Wye Valley Arts Centre

Am

Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn amgylchedd ysbrydoledig gyda chyfleusterau stiwdio gwych ac yn lle delfrydol i fyfyrwyr fwynhau amrywiaeth eang o gyrsiau sy'n cynnwys Paentio, Arlunio, Cerflunwaith, Gemwaith Arian a chrefftau amrywiol megis Gwneud Mosaig.

Mae croeso mawr i ddechreuwyr a gwellawyr ar yr holl gyrsiau gan y bydd pawb yn mwynhau'r sylw unigol y gall y tiwtoriaid ei roi i grwpiau bach o fyfyrwyr. Mae yna gyrsiau 1, 2 a 4 diwrnod a dosbarthiadau wythnosol. Gofynnwch am fwy o fanylion.

Gobeithio y dewch i ddod o hyd i gyfle i ddod i Ganolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy i fwynhau ein hamgylchoedd ysbrydoledig hyfryd – yr amgylchedd creadigol perffaith.

Cefnogir Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy gan y gosodiadau gwyliau yn y Coach House Cottages, Mork, St Briavels felly ewch i'r wefan www.viewpointholidays.com

Map a Chyfarwyddiadau

The Wye Valley Arts Centre

Oriel Gelf

Llandogo, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4TW
Close window

Call direct on:

Ffôn01594 530214

Ffôn01594 530758

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  0.84 milltir i ffwrdd
 2. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae Eglwys Sant Nicolas yn Nhrellech yn safle hanesyddol yng nghanol Dyffryn Gwy rhwng…

  1.96 milltir i ffwrdd
 4. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  2.14 milltir i ffwrdd
 1. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  2.14 milltir i ffwrdd
 2. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 3. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  2.24 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  2.36 milltir i ffwrdd
 5. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  2.42 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  2.52 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  2.57 milltir i ffwrdd
 8. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  2.66 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  2.72 milltir i ffwrdd
 10. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  2.73 milltir i ffwrdd
 11. Mae High Glanau Manor wedi'i gosod mewn deuddeg erw o gerddi cain, a ddyluniwyd gan H.…

  2.98 milltir i ffwrdd
 12. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  3.16 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo