Cornwall House

Am

Tŷ tref yn Nhrefynwy yw Tŷ Cernyw, sy'n dyddio'n ôl i'r 17g o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y Frenhines Anne, yn dyddio o 1752. Ffasâd stryd wedi'i ailfodelu mewn arddull Sioraidd (dyddiad anhysbys). Mae llawer o nodweddion gwreiddiol, gan gynnwys grisiau mân. Gardd dref hyfryd gyda gardd gegin furiog wreiddiol.

Mae'r eiddo hwn yn cynnig mynediad am ddim i Ffrindiau ac Aelodau Tai Hanesyddol drwy apwyntiad yn ystod oriau agor arferol - gwiriwch amseroedd agor. Mynediad cyffredinol yw £5 i oedolion a £2.50 am gonsesiynau.

Ymweliadau drwy apwyntiad yn unig. E-bostiwch Jane Harvey ar jane2harvey@tiscali.co.uk neu 07538799078 dros y ffôn/neges destun i wneud apwyntiad.

Pris a Awgrymir

Admission
Historic Houses members visit for free.
Non-members: £5
Concessions: £2.50

Visit by appointment only (contact Jane Harvey)

Map a Chyfarwyddiadau

Cornwall House

Tŷ Hanesyddol

58 Monmow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EN
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 712031

Amseroedd Agor

Visit by appointment 2 - 5pm (5 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (12 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (19 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (26 Gorff 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (2 Awst 2024 - 4 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Sul14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (9 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (16 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (23 Awst 2024 - 26 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Llun14:00 - 17:00
Visit by appointment 2 - 5pm (30 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener14:00 - 17:00

* Opening Times 2024

2-5pm on Fridays in July and August and on
March 28-April 1,
May 4th – 6th, May 25-27,
August 3/4, August 24-26.

Admission: Adult £5, Conc. £2.50

Visits by appointment only. Please email Jane Harvey on jane2harvey@tiscali.co.uk or phone/text 07538799078 to make an appointment.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.25 milltir i ffwrdd
 5. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.26 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.3 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.42 milltir i ffwrdd
 8. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.89 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  1 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.22 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.38 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo