Caerleon Roman Fortress and Baths

Am

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym Mhrydain o tua A.D. 75. Olion trawiadol o faddondai'r gaer, amffitheatr, barics, a wal caer.

Mae moethusrwydd a bloeddio bywyd mewn caer Rufeinig

Roedd bywyd yn galed i lenor Rhufeinig yng Nghymru'r ganrif gyntaf. Pan nad oedd yn coopio i fyny yn ei farics neu'n cael ei gyfarth gan ganrifoedd roedd allan yn peryglu ei fywyd mewn sgarmes gyda Prydeinwyr hynafol.

Ond yma yn Isca, un o ddim ond tair caer lleng barhaol ym Mhrydain, roedd iawndal. Gallai bob amser hongian allan gyda'i ffrindiau yn y baddonau caer – neu fynd am dro i'r amffitheatr i wylio'r gladiatoriaid.

Y tu mewn i adeilad modern dan sylw yng Nghaerllion heddiw, gallwch barhau i archwilio olion y natatio aruthrol, neu'r pwll nofio awyr agored, a oedd unwaith yn dal mwy nag 80,000 galwyn o ddŵr. Diolch i ryfeddodau taflunio ffilm byddwch yn cipolwg ar filwr Rhufeinig sy'n dal i blymio'r dyfnderoedd heddiw.

Gallwch hefyd weld yr ystafelloedd cyfyng lle bu'r dynion yn cysgu a storio eu harfau – yr unig farics lleng Rufeinig sy'n dal i'w gweld yn Ewrop.

A gallwch gerdded trwy fynedfa fawr y gogledd i mewn i'r amffitheatr Rhufeinig mwyaf cyflawn ym Mhrydain a dychmygu'r din o 6,000 o bobl yn baeddu am waed.

Pris a Awgrymir

Member - Free
Adult - £5.00
Family* - £16.30
Disabled person and companion - Free
Juniors (Aged 5-17) / Students - £3.60
Seniors (Aged 65+) - £4.80

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 25 a thua'r gorllewin M4 a B4596 i Gaerllion neu gyffordd 26 a thua'r dwyrain 26 a'r A4051/B4596 i Gaerllion. Ewch yn eich blaen dros bont yr afon/B4236 i'r dref.Bws Llwybrau Rhif 27D, 28A - E/X Casnewydd - Caerllion neu Lwybrau Rhif 29, 29B Casnewydd - Cwmbrân. Beic NCN Llwybr Rhif 46 (4km/2.5mls). Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Casnewydd 4 milltir i ffwrdd.

Caerleon Roman Fortress & Baths (Cadw)

Olion Rhufeinig

High Street, Caerleon, Newport, NP18 1AE
Close window

Call direct on:

Ffôn01633 422518

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2023 - 31 Maw 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 17:00

* Last admission 30 minutes before closing

Closed 24, 25 and 26 December and 1 January 2023.

Beth sydd Gerllaw

 1. Camwch yn ôl mewn amser yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru ac archwilio bywyd mewn…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch hanes Casnewydd a darganfod hanes datblygiad daearegol, archaeolegol a…

  2.37 milltir i ffwrdd
 3. Roedd Pont Gludo Casnewydd yn 100 oed ar Fedi'r 12fed 2006 ac roedd arddangosfa arbennig…

  3.1 milltir i ffwrdd
 4. Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac…

  3.52 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gwlyptiroedd Casnewydd yn bartneriaeth rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyngor Dinas…

  4.13 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau bragdy, blasus a chegin bar a chegin, yng nghartref Tiny Rebel.

  4.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  5.08 milltir i ffwrdd
 4. Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd…

  5.66 milltir i ffwrdd
 5. Ymweld ag Eglwys y Santes Fair, sydd yng nghanol Magwyr.

  5.71 milltir i ffwrdd
 6. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  5.74 milltir i ffwrdd
 7. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  5.76 milltir i ffwrdd
 8. Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych…

  5.82 milltir i ffwrdd
 9. Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O gipolwg…

  6.1 milltir i ffwrdd
 10. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  6.18 milltir i ffwrdd
 11. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  6.66 milltir i ffwrdd
 12. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  6.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo