Woodhaven

Am

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn. Gardd flaen lefel a gardd gefn llethrog gyda golygfeydd helaeth dros y dyffryn. Llawer o lefydd eistedd er mwyn mwynhau'r golygfeydd. Ardal y ddôl gyda bylbiau. Arddangos tiwlipau yn y gwanwyn, coed ffrwythau a blodau gwyllt.

Gardd gyda choed sy'n blodeuo, bylbiau, rhosod a ffiniau llysieuol wedi'u stocio'n dda. Mae rhan o'r ardd yn ddôl flodau gwyllt sy'n datblygu'n raddol ac yn cynnwys springbubs, yn enwedig britheg. Ceir golygfeydd hyfryd dros y dyffryn a theras mawr gyda seddau i fwynhau'r golygfeydd yn yr ardd. Mae digon o seddi o gwmpas yr ardd hefyd.

Map a Chyfarwyddiadau

Woodhaven

Gardd

Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 641219

Amseroedd Agor

* Visit by Arrangement
The garden opens By Arrangement from May - October for groups of up to 30. This means that the garden welcomes visitors on pre-agreed dates. Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Refreshments:
Cream teas.

Admission:
Adult: £5.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Cysgodd mawr i'r de-orllewin sy'n wynebu gardd, coed anghyffredin, wisteria, rhosod a…

  1.2 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.08 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.31 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.6 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.75 milltir i ffwrdd
 2. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  2.86 milltir i ffwrdd
 3. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.15 milltir i ffwrdd
 4. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  3.23 milltir i ffwrdd
 5. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  3.27 milltir i ffwrdd
 6. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.3 milltir i ffwrdd
 7. Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer…

  3.46 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  3.49 milltir i ffwrdd
 9. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  3.53 milltir i ffwrdd
 10. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  3.53 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  3.54 milltir i ffwrdd
 12. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  3.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo