Wye Valley Sculpture Garden

Am

Mae'r ardd tua 4 erw ac mae'n cynnwys pwll, gyda lawntiau ffurfiol wedi'u hamgylchynu gan ffiniau llysieuol toreithiog a choetir gan gynnwys pren, eira; perllan a dôl sydd i gyd yn gynefin cyfoethog i fywyd gwyllt.

Gardd Gerfluniau Dyffryn Gwy yw gweledigaeth yr artist Gemma Kate Wood sydd yn ei dro yn gronni gweledigaeth gyffredin sy'n ymestyn dros dair cenhedlaeth.

Heddiw rydym yn dal yn driw i weledigaeth Organig, bioamrywiaeth gyfoethog a Chynaliadwy.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Gemma, artist a gydnabyddir yn genedlaethol wedi ei gwneud yn ardd stiwdio ei hun gydag ychwanegu cyfres o gerfluniau. Mae ei cherfluniau wedi'u gwneud yn bennaf o ddeunyddiau naturiol a gasglwyd o'r union dirwedd hon.

Mae llawer o ymwelwyr yn disgrifio'r ardd fel gem gudd, ac yn dychwelyd dro ar ôl tro i brofi ei heddwch a'i llonyddwch

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Gwener, 3rd Chwefror 2023 - Dydd Sul, 5th Chwefror 2023

Dydd Gwener, 10th Chwefror 2023 - Dydd Sul, 12th Chwefror 2023

Dydd Gwener, 17th Chwefror 2023 - Dydd Sul, 19th Chwefror 2023

Snowdrop Open days - Wye Valley Sculpture GardenSnowdrop Open daysSnowdrop Open days. Gardd ar agor i weld arddangosfa a cherfluniau hardd Snowdrop. Cynhesu lluniaeth cartref, eira a gwaith celf sydd ar gael i'w prynu.
more info

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Grwpiau

 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Croesawu cŵn cymorth

Marchnadoedd Targed

 • Eco-Gyfeillgar
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Teithio mewn Grŵp

 • Out of Hours Visits

Map a Chyfarwyddiadau

Wye Valley Sculpture Garden

Gardd

Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 350 023

Amseroedd Agor

* The Garden is open at the beginning of February for the Snowdrops with refreshments and plant sales.
Calendar is now open for PRE BOOKED GROUP

Homemade warming refreshments will be served.

We offer group bookings of 15-40 for the snowdrops and 20-50 in the summer.
Coach parties by appointment and refreshments can be arranged.

Summer 2023- the garden will be opening for pop up events - dates will be announced on the website and Facebook page.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  0.56 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.61 milltir i ffwrdd
 4. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  0.69 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.42 milltir i ffwrdd
 6. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.44 milltir i ffwrdd
 7. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.69 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.12 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.57 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.83 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.98 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo