Snowdrop Open days - Wye Valley Sculpture Garden

Am

Dyddiau Agored Snowdrop

Rydyn ni'n eich gwahodd i ddod i ymweld â Gardd Gerfluniau Dyffryn Gwy a gweld y Snowdrops a'r cerfluniau wedi eu gosod yn eu tirwedd gaeaf.
Mae braziers yn cael eu goleuo a chynhesu lluniaeth cartref yn cael eu gweini.

Gallwch sgwrsio â'r arbenigwr Snowdrop ac mae Snowdrops ar gael i'w prynu. Cynghorir archeb ymlaen llaw pan fydd ein siop yn mynd yn fyw ym mis Ionawr oherwydd ein bod yn aml yn gwerthu allan o sawl math.

Mae Gemma, yr artist hefyd ar gael i sgwrsio â cherfluniau ac mae printiau ffotograffig ar gael i'w prynu.

Rhowch y digwyddiad hwn yn eich calendr a chael rhywbeth calonogol a phrydferth i edrych ymlaen ato ym mis Chwefror.

Mae'r digwyddiad hwn yn ddibynnol ar y tywydd, felly mae'n hanfodol eich bod yn edrych ar y wefan cyn nodi.

Cysylltiedig

Wye Valley Sculpture GardenWye Valley Sculpture Garden, TinternGallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr heulog dyner yng nghanol Dyffryn Gwy Isaf sy'n arddangos cerfluniau yr artist preswyl Gemma Kate Wood

Map a Chyfarwyddiadau

Snowdrop Open days

Arddangosfa Gelf

Wye Valley Sculpture Garden, The Nurtons, Tintern, Monmouthshire, NP16 7NX
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 350 023

Amseroedd Agor

Tymor (3 Chwef 2023 - 5 Chwef 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Sul13:00 - 16:00
Tymor (10 Chwef 2023 - 12 Chwef 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Sul13:00 - 16:00
Tymor (17 Chwef 2023 - 19 Chwef 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Gwener - Dydd Sul13:00 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0 milltir i ffwrdd
 3. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ymyl Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r…

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  0.56 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.61 milltir i ffwrdd
 5. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  0.69 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle hwn yn cynnwys olion wedi'u cloddio a'u hadfer yn rhannol o waith haearn o'r…

  1.42 milltir i ffwrdd
 7. Gorwedd Whitestone gerllaw rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.44 milltir i ffwrdd
 8. Gweithdrefnwaith yn nyffryn hardd Gwy

  Mae Silver Circle Distillery yn gynhyrchydd…

  1.69 milltir i ffwrdd
 9. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.12 milltir i ffwrdd
 10. Mae Canolfan Gelfyddydau Dyffryn Gwy yng nghanol pentref hardd Llaneuddogwái yn…

  2.14 milltir i ffwrdd
 11. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.57 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  2.83 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo