Pentwyn Farm

Am

Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd mwyaf o laswelltir llawn blodau sy'n weddill yng Ngwent, mae'n rhoi cyfle i weld dolydd gwair traddodiadol ar eu gorau.

Mae cerdded drwy'r dolydd gwair godidog hyn fel camu'n ôl mewn amser i gael cipolwg ar gefn gwlad gorffennol Prydain. Mae ffermio dwys wedi arwain at ddirywiad dolydd gwair ar draws rhan helaeth o'r DU, ond mae'r dulliau ffermio traddodiadol a ddefnyddir yn y safle hwn dros y canrifoedd wedi caniatáu i amrywiaeth anhygoel o flodau gwyllt a glaswellt ffynnu, gyda dros 80 o rywogaethau wedi eu cofnodi.

Cysylltiedig

The Wern woods, (Kath Beasley)The Wern, MonmouthMae'r Wern yn warchodfa hardd 3 hectar ger Trefynwy gyda golygfeydd gwych.

Margaret's Wood (Lauri MacLean)Margaret's Wood, MonmouthMae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

Prisk Wood, Spring walk (Hamish Blair) (4)Prisk Wood SSSI Nature Reserve, MonmouthPrisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

Wyeswood Common (Lauri Maclean)Wyeswood Common, MonmouthWyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve in the Wye Valley.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Map a Chyfarwyddiadau

Pentwyn Farm SSSI

Gwarchodfa Natur

Pentwyn, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4SE
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 740600

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Prisk Wood is a six hectare ancient woodland high up in the Wye Valley.

  0.57 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i leoli yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf, ymhlith cynefin hynafol coetir, creigiau a…

  0.7 milltir i ffwrdd
 4. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  0.84 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Tump yn ardd 9 erw o gynefin cymysg.

  1.21 milltir i ffwrdd
 2. Mae Coed Margaret yn goetir 2 hectar hyfryd o aeddfed yn Nyffryn Whitebrook.

  1.48 milltir i ffwrdd
 3. High Glanau Manor yw un o dai Celf a Chrefft gorau Cymru, wedi'i leoli mewn deuddeg erw o…

  1.88 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  2.01 milltir i ffwrdd
 5. New Grove Meadows are found at the top of the Wye Valley ridge near Trellech, offering…

  2.12 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  2.26 milltir i ffwrdd
 7. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  2.26 milltir i ffwrdd
 8. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  2.28 milltir i ffwrdd
 9. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  2.3 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  2.31 milltir i ffwrdd
 11. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  2.36 milltir i ffwrdd
 12. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  2.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo