Tintern Abbey from Devil's Pulpit

Am

Mae'r brigiad creigiog hwn, sy'n ymestyn allan yn uchel uwchben Afon Gwy ar Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, yn cynnig y golygfeydd mwyaf ysblennydd o Ddyffryn Gwy, yn edrych dros bentref Tyndyrn a'r Abaty.

Yn ôl y chwedl, creodd y Diafol y Pulpud i bregethu i'r mynachod islaw, yn y gobaith o'u temtio i ffwrdd o'u ffyrdd crefyddol!

Gan ddechrau'r daith gerdded yn Tyndyrn, Sir Fynwy, byddwch yn croesi'r ffin i Swydd Gaerloyw cyn cerdded trwy goetir hynafol hyd at yr olygfa.

Cysylltiedig

TinternTintern, TinternTyndyrn yw'r gem yng nghoron Dyffryn Gwy, gyda'r Abaty mawreddog, bwyd a siopau cweryl gwych i gyd mewn lleoliad hyfryd rhwng yr afon a'r coed.

Map a Chyfarwyddiadau

The Devil's Pulpit Viewpoint

Safbwynt/Llecyn Harddwch

Tintern, Chepstow, Monmouthshire, NP16 7NX

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.35 milltir i ffwrdd
 1. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.4 milltir i ffwrdd
 2. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.55 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i ddisgrifio gan lawer fel 'trysor cudd' Dyffryn Gwy.
  Rhaid i absoliwt weld ar gyfer…

  0.56 milltir i ffwrdd
 5. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.56 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  0.9 milltir i ffwrdd
 7. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.62 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.86 milltir i ffwrdd
 9. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.14 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.27 milltir i ffwrdd
 11. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.42 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.53 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo