Whitehill Farm

Am

Cysur pum seren yn y trosiad ysgubor hynafol hunanarlwyo deniadol hwn sy'n cysgu 6. Golygfeydd panoramig trawiadol. Ystafell gefell a chyfleusterau ensuite ar y llawr gwaelod. Mae gan y llawr cyntaf ystafell wely meistr ac ystafell ymolchi ynghyd ag ystafell efaill gyda chyfleusterau ensuite.

Mae wythnosau llawn (Gwe-Gwener) a seibiannau byr (Gwe-Llun neu Llun-Gwener) ar gael. Croeso i gŵn oedd yn ymddwyn yn dda (£20 yr wythnos). 20% yn llai o ostyngiad ar y gyfradd wythnosol pan fydd 2 berson yn unig yn ei feddiannu. Mae croeso i ficeriaid archwilio'r fferm sy'n cael ei rheoli i amddiffyn ac adfer cynefinoedd a nodweddion tirwedd. Ceirw gwyllt yn crwydro'r fferm. Mwynhewch olygfeydd ysblennydd o'n 100 mtr sgwâr wedi'i braenaru'n de teras. Mae'r ardal ddi-chwaeth hon yn hawdd i'w chyrraedd ac yn cael ei weini'n dda gan draffyrdd. Nid ydym yn bell oddi ar y trac wedi'i guro ond yn ddigon pell i ddarparu encil delfrydol.

Chwiliad Argaeledd

Dyddiad Cyrraedd:

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Whitehill Cottao£400.00 i £795.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Whitehill FarmWhitehill Farm B&B, MonmouthBrecwast mewn dwy ystafell gyda chyfleusterau preifat ar fferm waith yn ne Cymru (ger Trefynwy). Prosiectau amgylcheddol a wneir ar y fferm.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Gwasanaeth glanhau

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Whitehill Cotta

 • Bath
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

O Drefynwy gadael yr A40/A449 ger twneli. Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Ystâd Ddiwydiannol Heol Wonastow. Ar ddiwedd y Ffordd Gyswllt, trowch i'r chwith ar hyd Ffordd Wonastow am tua 1.5 milltir. Roedd dde fforch (ar lôn wledig) wedi arwyddo Hendre. Ewch 1/2 milltir Fferm Whitehill yw'r fferm gyntaf ar ochr dde i'r ffordd.

Whitehill Farm Cottage

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Wonastow, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4DW
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740253

Ffôn07946512079

Cadarnhau argaeledd ar gyferWhitehill Farm Cottage

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  0.44 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

  1.9 milltir i ffwrdd
 4. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  2 milltir i ffwrdd
 1. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.04 milltir i ffwrdd
 2. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  2.17 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.22 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  2.25 milltir i ffwrdd
 6. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  2.25 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.28 milltir i ffwrdd
 8. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.31 milltir i ffwrdd
 9. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.36 milltir i ffwrdd
 10. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  2.38 milltir i ffwrdd
 11. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  2.39 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.46 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo