Woodhaven

Am

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a ddatblygwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf ar gyfer lliw a diddordeb gydol y flwyddyn. Gardd flaen lefel a gardd gefn llethrog gyda golygfeydd helaeth dros y dyffryn. Llawer o lefydd eistedd er mwyn mwynhau'r golygfeydd. Ardal y ddôl gyda bylbiau. Arddangos tiwlipau yn y gwanwyn, coed ffrwythau a blodau gwyllt.

Gardd gyda choed sy'n blodeuo, bylbiau, rhosod a ffiniau llysieuol wedi'u stocio'n dda. Mae rhan o'r ardd yn ddôl flodau gwyllt sy'n datblygu'n raddol ac yn cynnwys springbubs, yn enwedig britheg. Ceir golygfeydd hyfryd dros y dyffryn a theras mawr gyda seddau i fwynhau'r golygfeydd yn yr ardd. Mae digon o seddi o gwmpas yr ardd hefyd.

Map a Chyfarwyddiadau

Woodhaven

Gardd

Woodhaven, Itton, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 641219

Amseroedd Agor

* Visit by Arrangement
The garden opens By Arrangement from May - October for groups of up to 30. This means that the garden welcomes visitors on pre-agreed dates. Please contact the garden owner to discuss your requirements and arrange a date for a group or bespoke visit.

Refreshments:
Cream teas.

Admission:
Adult: £5.00
Child: Free

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.08 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.31 milltir i ffwrdd
 3. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.6 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.75 milltir i ffwrdd
 1. Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn…

  2.86 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.15 milltir i ffwrdd
 3. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  3.23 milltir i ffwrdd
 4. Paradwys archeolegydd gyda muriau Rhufeinig trawiadol ac olion yn weddill.

  3.27 milltir i ffwrdd
 5. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.3 milltir i ffwrdd
 6. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  3.46 milltir i ffwrdd
 7. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  3.49 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  3.53 milltir i ffwrdd
 9. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  3.53 milltir i ffwrdd
 10. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  3.54 milltir i ffwrdd
 11. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  3.55 milltir i ffwrdd
 12. Gan gynnig golygfeydd gwych dros Wentwood ac Aber Hafren, mae'r ddringfa i Gray Hill yn…

  3.64 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo