Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Cefn Ila by Tom Maloney

Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach o…

Fourteen Locks Visitor Centre

Mae canolfan Camlas y Pedwar Loc ar ddeg ar fraich Crumlin o gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. Mae'r…

Rockfield Park

Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau cerdded…

Chepstow Old Wye Bridge

Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf (1780-1830) o…

Caerleon Roman Fortress and Baths

Safle'r gaer filwrol Rufeinig 50 erw (20.3ha) o Isca, canolfan barhaol yr Ail Leng Awstaidd ym…

Wyndcliffe Court

Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd. Cynhelir Wyndcliffe Court…

White Castle

Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn…

Nelson Gardens

Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd Gwener yn…

Llanover Lake

Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni a choed,…

Tintern Wireworks Bridge

Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf, mae Pont…

Monmouth Methodist Church

Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd" pensaernïol…

Old Station Tintern

Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10 delfrydol…

Monmouth Leisure Centre

Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys 3 llawr…

Kittys Orchard Wild Meadow b (Julie Smith)

Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan Ymddiriedolaeth…

springdale farm april 2021 (hugh gregory) (1)

Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn defnyddio…

Parva Vineyard

Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn Gwy…

Abbey Tintern Furnace

Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a adferwyd yn…

Abergavenny Community Orchard

Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud, 'piciwch mewn…

lower minnetts field spring 2019 (hugh gregory)

Lower Minnets is a small hay meadow hidden amongst dense woodland near Caldicot.

Usk Rural Life Museum

Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

Woodhaven

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a…

Caldicot Castle

Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog. Fe'i…

Church of St Stephen & St Tathan

Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

Roe Deer Buck, Rogiet Poorlands (Conrad Petersen)

Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Abergavenny Baker Kitchen

Dysgwch sut i bobi bara Ffrengig gyda The Abergavenny Baker. Byddwch yn pobi fougasse gwledig a…

Agoriadau

Tymor

15th Hydref 2024
Caribbean Racenight

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad calendr y flwyddyn, Noson Rasio Caribïaidd hynod boblogaidd!

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Our Logo

Mae Sioe Brynbuga 2024 yn ddigwyddiad cyfeillgar i'r teulu sy'n arddangos y gorau o fywyd gwledig…

Agoriadau

Tymor

14th Medi 2024
Falcon

Dewch i brofi adar ysglyfaethus yn agos a dod i adnabod ambell un ohonyn nhw!

Agoriadau

Tymor

21st Medi 2024-22nd Medi 2024
Duke's Theatre As You Like It

Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Cil-y-coed gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As…

Agoriadau

Tymor

28th Gorffennaf 2024
Duke's Theatre As You Like It

Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Rhaglan gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You…

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Importance of Being Earnest

Dilynwch y Pantaloons sydd wedi ennill canmoliaeth feirniadol i lawr y twll cwningen am eu cymeriad…

Agoriadau

Tymor

4th Awst 2024
chepstow

Ewch i Gae Ras Cas-gwent am brynhawn haf yn y rasys.

Agoriadau

Tymor

18th Gorffennaf 2024

Tymor

15th Awst 2024
Navigation_course

Cwrs sgiliau llywio canolraddol yn y Mynyddoedd Duon, yn agos i'r Fenni

Agoriadau

Tymor

23rd Medi 2024
Usk Country Market

Fel rhan o sefydliad ledled Cymru a Lloegr, Country Markets Ltd, rydym wedi bod yn gwerthu nwyddau,…

Agoriadau

Tymor

18th Gorffennaf 2024

Tymor

25th Gorffennaf 2024

Tymor

1st Awst 2024

Tymor

8th Awst 2024

Tymor

15th Awst 2024

Tymor

22nd Awst 2024

Tymor

29th Awst 2024
Cheese Connection

Ewch i'r Winllan Dell am benwythnos agored ar y 24ain / 25ain o Awst 2024.

Agoriadau

Tymor

24th Awst 2024-25th Awst 2024
Wine Tasting

Dathlwch Wythnos Gwin Cymru yn Tell Me Wine yng Nghas-gwent gyda digwyddiad blasu gwin unigryw gyda…

Agoriadau

Tymor

23rd Mai 2025
Garden Tours with Sue

Mwynhewch daith o amgylch Gardd Nant-y-Bedd arobryn gyda'r crëwr Sue. Dewch i glywed popeth am sut…

Agoriadau

Tymor

19th Gorffennaf 2024

Tymor

26th Gorffennaf 2024

Tymor

2nd Awst 2024

Tymor

9th Awst 2024

Tymor

16th Awst 2024

Tymor

23rd Awst 2024

Tymor

30th Awst 2024

Tymor

6th Medi 2024

Tymor

13th Medi 2024

Tymor

20th Medi 2024

Tymor

27th Medi 2024
Jester School

Ewch i Gastell Cas-gwent y penwythnos hwn a gweld os oes gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn…

Agoriadau

Tymor

20th Gorffennaf 2024-21st Gorffennaf 2024
Mania: The ABBA tribute

Yn syth o'r West End yn Llundain, mae MANIA yn cael ei dderbyn fel sioe deyrnged ABBA mwyaf…

Agoriadau

Tymor

28th Medi 2024
Dolittle

Ymunwch â chwmni theatr Illyria ar gyfer The Adventures of Dr Doolittle yng Nghastell y Fenni.

Agoriadau

Tymor

11th Awst 2024
Caldicot Castle

Dewch i ymuno â ni yng Nghastell Cil-y-coed am gipolwg unigryw ar hanes diddorol a selog un o…

Agoriadau

Tymor

31st Gorffennaf 2024

Tymor

28th Awst 2024

Tymor

25th Medi 2024

Tymor

30th Hydref 2024
Chepstow Castle

Gwersyll hanes byw y Rhyfel Cartref yng Nghastell Cas-gwent. Rhowch gynnig ar arfau, trin arfau a…

Agoriadau

Tymor

3rd Awst 2024-4th Awst 2024
Music

Mwynhewch gerddoriaeth o gyfnod y Tuduriaid yng Nghastell Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

21st Medi 2024
Abergavenny Night market

Noson wych o fwyd stryd blasus a chrefftau anhygoel!

Agoriadau

Tymor

25th Gorffennaf 2024

Tymor

22nd Awst 2024

Tymor

26th Medi 2024
Nant Y Bedd Garden

Ymunwch â Liz Knight o Forage Fine Foods am daith chwilota o Gerddi Nant-y-Bedd yn y Mynyddoedd Du…

Agoriadau

Tymor

26th Awst 2024
NGS logo

Mae Ysgubor Neuadd Stone yn rhan o fferm flodau a sefydlwyd yn ddiweddar ar fferm weithiol. 

Agoriadau

Tymor

18th Awst 2024
Monmouth Raft Race

Dewch i fwynhau Ras Rafft Trefynwy yn ardal brydferth Dyffryn Gwy o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

Agoriadau

Tymor

1st Medi 2024
Medieval Herbs

Dysgwch bopeth am berlysiau a'u defnyddiau yn ystod yr Oesoedd Canol gyda'r arbenigwr preswyl…

Agoriadau

Tymor

27th Awst 2024

Uchafbwyntiau Llety

Harvest Home Countryside

Croeso i Borthdy Bugeiliaid pwrpasol 2020, wedi'u lleoli o amgylch pwll bywyd gwyllt naturiol mawr,…

Green Dyffryn Barn

Gan fwynhau lleoliad gwledig diarffordd tawel a golygfeydd panoramig syfrdanol dros Fro Wysg i…

The King's Head Monmouth

Adeilad rhestredig gradd II yw hwn, a oedd yn wreiddiol yn dafarn hyfforddi o'r 17eg ganrif. Mae'r…

Days Inn Magor

Wedi'i lleoli o fewn cyrraedd hawdd i'r M4. Y porth i Gymru, Llai na milltir o Fagwyr, 10 munud o…

Aqueduct Cottage

Mae'r bwthyn rhestredig gradd 2 hwn wedi'i leoli yn Goytre Wharf. Pan gafodd ei adeiladu roedd yn…

Llanthony Court Castaway

Mae dwy hen wagen rheilffordd wedi'u cludo i lecyn anghysbell ar fferm deuluol, a'u trawsnewid yn…

Photos of Outside the Cottages

Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig. Heddwch a…

Wern-y-cwm aerial shot

Mae Wonderful Escapes yn Fferm Wern-y-Cwm yn cynnig 16 ystafell wely i chi a 12 ystafell ymolchi…

Church Hill Farm

Ffermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn…

Whitehill Farm

Brecwast mewn dwy ystafell gyda chyfleusterau preifat ar fferm waith yn ne Cymru (ger Trefynwy).…

The terrace at the front of the Skirrid, showing off the large picture windows, barbecue, and table and chairs

Mae'r Skirrid ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a…

Franky's Hideout

Croeso i Hideout Franky Mae gan y cwt bugeiliaid hardd hwn bopeth y gallech chi ei ddymuno amdano!

Caban Bryn Arw

Cwt bugail trawiadol yn swatio ym Mynyddoedd Du De Cymru.

Mayhill Hotel

Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae…

Wood Cottage

Roedd chwe bwthyn gwyliau moethus yn nythu yng nghefn gwlad Sir Fynwy delfrydol ar ffin Cymru, gyda…

broadley cottages

Lleolir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r ardal hon yn wych ar gyfer cerdded, merlod…

St Pierre Exterior

Adeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg…

Parva Farmhouse

Hen garreg 17eg C. ffermdy sy'n cynnig golygfeydd gwych o Afon Gwy a'r Fali. Cosy, anffurfiol o'ch…

Glen View Holiday Lodge

Trosi ysgubor yn cynnig llety ar y llawr gwaelod i 5/6 o bobl mewn 2 ystafell wely ddwbl gyda…

Highlands Cottage

Swynol wedi trosi stablau cerrig. Wedi'i gosod mewn perllan, gyda golygfeydd trawiadol. Yn agos…

Road House Narrowboats

Mae 'Camlas Mon & Brec' yn cael ei hystyried gan lawer fel y ddyfrffordd fwyaf golygfaol o'r cyfan…

Sugarloaf Vineyard

Bythynnod stiwdio clyd wedi'u seilio ar ein Gwinllan. Mae cynllun agored un llawr sy'n byw gydag…

Woodlake Shepherd's Hut

Mwynhewch encil rhamantus wrth gwt y bugail moethus hwn.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo