Sugarloaf Vineyard

Am

Croeso i'r Gwinllannoedd Loaf Siwgr yn Y Fenni.

Ewch am dro hamddenol o amgylch y winllan a thrwy'r rhesi trefnus o winwydd (yn ddiogel mewn caeau cynnes wedi'u cysgodi gan wrychoedd uchel) o dan ddail gwyrdd sgleiniog gan addo cynhaeaf cyfoethog arall ar gyfer y vintage nesaf.

Dilynwch ein Llwybr Gwinllan a dysgwch am y gwaith a wnawn yma yng Ngwinllannoedd Sugarloaf.

Sylwch fod teithiau gwinllan ar gael yn ystod misoedd Mawrth - Hydref.

Er mwyn osgoi cael ein siomi, rydym yn cynghori'n gryf i unrhyw grŵp archebu ymlaen llaw, rydym yn fusnes bach gyda seddi cyfyngedig ac efallai na fyddwn yn gallu darparu ar gyfer partïon yn ystod cyfnodau prysur.

Mae teithiau tywys gyda blasu gwin ar gael i grwpiau o rhwng 8 a 25 o bobl. Yn ddelfrydol ar gyfer cynulliadau anffurfiol bach neu ar gyfer grwpiau, cymdeithasau a sefydliadau. Maent yn cynnwys taith o amgylch y winllan (os yw'r tywydd yn caniatáu) a blasu gwin, sy'n para tua awr a hanner. Gellir trefnu arlwyo ar gyfer ar ôl eich taith, e-bostiwch neu ffoniwch i ofyn am restr brisiau. Sylwer: Mae teithiau tywys fel arfer yn deithiau gyda'r nos ac nid oes gennym y gallu i eistedd partïon mawr yn ystod y dydd.

Mae gennym siop goffi drwyddedig sy'n gweini lluniaeth ysgafn, coffi a chacen, te hufen neu ein plât rhannu caws lleol blasus sy'n berffaith i'w fwynhau gyda gwydraid o win!

Rydym yn stocio mêl a chadwrfeydd lleol a chaws Cymreig. Mae yna hefyd winwydden ar werth.

Pris a Awgrymir

Adult - £3.00 to £5.00
Child - Free

Cysylltiedig

Sugarloaf VineyardSugarloaf Vineyard and Cottages, AbergavennyBythynnod stiwdio clyd wedi'u seilio ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr sy'n byw gydag ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite yn gwneud hwn yn lleoliad delfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru. Yn ddelfrydol ar gyfer archwilio lleoliad Bannau Brycheiniog.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Siop anrhegion

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i bobl â nam ar eu golwg
 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y Ffordd:A40 o'r Fenni tuag at Aberhonddu. Ewch heibio Ysbyty Nevill Hall ar eich chwith, cymerwch y cyntaf i'r dde ar ôl i'r ysbyty gael ei arwyddo Gwinllannoedd Sugarloaf. Yr ail chwith gyntaf i'r dde i'r winllan.

Sugar Loaf Vineyards

Gwinllan

Dummar Farm, Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853066

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn10:30 - 17:30
Dydd Sul11:00 - 17:00
Gwyliau CyhoeddusAgor

* Please note for this coming season we will be open on weekends only.

Beth sydd Gerllaw

 1. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  0.61 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.78 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.63 milltir i ffwrdd
 4. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  1.72 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.73 milltir i ffwrdd
 2. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.81 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  1.82 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.84 milltir i ffwrdd
 5. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  1.85 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.86 milltir i ffwrdd
 7. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  1.88 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.93 milltir i ffwrdd
 9. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  1.96 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.96 milltir i ffwrdd
 11. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.04 milltir i ffwrdd
 12. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  2.55 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo