Caerleon Roman Fortress and Baths
 • Caerleon Roman Fortress and Baths
 • Caerleon Roman Fortress and Baths
 • Caerleon Roman Fortress and Baths
 • Caerleon Roman Fortress and Baths

Am

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.

Mae moethusrwydd a bloeddio bywyd mewn caer Rufeinig

Roedd bywyd yn galed i lenor Rhufeinig yng Nghymru'r ganrif gyntaf. Pan nad oedd yn coopio i fyny yn ei farics neu'n cael ei gyfarth gan ganrifoedd roedd allan yn peryglu ei fywyd mewn sgarmes gyda Prydeinwyr hynafol.

Ond yma yn Isca, un o ddim ond tair caer lleng barhaol ym Mhrydain, roedd iawndal. Gallai bob amser hongian allan gyda'i ffrindiau yn y baddonau caer – neu fynd am dro i'r amffitheatr i wylio'r gladiatoriaid.

Y tu mewn i adeilad modern dan sylw yng Nghaerllion heddiw, gallwch barhau i archwilio olion y natatio aruthrol, neu'r pwll nofio awyr agored, a oedd unwaith yn dal mwy nag 80,000 galwyn o ddŵr. Diolch i ryfeddodau taflunio ffilm byddwch yn cipolwg ar filwr Rhufeinig sy'n dal i blymio'r dyfnderoedd heddiw.

Gallwch hefyd weld yr ystafelloedd cyfyng lle bu'r dynion yn cysgu a storio eu harfau – yr unig farics lleng Rufeinig sy'n dal i'w gweld yn Ewrop.

A gallwch gerdded trwy fynedfa fawr y gogledd i mewn i'r amffitheatr Rhufeinig mwyaf cyflawn ym Mhrydain a dychmygu'r din o 6,000 o bobl yn baeddu am waed.

Pris a Awgrymir

Member - Free
Adult - £5.00
Family* - £16.30
Disabled person and companion - Free
Juniors (Aged 5-17) / Students - £3.60
Seniors (Aged 65+) - £4.80

Cysylltiedig

Roman Legionary Museum CaerleonNational Roman Legion Museum, Newport CityCamwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn alltudiad pellaf o'r Ymerodraeth Rufeinig nerthol.

Caerwent Roman TownCaerwent Roman Town, CaldicotParadwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 25 a thua'r gorllewin M4 a B4596 i Gaerllion neu gyffordd 26 a thua'r dwyrain 26 a'r A4051/B4596 i Gaerllion. Ewch yn eich blaen dros bont yr afon/B4236 i'r dref.Bws Llwybrau Rhif 27D, 28A - E/X Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân. Beic NCN Llwybr Rhif 46 (4km/2.5mls). Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 4 milltir i ffwrdd.

Caerleon Roman Fortress & Baths (Cadw)

Olion Rhufeinig

High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AE
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 422518

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016
 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2024 - 31 Maw 2025)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 17:00

* Last admission 30 minutes before closing

Closed 24, 25 and 26 December and 1 January 2023.

Beth sydd Gerllaw

 1. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.37 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Gadeiriol Casnewydd yw Mam Eglwys Esgobaeth Anglicanaidd Mynwy sy'n cynnwys sir…

  2.64 milltir i ffwrdd
 4. Yn un o ddim ond chwe phont gludo gweithredol yn y byd, mae ymweld yn brofiad unigryw…

  3.1 milltir i ffwrdd
 1. Fferm flodau bychan a gerddi o amgylch bwthyn ac ysgubor Tuduraidd wedi'i adnewyddu yw…

  3.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  3.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.13 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  4.52 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  5.08 milltir i ffwrdd
 6. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.66 milltir i ffwrdd
 7. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.71 milltir i ffwrdd
 8. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  5.74 milltir i ffwrdd
 9. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.76 milltir i ffwrdd
 10. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  5.82 milltir i ffwrdd
 11. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg…

  6.1 milltir i ffwrdd
 12. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  6.18 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo