Green Gathering

Am

Ymunwch â ni am bedwar diwrnod o effaith isel sy'n byw mewn ardal o harddwch eithriadol, pob twll a chornel yn byrlymu â cherddoriaeth, comedi, creadigrwydd, ymgyrchoedd a digonedd naturiol. Yr ŵyl wreiddiol oddi ar y grid, rydyn ni 100% yn cael ein pweru gan haul, gwynt a phobl.

Mae llwyfannau solar personol yn arddangos gweithredoedd addawol, ffefrynnau gŵyl chwedlonol, DJs, beirdd a raconteurs sillafu. Rhannwch ddoethineb a sgiliau; dod o hyd i ffrindiau hen a newydd; gwehyddu, weld ac adrodd straeon.

Cael parti... yna deffro a rhoi'r byd i hawliau. Ewch â ysbryd yr ŵyl adref gyda chi.

Cael eich ysbrydoli. Gwneud newid.

Pris a Awgrymir

http://www.greengathering.org.uk/tickets/

Map a Chyfarwyddiadau

Green Gathering

Gŵyl Gerdd

Piercefield Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6BE

Amseroedd Agor

Tymor (1 Awst 2024 - 4 Awst 2024)

* 2024 dates to be confirmed (but most likely this)

Beth sydd Gerllaw

 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.29 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.61 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  0.87 milltir i ffwrdd
 4. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.91 milltir i ffwrdd
 1. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.99 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.99 milltir i ffwrdd
 3. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  1.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  1.19 milltir i ffwrdd
 5. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.33 milltir i ffwrdd
 6. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  2.24 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.76 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.76 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  2.85 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  2.87 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.9 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.96 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo