Sugarloaf Vineyard

Am

Rydym ar agor eto ond drwy apwyntiad yn unig. Cysylltwch â ni i gadw bwrdd.

Ewch am dro hamddenol o amgylch y winllan, drwy'r rhesi trefnus o winwydd, diogel mewn caeau cynnes wedi'u cysgodi gan wrychoedd uchel, o dan ddail gwyrdd sgleiniog, gan addo cynhaeaf cyfoethog arall ar gyfer y fintai nesaf.

Dilynwch ein Llwybr Gwinllan a dysgwch am y gwaith rydyn ni'n ei wneud yma yn Gwinllannau Sugarloaf.

Nodwch fod teithiau Gwinllan ar gael yn ystod misoedd Mawrth - Hydref.

Er mwyn osgoi siom rydym yn cynghori'n gryf unrhyw grŵp i archebu ymlaen llaw rydym yn fusnes bach gyda seddi cyfyngedig ac efallai na fyddwn yn gallu darparu ar gyfer partïon yn ystod cyfnodau prysur.

Mae teithiau tywys gyda blasu gwin ar gael ar gyfer grwpiau o rhwng 8-25 o bobl. Yn ddelfrydol ar gyfer cynulliadau bach anffurfiol neu ar gyfer grwpiau, cymdeithasau a sefydliadau. Maent yn cynnwys taith o amgylch y winllan (os yw'r tywydd yn caniatáu) a blasu gwin, sy'n para tua ac awr a hanner. Gellir trefnu arlwyo ar ôl eich taith, e-bostiwch neu ffoniwch i ofyn am restr brisiau. Sylwer: Mae teithiau tywys fel arfer yn deithiau gyda'r nos ac nid oes gennym y capasiti eistedd ar gyfer partïon mawr yn ystod y dydd.

Mae gennym siop goffi trwyddedig sy'n gweini lluniaeth ysgafn, coffi a chacen, te hufen neu ein platydd rhannu caws lleol blasus sy'n berffaith i'w mwynhau gyda gwydraid o win!

Rydym yn stocio mêl a chadw'n lleol a chaws Cymreig. Mae gwinwydd ar werth hefyd.

Cysylltiedig

Sugarloaf VineyardSugarloaf Vineyard and Cottages, AbergavennyBythynnod stiwdio clyd yn seiliedig ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr, sydd â byw gydag ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite, yn gwneud hon yn sylfaen ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru. Yn ddelfrydol ar gyfer archwilio lleoliad Bannau Brycheiniog.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Sugar Loaf Vineyards

Gwinllan

Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, NP7 7LA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853066

Amseroedd Agor

* We will be closed from January 9th 2023 until February 8th 2023.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  0.61 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.63 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.81 milltir i ffwrdd
 2. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  1.82 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  1.84 milltir i ffwrdd
 4. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  1.85 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.86 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  1.88 milltir i ffwrdd
 7. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.93 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  1.93 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.96 milltir i ffwrdd
 10. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.04 milltir i ffwrdd
 11. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.55 milltir i ffwrdd
 12. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  2.59 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo