Big Red Wylde Things

Am

Profwch gyfnod arall yn y bws ysgol Bluebird Americanaidd 1987 hwn, wedi'i leoli ar fferm heddychlon gyda golygfeydd o Fannau Brycheiniog. Ni allwch helpu ond iasol yma: mae'r tu mewn rwtîn yn cynnwys gwely maint brenin uwch; y tu allan mae yna dwb poeth sy'n cael ei danio gan bren a synau tawel byd natur.

Map a Chyfarwyddiadau

Big Red at Wylde Things

Wydle Things, The Dyffryn, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HJ

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.06 milltir i ffwrdd
 2. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  1.25 milltir i ffwrdd
 3. Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a…

  2.13 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.27 milltir i ffwrdd
 1. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  2.68 milltir i ffwrdd
 2. Unwaith yn rhan o dir hela Castell Cas-gwent, mae Coed-gwent yn cynnig teithiau cerdded…

  2.68 milltir i ffwrdd
 3. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2.7 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed…

  2.76 milltir i ffwrdd
 5. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.32 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.62 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  3.96 milltir i ffwrdd
 8. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.97 milltir i ffwrdd
 9. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.98 milltir i ffwrdd
 10. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  4.63 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  4.79 milltir i ffwrdd
 12. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.96 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo