Wye Valley Sculpture Garden

Am

Mae'r ardd tua 4 erw ac mae'n cynnwys pwll, gyda lawntiau ffurfiol wedi'u hamgylchynu gan ffiniau llysieuol toreithiog a choetir gan gynnwys pren, eira; perllan a dôl sydd i gyd yn gynefin cyfoethog i fywyd gwyllt.

Gardd Gerfluniau Dyffryn Gwy yw gweledigaeth yr artist Gemma Kate Wood sydd yn ei dro yn gronni gweledigaeth gyffredin sy'n ymestyn dros dair cenhedlaeth.

Heddiw rydym yn dal yn driw i weledigaeth Organig, bioamrywiaeth gyfoethog a Chynaliadwy.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Gemma, artist a gydnabyddir yn genedlaethol wedi ei gwneud yn ardd stiwdio ei hun gydag ychwanegu cyfres o gerfluniau. Mae ei cherfluniau wedi'u gwneud yn bennaf o ddeunyddiau naturiol a gasglwyd o'r union dirwedd hon.

Mae llawer o ymwelwyr yn disgrifio'r ardd fel gem gudd, ac yn dychwelyd dro ar ôl tro i brofi ei heddwch a'i llonyddwch

Pris a Awgrymir

Adults -£8
Children under 16’s £2
Under 4’s free.

We accept cash and cards.
Please check the website and our Facebook page for up to date details, events and courses.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Grwpiau

 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Croesawu cŵn cymorth

Marchnadoedd Targed

 • Eco-Gyfeillgar
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Teithio mewn Grŵp

 • Out of Hours Visits

Map a Chyfarwyddiadau

Wye Valley Sculpture Garden

Gardd

Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 350 023

Amseroedd Agor

Tymor (1 Chwe 2024 - 31 Rhag 2024)

* The Garden is open at the beginning of February for the Snowdrops with refreshments and plant sales.
Calendar is now open for PRE BOOKED GROUP

Homemade warming refreshments will be served.

We offer group bookings of 15-40 for the snowdrops and 20-50 in the summer.
Coach parties by appointment and refreshments can be arranged.

Summer 2023- the garden will be opening for pop up events - dates will be announced on the website and Facebook page.

Beth sydd Gerllaw

 1. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.54 milltir i ffwrdd
 2. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.56 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.61 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.69 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.42 milltir i ffwrdd
 7. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.44 milltir i ffwrdd
 8. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.69 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.12 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.57 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo