuadd y Sir yn gyn-lys Assizes a Sesiynau Chwarter yng nghanol Mynwy, De Cymru.…

  2.62 milltir i ffwrdd
 6. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.63 milltir i ffwrdd
 7. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.63 milltir i ffwrdd
 8. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  2.67 milltir i ffwrdd
 9. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.74 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.79 milltir i ffwrdd
 11. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  2.83 milltir i ffwrdd
 12. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  3.14 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo