Big Red Wylde Things

Am

Profwch gyfnod arall yn y bws ysgol Bluebird Americanaidd 1987 hwn, wedi'i leoli ar fferm heddychlon gyda golygfeydd o Fannau Brycheiniog. Ni allwch helpu ond iasol yma: mae'r tu mewn rwtîn yn cynnwys gwely maint brenin uwch; y tu allan mae yna dwb poeth sy'n cael ei danio gan bren a synau tawel byd natur.

Map a Chyfarwyddiadau

Big Red at Wylde Things

Wydle Things, The Dyffryn, Llangwm, Usk, Monmouthshire, NP15 1HJ

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  1.25 milltir i ffwrdd
 3. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  1.67 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.27 milltir i ffwrdd
 1. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  2.68 milltir i ffwrdd
 2. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  2.68 milltir i ffwrdd
 3. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  2.7 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  2.76 milltir i ffwrdd
 5. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.32 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.62 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.96 milltir i ffwrdd
 8. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.97 milltir i ffwrdd
 9. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.98 milltir i ffwrdd
 10. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  4.21 milltir i ffwrdd
 11. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  4.63 milltir i ffwrdd
 12. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  4.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo