Am

Gwesty'r Georgian Country House wedi'i osod mewn 11 erw o erddi a thiroedd ond dwy funud ar droed o ganol tref Ross-on-Wye.

36 ystafell wely en-suite, llawer wedi'u hadnewyddu'n ddiweddar gyda chyfleusterau cyfoes, mae'r ystafelloedd gwely mwy yn ymgorffori Jacuzzi en-suite neu ystafelloedd ymolchi nodwedd. Mae golwg ar y rhan fwyaf o ystafelloedd gwely dros y gerddi a chefn gwlad.

Mae'r ardaloedd cyhoeddus wedi'u dodrefnu â dyluniad cyfoes modern tra'n dal i gadw nodweddion gwreiddiol y tŷ cyfnod hwn. Mae gan y bwyty, sy'n agor am ginio a swper, enw da eiddigeddus ac mae'n gwasanaethu prydau modern gan ddefnyddio cynnyrch lleol ffres sy'n cofleidio llawer o ddylanwadau tramor. Mae gan y Bar Chase ddetholiad o gwrw, gwinoedd a diodydd. Mae te a choffi hefyd ar gael yn y bar, y lolfa neu allan yn y gerddi.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
45
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Executive£175.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Four Poster£210.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Standard£125.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Superior Double£140.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Superior Twin£140.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Superior Twin£140.00 y person y noson am wely & brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Archebu asiant teithio
 • Euros wedi eu derbyn
 • Rhaglen arbennig Nadolig
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Byrbrydau/te prynhawn
 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Prydau gyda'r nos
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau'r gynhadledd

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Ffôn (cyhoeddus)
 • Gwasanaeth golchi dillad/valet
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • Man dynodedig ysmygu
 • Porthor nos

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl yn Ffrangeg

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Executive

 • Bath
 • Cyfleusterau preifat
 • Golwg golygfaol
 • Cawod
 • Bath sba

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Four Poster

 • Bath
 • Gwely pedwar poster
 • Gwely maint y brenin
 • Cyfleusterau preifat
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Standard

 • Bath
 • Cyfleusterau preifat
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Superior Double

 • Bath
 • Cyfleusterau preifat
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Superior Twin

 • Bath
 • Cyfleusterau preifat
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Superior Twin

 • Bath
 • Cyfleusterau preifat

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar ddiwedd yr M50 (J4)
Cymerwch yr A449 / A40 Ffordd Caerloyw

O'r M4 - M48
Dilynwch y llwybr golygfaol drwy Ddyffryn Gwy i Drefynwy

The Chase Hotel

3 Ymweld â Sêr Lloegr 3 Ymweld â Sêr Lloegr 3 Ymweld â Sêr Lloegr 3 Ymweld â Sêr Lloegr Gwesty
Gloucester Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5LH
Close window

Call direct on:

Ffôn01989 763161

Graddau

 • 3 Ymweld â Sêr Lloegr Gwesty
3 Ymweld â Sêr Lloegr Gwesty

Gwobrau

 • Ymweld â LloegrGwobr Brecwast VisitEngland Gwobr Brecwast VisitEngland 2021
 • Gwobrau Llety EraillCyfeirio Cyfeirio 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Dewch i ail-fyw hanes cythryblus Castell Goodrich gyda'n sain rydd ac yna dringo i'r…

  3.34 milltir i ffwrdd
 2. Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

  7.29 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  7.7 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  8.22 milltir i ffwrdd
 1. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  8.47 milltir i ffwrdd
 2. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  8.76 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  8.9 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  8.91 milltir i ffwrdd
 5. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  8.92 milltir i ffwrdd
 6. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  9 milltir i ffwrdd
 7. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  9.01 milltir i ffwrdd
 8. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  9.03 milltir i ffwrdd
 9. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  9.04 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  9.04 milltir i ffwrdd
 11. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  9.08 milltir i ffwrdd
 12. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  9.13 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo