Old Station Tintern
 • Old Station Tintern
 • Old Station Tintern
 • Old Station Play Area
 • Tintern

Am

Dewch i ymweld â'r Hen Orsaf Tyndyrn. Mae'r maes parcio a'r tir ar agor bob dydd 9am - 5pm drwy gydol y flwyddyn. Mae'r ystafell de, y cerbydau a'r toiledau ar agor ar ddydd Mawrth - dydd Sul 10am - 4pm (ar gau o ddydd Llun ac eithrio Gwyliau Banc).

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi.

Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol hwn – safle erw yn ymffrostio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig. 

Mae'r Hen Orsaf wedi datblygu enw da fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal, gyda'n cerbydau rheilffordd a adnewyddwyd yn ddiweddar yn cynnig llu o wybodaeth a hanes lleol, yn ogystal â rheilffordd model N-gauge.

Mae'r safle wedi dal gwobr y Faner Werdd ers 2009, gan ei gwneud yn ganolbwynt gwych i gerddwyr a'r stop perffaith ar gyfer te a chacen ar ôl taith gerdded hyfryd.

Gall ymwelwyr eistedd, ymlacio a mwynhau'r golygfeydd gwych, crwydro ar hyd taith gylchol hamddenol un filltir ar lan yr afon, cyn ymweld â'r Cylch Chwedlau.

Ar gyfer yr ymwelydd iau, pan fyddwch yn ymweld â Hen Orsaf Tyndyrn, dywedwch helo wrth Ostin. Ostin yw'r Hen Orsaf Tintern Dormouse ac mae'n llawn hwyl! I lawr yn Hen Orsaf Tyndyrn gallwch ddod o hyd i Ostin rhwng tudalennau ein pecyn gweithgareddau Archwilio a Creu newydd sbon i'r teulu.  Mae'n llawn syniadau ar gyfer archwilio'r safle. Mae yna hefyd ardal chwarae a sleid zip awyr 30 metr.

Amseroedd agor

Mae'r maes parcio a'r tir ar agor bob dydd rhwng 9am a 5pm drwy gydol y flwyddyn. 

Mae'r ystafell de, cerbydau a thoiledau ar agor ar ddydd Mawrth - dydd Sul 10am - 4pm (ar gau o ddydd Llun ac eithrio Gwyliau Banc).

Rheilffordd Fach

Peidiwch â cholli'r cyfle i neidio ar y trên Rheilffordd Miniaure, antur sy'n aros amdanoch chi a'ch rhai bach am ddim ond £ 1.70 y daith. Mae'r trên yn rhedeg o ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 1.30pm a 3:30pm ac ar benwythnosau rhwng 11am-12:30pm a 1:30-3:30pm (caniateir y tywydd).

*Rhaid i blant dan 10 oed fod yng nghwmni oedolyn ac mae plant dan 2 oed yn mynd am ddim.
​​​​​
Hen Orsaf Caffi Ystafell Te

Mae Ystafelloedd Te yr Hen Orsaf ar agor bob dydd rhwng 10am a 4pm sy'n gweini bwyd a diod blasus o ffynonellau lleol.  Mae ein bwydlen frecwast rhwng 10am a 12pm gan gynnig brechdanau cig moch, wyau a madarch wedi'u coginio'n ffres. Mae ein bwydlen ginio o 12pm yn cynnig amrywiaeth o frechdanau a phaninis, tatws siaced a chawl y dydd. Mwynhewch ein detholiad o gacennau a danteithion melys o Backehouse Isabel ac ymlaciwch gyda choffi ffres o Goffi Cymru.

Mae gennym cinio i blant, gyda brechdan, diod a dau fyrbryd a hyd yn oed bwydlen doggy!

Mae gennym siop anrhegion fach wedi'i lleoli yn yr Ystafelloedd Te sy'n gwerthu cynnyrch lleol.

Gwersylla

Nid oes gwersylla ar gael yn yr Hen Orsaf ar hyn o bryd. Mae ein cynnig gwersylla yn cael ei adolygu ac rydym yn gobeithio dod ag ef yn ôl. Byddwch yn ymwybodol bod gwersylla gwyllt yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Pris a Awgrymir

Entry to the Old Station, Tintern is free but we do ask for a parking fee which comes back to the site for essential maintenance and upgrading.

Parking is £2 for 3 hours or £4 for 7 hours. Please note, the lower car park will be locked from 4:30pm every day.

We have two electric car charging points at the Old Station Tintern.

Cysylltiedig

Weddings at the Old StationWeddings at Old Station Tintern, TinternDewch i ddathlu eich diwrnod arbennig yng nghyffiniau prydferth yr Hen Orsaf yn Nhintern. Mae'r Blwch Signalau ar gael ar gyfer priodasau ac yn addas ar gyfer uchafswm o 20 o westeion gyda phrisiau'n dechrau o £538.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)
 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Blwch Post
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol
 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae mynediad i'r Hen Orsaf, Tyndyrn yn rhad ac am ddim ond rydym yn gofyn am ffi parcio sy'n dod yn ôl i'r safle ar gyfer cynnal a chadw ac uwchraddio hanfodol. 

Pris parcio yw £2 am 3 awr neu £4 am 7 awr. Sylwer, bydd y maes parcio isaf yn cael ei gloi o 4:30pm bob dydd. Parcio am ddim ar gyfer beiciau modur.

Mae gennym ddau bwynt gwefru ceir trydan yn yr Hen Orsaf Tyndyrn.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

9km i'r gogledd o Gas-gwent ar yr A466. 1km i'r gogledd o Abaty Tyndyrn. Ar gael ar drafnidiaeth gyhoeddus drwy'r bws #69. Mae Gorsaf Reilffordd Cas-gwent 5 milltir i ffwrdd.

Old Station Tintern

Canolfan Dreftadaeth

Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 689566

Ffôn07976465338

Amseroedd Agor

Tymor (23 Maw 2024 - 31 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd LlunWedi cau
Dydd Mawrth - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00

* The car park and Old Station grounds are open daily 9am - 5pm throughout the year.

The Old Station Tintern tea rooms, carriages & toilets are open Tuesday - Sundays (10am - 4pm) from 23rd March to 31st October 2024. They are closed on Mondays (except Bank Holidays)

Beth sydd Gerllaw

 1. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.33 milltir i ffwrdd
 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.46 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.55 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.55 milltir i ffwrdd
 6. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.45 milltir i ffwrdd
 7. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.67 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.91 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.36 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.41 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.79 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo