The Kings Arms Blorenge bedroom
 • The Kings Arms Blorenge bedroom
 • The Kings Arms exterior
 • The Kings Arms Skirrid Bedroom
 • The Kings Arms Sugarloaf bedroom

Am

Mae'r Kings Arms yn dafarn hyfforddi o ddiwedd yr 16eg ganrif, sy'n rhoi enghraifft wych o sut y byddai llawer o'r Fenni wedi edrych cyn addasiadau Sioraidd ffurfiol. Yn 1625, arhosodd Siarl II ar ei hediad o drechu yn Naseby yn y dafarn hyfforddi ac eto yn llawer diweddarach yn ei deithiau o'r Seneddwyr. Yn y 19eg ganrif, comisiynwyd cerflunydd i gerfio arfbais i goffáu'r nawdd brenhinol. Mae hyn bellach yn cael ei adfer dros flaen yr adeilad. P'un a ydych chi'n edrych i fwynhau cinio blasus gyda ffrindiau yn ein bwyty, i dreulio penwythnos yn amgylchedd hyfryd a swynol Y Fenni, neu drefnu cyfarfod proffesiynol i gydweithwyr - gyda natur, harddwch a bwyd gwych fel ffynonellau ysbrydoliaeth, gallwn gyflenwi'r union beth rydych chi'n chwilio amdano.

Rydym yn caniatáu cŵn mewn ystafelloedd gwely penodol. Gofynnwch am fwy o fanylion.

Gweld taith rithwir o'r gwesty yma

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
11
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£95.00 y person y noson am wely & brecwast
Family 1£120.00 y person y noson am wely & brecwast
Family 2£135.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Single£75.00 y person y noson am wely & brecwast
Superior Double£120.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Twin£95.00 y person y noson am wely & brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely

Map a Chyfarwyddiadau

The Kings Arms

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Tafarn
29 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5AA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 855074

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Tafarn
4 Sêr Ymweld â Chymru Tafarn

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.17 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.44 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  0.92 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.46 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.8 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.33 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo