Sugarloaf Vineyard

Am

Croeso i'r Gwinllannoedd Loaf Siwgr yn Y Fenni.

Ewch am dro hamddenol o amgylch y winllan a thrwy'r rhesi trefnus o winwydd (yn ddiogel mewn caeau cynnes wedi'u cysgodi gan wrychoedd uchel) o dan ddail gwyrdd sgleiniog gan addo cynhaeaf cyfoethog arall ar gyfer y vintage nesaf.

Dilynwch ein Llwybr Gwinllan a dysgwch am y gwaith a wnawn yma yng Ngwinllannoedd Sugarloaf.

Sylwch fod teithiau gwinllan ar gael yn ystod misoedd Mawrth - Hydref.

Er mwyn osgoi cael ein siomi, rydym yn cynghori'n gryf i unrhyw grŵp archebu ymlaen llaw, rydym yn fusnes bach gyda seddi cyfyngedig ac efallai na fyddwn yn gallu darparu ar gyfer partïon yn ystod cyfnodau prysur.

Mae teithiau tywys gyda blasu gwin ar gael i grwpiau o rhwng 8 a 25 o bobl. Yn ddelfrydol ar gyfer cynulliadau anffurfiol bach neu ar gyfer grwpiau, cymdeithasau a sefydliadau. Maent yn cynnwys taith o amgylch y winllan (os yw'r tywydd yn caniatáu) a blasu gwin, sy'n para tua awr a hanner. Gellir trefnu arlwyo ar gyfer ar ôl eich taith, e-bostiwch neu ffoniwch i ofyn am restr brisiau. Sylwer: Mae teithiau tywys fel arfer yn deithiau gyda'r nos ac nid oes gennym y gallu i eistedd partïon mawr yn ystod y dydd.

Mae gennym siop goffi drwyddedig sy'n gweini lluniaeth ysgafn, coffi a chacen, te hufen neu ein plât rhannu caws lleol blasus sy'n berffaith i'w fwynhau gyda gwydraid o win!

Rydym yn stocio mêl a chadwrfeydd lleol a chaws Cymreig. Mae yna hefyd winwydden ar werth.

Pris a Awgrymir

Adult - £3.00 to £5.00
Child - Free

Cysylltiedig

Sugarloaf VineyardSugarloaf Vineyard and Cottages, AbergavennyBythynnod stiwdio clyd yn seiliedig ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr, sydd â byw gydag ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite, yn gwneud hon yn sylfaen ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru. Yn ddelfrydol ar gyfer archwilio lleoliad Bannau Brycheiniog.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd:A40 o'r Fenni tuag at Aberhonddu. Ewch heibio Ysbyty Nevill Hall ar eich chwith, cymerwch y cyntaf i'r dde ar ôl i'r ysbyty gael ei arwyddo Gwinllannoedd Sugarloaf. Yr ail chwith gyntaf i'r dde i'r winllan.

Sugar Loaf Vineyards

Gwinllan

Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853066

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  0.61 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.63 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.81 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  1.82 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  1.84 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.86 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  1.85 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  1.88 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.93 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.96 milltir i ffwrdd
 9. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.04 milltir i ffwrdd
 10. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.55 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  2.59 milltir i ffwrdd
 12. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  2.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo