Tretower Court and Castle
 • Tretower Court and Castle
 • Tretower Court and Castle
 • Tretower Court and Castle

Am

Mae Llys a Chastell Tretŵr yn rhyfeddod pensaernïol dau-mewn-un sy'n rhychwantu 900 mlynedd o hanes

Mae'r cliw yn yr enw. Mor drawiadol oedd y tŵr crwn enfawr a adeiladwyd gan Roger Picard II fel y daeth ei gastell yn adnabyddus fel Tretŵr – neu 'le'r tŵr'.

Dros ddwy ganrif, o tua 1100, trawsnewidiodd y Picards eu hunain o ymosod ar anturiaethwyr Normanaidd i arglwyddi Cymreig pwerus.

Felly, nid oedd y tŵr anferth hwn gyda phedwar llawr a muriau cerrig naw troedfedd o drwch yn unig i'w amddiffyn. Dringo'n gymdeithasol a wnaed yn weladwy, dynwarediad agored o'r cestyll ym Mhenfro a Chyngynffig.

Byddai'n ddigon rhyfeddol ar ei ben ei hun. Ond mae Tretŵr yn ddau ryfeddod mewn un. Ar draws maes y castell mae cwrt canoloesol cyfan a ddaeth yn arwydd am fawredd.

Dyma greu Syr Roger Vaughan a'i ddisgynyddion. Yn ystod Rhyfeloedd y Rhosynnau daeth Syr Roger yn un o'r dynion mwyaf pwerus yng Nghymru - ac roedd Tretŵr yn adlewyrchu ei enwogrwydd.

Daeth yn fagnet i feirdd Cymraeg canoloesol a yfai ei gwinoedd cain ac a ganodd ganmoliaeth ei llu hael. Nawr, diolch i waith adfer manwl, gallwch ddychmygu'n fyw fel un o westeion mwyaf anrhydeddus Tretŵr.

Fe welwch y neuadd fawr wedi'i gosod allan yn union fel y gallai fod wedi bod ar gyfer gwledd moethus yn y 1460au. Yn yr ardd a ail-grëwyd o'r 15fed ganrif gallwch gerdded ymhlith rosod gwyn persawrus sy'n symbol o gydymdeimlad angerddol Syr Roger.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

A40 o Grughywel tuag at Aberhonddu, i'r dde i'r A479 (wedi'i llofnodi ar gyfer Tretŵr) ac i'r chwith i'w lofnodi gan y pentref.Bws 400m/430 llath, llwybr rhif X43, Aberhonddu-Y Fenni Beic NCN Llwybr Rhif 8 (8km/5mls) Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 11 milltir i ffwrdd.

Tretower Court and Castle (Cadw)

Castell

Tretower, Crickhowell, Powys, NP8 1RD
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016
 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  5.37 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  5.68 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  5.83 milltir i ffwrdd
 4. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  5.85 milltir i ffwrdd
 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  6.02 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  6.44 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  6.84 milltir i ffwrdd
 4. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  7.14 milltir i ffwrdd
 5. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  7.62 milltir i ffwrdd
 6. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  7.81 milltir i ffwrdd
 7. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  7.86 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  7.94 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  8.07 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  8.12 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  8.16 milltir i ffwrdd
 12. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  8.2 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo