Llanover Lake
 • Llanover Lake
 • Autumn dovecote
 • Round Garden September border
 • Llanover Garden Spring
 • Llanover Garden

Am

Mae Llanofer yn ardd breifat, restredig, wedi'i gosod yn nyffryn hardd Wysg gyda golygfeydd tuag at y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae nant Rhyd y Meirch yn twrio drwy'r ardd gan basio llwyni a choed anarferol, o dan bontydd bwaog a adeiladwyd yn y ddeunawfed ganrif, i'r pyllau tawel a myfyrgar, dros raeadrau, ochr yn ochr â ffiniau ysblennydd o fewn yr ardd furiog gron, drwy'r lawntiau helaeth ac ymlaen i afon Wysg.

Mae wyth cenhedlaeth o'r teulu wedi byw yn Llanofer, gan ofalu am yr ardd a'i phlanhigion ers 1792 pan gafodd ei chreu gan Benjamin Waddington, tad Arglwyddes Llanofer ( a oedd yn hyrwyddo traddodiadau, iaith, cerddoriaeth, llenyddiaeth a da byw Cymru). Mae rhai o'r coed dros 200 mlwydd oed, mae llawer ohonynt yn frodorol o Tsieina, yr Amerig, yn ogystal ag Ewrop.

Mae'r ffiniau llysieuol lafaidd yn cael eu canmol gan ddolydd blodau gwyllt ac arddangosfeydd trawiadol mewn wrnau a chafnau enfawr a ddyluniwyd gan y Prif Arddwr , Peter Hall, gynt HG yn Stourhead a Chastell Powis .

Yn 2016, cafodd hen bwll ei lenwi a'i ailblannu gyda phlanhigion fel Hostas, Persicarias, Rudbeckias a primulas sy'n mwynhau priddoedd llaith. Mae llwyn Acer Rubrum 'Gwin Brandi' yn cael ei danblannu gyda swathes o Hydrangeas, wedi'i blethu â bambŵ, helyg, bedw.

Mae gan yr ardd hon rywbeth i ddiddori pawb drwy'r tymhorau – byth eiliad ddiflas!

Edrychwch ar www.llanovergarden.com neu #llanovergarden i weld cipolwg ar yr ardd fendigedig, y dolydd a'r ardd goed yma.
Ar agor drwy apwyntiad i grwpiau drwy gydol y flwyddyn.


Delwedd y clawr ar gyfer 'Gerddi Cymru' gan Helena Attlee, 2009
Cylchgrawn Countrylife 'Ewch â fi i'r afon' ym mis Hydref 2016
Gardenista.com 'A Family affair Lady Llanovers legacy in South Wales' 24 Hydref 2016

Pris a Awgrymir

Please contact Elizabeth for details of group rates which vary according to group requirements, such as tea, coffee, lunches or home-made cakes. (Please see the Information for Groups PDF above)

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Gwener, 5th Gorffennaf 2024 - Dydd Gwener, 5th Gorffennaf 2024

Dydd Gwener, 2nd Awst 2024 - Dydd Gwener, 2nd Awst 2024

Round Garden September borderLlanover Garden Open DaysDiwrnodau Agored yng Ngardd hardd Llanofer.
more info

Dydd Sul, 22nd Medi 2024 - Dydd Sul, 22nd Medi 2024

Llanover LakeLlanover Rare Plant FairFfair blaned brin yng Ngerddi Llanofer.
more info

Cysylltiedig

Dovecote and borderGroup Visits to Llanover Garden, AbergavennyMae croeso i grwpiau ac ymwelwyr drwy apwyntiad i Lanofer lle mae'r plannu wedi parhau ers i'r gerddi gael eu gosod allan am y tro cyntaf yn 1790 gan ddefnyddio nant Rhyd y Meirch i greu rhagor o nentydd, rills, pyllau dŵr a rhaeadrau eto.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle
 • Safle picnic

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Mynediad i bobl anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Croeso Gwesteiwr

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Y Fenni 4 milltir i ffwrdd.

Llanover Garden

Gardd

Ty Uchaf, Llanover, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9EF
Close window

Call direct on:

Ffôn07753423635

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ebr 2024 - 30 Hyd 2024)

* Open by appointment from 1 April to 30 October

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  1.25 milltir i ffwrdd
 3. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.37 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  2 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.11 milltir i ffwrdd
 2. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  2.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  2.5 milltir i ffwrdd
 4. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  2.57 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  2.7 milltir i ffwrdd
 6. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.09 milltir i ffwrdd
 7. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  3.65 milltir i ffwrdd
 8. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  3.72 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  3.73 milltir i ffwrdd
 10. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  3.74 milltir i ffwrdd
 11. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  3.77 milltir i ffwrdd
 12. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  3.79 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo