Old Station Tintern

Am

Dewch i ymweld â Tyndyrn yr Hen Orsaf. Mae'r maes parcio a'r maes parcio ar agor bob dydd 9am - 5pm drwy'r flwyddyn. Mae'r ystafell de, cerbydau a thoiledau ar agor bob dydd (gan gynnwys gwyliau banc) 10am – 4pm. 

Edrychwn ymlaen at eich gweld.


Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 - erw hon yn brolio'r gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig. 

Mae'r Hen Orsaf wedi datblygu enw da ardderchog fel un o brif ganolfannau ymwelwyr yr ardal, gyda'n cerbydau rheilffordd wedi'u hadnewyddu'n ddiweddar yn cynnig llu o wybodaeth a hanes lleol, yn ogystal â rheilffordd model mesur N.

Mae'r safle wedi dal gwobr arbennig y Faner Werdd ers 2009, gan ei gwneud yn ganolbwynt gwych i gerddwyr a'r stop perffaith ar gyfer te a chacen ar ôl taith gerdded hyfryd.

Gall ymwelwyr eistedd, ymlacio a mwynhau'r golygfeydd bendigedig, crwydro ar hyd taith gerdded hamddenol un filltir ar lan yr afon, cyn ymweld â chylch y Chwedlau.

Ar gyfer yr ymwelydd iau, pan fyddwch yn ymweld â Hen Orsaf Tyndyrn, dywedwch helo wrth Ostin.  Ostin yw'r Hen Orsaf Tintern Dormouse ac mae e'n llawn hwyl! I lawr yn Hen Orsaf Tyndyrn gallwch ddod o hyd i Ostin rhwng tudalennau ein pecyn Archwilio a Chreu gweithgareddau teuluol newydd sbon. Mae'n llawn syniadau ar gyfer archwilio'r safle. Mae yna hefyd reilffordd wyrthiol ( ddim yn gweithredu ar hyn o bryd ar hyn o bryd) ardal chwarae a sleid zip 30 metr o'r awyr.  

Oriau agor

Mae maes parcio a thiroedd yr Hen Orsaf ar agor bob dydd 9am - 5pm drwy'r flwyddyn.

Mae ystafelloedd te Tyndyrn yr Hen Orsaf, cerbydau a thoiledau ar agor yn ddyddiol (gan gynnwys gwyliau banc) rhwng Ebrill a 10am a 4pm.
​​​​​
Caffi Ystafell De'r Hen Orsaf

Dewch i ymweld â'r Tea Rooms sydd newydd ei adnewyddu sydd dan berchnogaeth newydd, ac sydd ar agor bob dydd o 10am - 4pm yn cynnig detholiad o luniaeth tecawê.

Gwersylla

Does dim gwersylla ar gael yn yr Hen Orsaf ar hyn o bryd. Mae ein cynnig gwersylla yn cael ei adolygu ac rydym yn gobeithio dod ag ef yn ôl. Cofiwch fod gwersylla gwyllt yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Cysylltiedig

Old Station WeddingsWeddings at Old Station Tintern, TinternMae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r safle delfrydol 10 – erw hwn yn ymfalchïo yn y gorau o'r hyn sydd gan Sir Fynwy i'w gynnig.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (gyda thâl)
 • Mynediad am Ddim

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Blwch Post
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol
 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

9km i'r gogledd o Gas-gwent ar yr A466. 1km i'r gogledd o Abaty Tyndyrn.Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5 milltir i ffwrdd.

Old Station Tintern

Canolfan Dreftadaeth

Old Station Tintern, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 689566

Ffôn07976465338

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2023 - 31 Hyd 2023)

* The car park and Old Station grounds are open daily 9am - 5pm throughout the year.

The Old Station Tintern tea rooms, carriages & toilets are open daily from April to October 10am - 4pm.

Beth sydd Gerllaw

 1. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.33 milltir i ffwrdd
 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.46 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.55 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.55 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.45 milltir i ffwrdd
 7. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.67 milltir i ffwrdd
 8. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.89 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  1.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.36 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.41 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo