Guided walk Monmouthshire Countryside Access team

Am

Dydd Sul 4 Awst
"Llanvetherine to Llandygwydd Lingoed"
11:00am (tua 3 awr)
E-bostiwch marklangley@monmouthshire.gov.uk
 os gwelwch yn dda os gwelwch yn dda ar ddiwrnod y daith gerdded na allwch ei wneud.

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau

Mae'r llwybr 5.5 milltir (9 km) hwn yn dilyn caeau agored a lonydd i Langatwg Lingoed trwy Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa. Yna byddwn yn dilyn llwybrau troed, llwybrau ceffylau a lonydd yn ôl i'r dechrau. 

9 cam a thua 300 metr o esgyniad. Cŵn cymorth yn unig os gwelwch yn dda. Dewch â'ch pecyn bwyd eich hun a diod. Nid oes tâl am y gweithgaredd hwn. Gwisgwch esgidiau neu esgidiau a dod â dillad gwrth-ddŵr.

Cliciwch yma i archebu eich tocynnau

 

Cysylltiedig

Guided walk Monmouthshire Countryside Access team26 Llanvetherine to Llangattock Lingoed, AbergavennyTaith gerdded o 5.8 milltir, gan gymryd rhan o Lwybr Clawdd Offa, pentrefi a thir fferm yn ormodol i'r dwyrain o'r Fenni.

Map a Chyfarwyddiadau

Monmouthshire Guided Walk - Llanvetherine to Llangattock Lingoed

Taith Dywys

Abergavenny to Skenfrith layby, Old Ross Road, east of Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RG

Amseroedd Agor

Tymor (4 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul11:00 - 14:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  0.77 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  0.81 milltir i ffwrdd
 3. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  0.95 milltir i ffwrdd
 4. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  2.15 milltir i ffwrdd
 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.46 milltir i ffwrdd
 2. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  3.21 milltir i ffwrdd
 3. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  4.33 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  4.36 milltir i ffwrdd
 5. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  4.48 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.59 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.63 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.66 milltir i ffwrdd
 9. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.67 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.68 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  4.72 milltir i ffwrdd
 12. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  4.73 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo