Monmouth Priory

Am

Prif Neuadd
Ystafell ysgafn a deniadol iawn ac yn gwneud lleoliad hyfryd ar gyfer partïon priodas a digwyddiadau mwy. Mae wedi cael ei adfer a'i foderneiddio'n hyfryd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Gall y lle letya cyfforddus hyd at 80 o westeion yn bwyta, hyd at gant o bobl yn eistedd fel ar gyfer darlith, a chymaint â chant a hanner o bobl yn sefyll. Mae byrddau a chadeiriau bach neu fawr ar gael. Mae'r Brif Gegin gerllaw'r Neuadd gan ei gwneud yn arbennig o hygyrch i ginio a chinio. Mae gan y Priordy ardd yn y blaen sy'n edrych dros Afon Mynwy gan ddarparu lle ychwanegol dymunol yn yr haf.

Ystafell Geoffrey
Wedi ei leoli ar y llawr cyntaf, gellir mynd yno naill ai o'r tu blaen neu gefn yr adeilad lle mae grisiau. Mae'r ystafell trawst hon yn ysgafn iawn ac yn awyrog gyda ffenestri ar y ddwy ochr yn rhoi golygfeydd gwych dros Afon Mynwy a chefn gwlad tu hwnt. Mae Ystafell Geoffrey yn addas iawn ar gyfer arddangosfeydd, digwyddiadau hyfforddi a phartïon llai. Mae lle ychwanegol ar gael yn yr Ystafell Dawel. Mae ceginen fach a thoiled ar gael ar yr un llawr, tra gellir cyrraedd toiledau ar y llawr gwaelod drwy'r grisiau cefn beth bynnag arall sy'n digwydd yn yr adeilad.

Ystafell dawel
Hefyd ar y llawr cyntaf, gellir ei ddefnyddio fel gofod preifat ar gyfer ymgynghoriadau un-i-un, ar gyfer grwpiau bach neu fel gofod ychwanegol wrth ddefnyddio Ystafell Geoffrey.

Cegin
Dyma ddwy gegin, un ar bob llawr. Mae popty, peiriant golchi llestri, cwpwrdd poeth, wrn, oergell, llestri a chyllyll a ffyrc yn llawn at y brif cegin ar y llawr gwaelod. Mae'r gegin i fyny'r grisiau, gydag oergell fach, yn addas ar gyfer darparu te a choffi.

Gardd
Bwriad yr ardd o flaen Priordy Trefynwy oedd ategu'r adeilad a darparu lle heddychlon i eistedd.

Cysylltiedig

Monmouth PrioryThe Priory Monmouth Conferences, MonmouthSefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

Monmouth PrioryWeddings at The Priory Monmouth, MonmouthSefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf hanesyddol ym Mynwy. Wedi'i adnewyddu'n llwyr ychydig flynyddoedd yn ôl, mae'r Priordy yn cynnig cyfleusterau modern iawn ar gyfer amrywiaeth o gynulliadau.

Cyfleusterau

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Derbyniadau priodasau

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Map a Chyfarwyddiadau

The Priory Monmouth

Tŷ Hanesyddol

Priory Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 712034

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.16 milltir i ffwrdd
 4. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.19 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.22 milltir i ffwrdd
 6. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.26 milltir i ffwrdd
 7. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.4 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.76 milltir i ffwrdd
 9. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.88 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.08 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.43 milltir i ffwrdd
 12. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  1.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo