The Ferns

Am

Saif B&B 'The Ferns' ym mhentref tlws Llandenny sydd yng nghanol cefn gwlad prydferth Sir Fynwy. Mae modd iawn defnyddio'r A499 rhwng Rhaglan a Brynbuga a dyw e ddim yn bell o drefi marchnad hanesyddol Y Fenni a Threfynwy. Mae'n agos i Gastell Rhaglan, Dyffryn Gwy, Abaty Tyndyrn, a Bannau Brycheiniog. Mae ein tafarn leol 'The Raglan Arms' o fewn pellter cerdded.

Rydym yn darparu llety holl-gynhwysol o ansawdd uchel mewn amgylchoedd heddychlon. Dymunwn ddarparu profiad hamddenol cyfeillgar i'n gwesteion. Mae gennym ddwy ystafell i'w gosod, y ddwy â golygfeydd hardd o'n gardd.

Ar ôl cyrraedd, darperir lluniaeth croeso yn y lolfa. Darperir parcio ar y safle. Mae brecwast yn cael ei weini yn yr ystafell ardd sy'n edrych allan i'n gardd hyfryd. Rydyn ni'n hoffi darparu brecwast iach sy'n cynnwys sudd ffrwythau, mwesli, iogwrt a ffrwythau ffres ac mae hefyd yn cynnwys brecwast wedi'i goginio gydag opsiynau llysieuol. Rydym yn anelu cyn belled â phosibl i ddod o hyd i'r cynhwysion yn lleol gan gynnwys wyau maes rhydd a chig moch lleol. Os oes gennych unrhyw geisiadau dietegol arbennig, rhowch wybod i ni ymlaen llaw.

Mae'r Ferns yn sefydliad nad yw'n ysmygu.

Mae'r lolfa a'r ardd ar gael at ddefnydd ein gwesteion. Mae T.V a WIFI ar gael hefyd. Mae pecyn gwybodaeth ymwelwyr ym mhob ystafell ond rydym yn fwy na bodlon i roi cyngor am lefydd i ymweld a gwybodaeth am dafarndai a bwytai lleol.

Cyfleusterau

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Plant

 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Ffôn
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Os ydych chi'n dod o Raglan ac wedi eistedd. nav, bydd y cod post yn mynd a chi i dafarn 'The Raglan Arms'. Trowch o gwmpas a dychwelyd heibio'r eglwys a chymryd y tro nesaf i'r chwith. Bwthyn Fictoraidd blaen carreg yw 'Y Ferns' a dyma'r ail dŷ ar yr ochr dde.

Gadewch yr A449 am yr A40 am Raglan. Cymerwch yr allanfa gyntaf i Raglan, oddi ar yr A40 a throwch i'r chwith wrth Eglwys Rhaglan i ddilyn Ffordd Cas-gwent. Ar ôl tua 3 milltir, trowch i'r dde wrth yr arwyddbost am Llandenny. Cymerwch y tro nesaf i'r dde cyn y pentref a'r Ferns yw'r ail dŷ ar yr ochr dde.

neu

Gadewch yr A449 am Frynbuga ac yna trowch i'r dde am Gas-gwent. Cymerwch droi i'r chwith gyntaf, wrth yr arwyddbost am Landenni. Dilynwch y ffordd am tua milltir a hanner i mewn i'r pentref a heibio Tafarn y 'Raglan Arms'. Ewch heibio'r eglwys a chymryd y tro cyntaf i'r chwith a'r Ferns yw'r ail dŷ ar yr ochr dde.

The Ferns B&B

The Ferns B&B, Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DL
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 690778

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  1.32 milltir i ffwrdd
 2. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  1.66 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  2.28 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  2.39 milltir i ffwrdd
 1. Yn anffodus mae'r Bragdy Heb ei gyffwrdd bellach ar gau.

  2.65 milltir i ffwrdd
 2. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  2.73 milltir i ffwrdd
 3. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  2.89 milltir i ffwrdd
 4. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.03 milltir i ffwrdd
 6. Gwinllan fach a redir gan y teulu ger Rhaglan yw Gwinllan Dell sy'n gwerthu gwin arobryn.

  3.12 milltir i ffwrdd
 7. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.15 milltir i ffwrdd
 8. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.48 milltir i ffwrdd
 9. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  3.74 milltir i ffwrdd
 10. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.91 milltir i ffwrdd
 11. Fel rhywbeth allan o dylwyth teg, mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn lle tawel i fynd…

  4 milltir i ffwrdd
 12. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  4.12 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo