Photos of Outside the Cottages

Am

Wedi'i lleoli 2.5 milltir o'r Fenni ar fferm fach i bobl sydd eisiau rhywle arbennig? Heddwch a Llonyddwch gyda golygfeydd hardd, llety da, parcio diogel. Dyma ganolfan ardderchog ar gyfer cerdded a beicio ym Mannau Brycheiniog. Mae yna hefyd gwrs golff 18 twll 1/2 milltir i ffwrdd.

Pum cosy, y de yn wynebu bythynnod. Mae lawnt fawr gyda meinciau picnic yn ffryntio'r bythynnod ac mae ystafell gemau a rennir gyda bwrdd pŵl, peiriant golchi a sychwr. Mae gan y bythynnod ystafell wely ddwbl, ystafell ymolchi, cegin drydan/diner gan gynnwys meicrodon, lolfa gyda theledu a fideo.

Trydan yn cynnwys
Ymysg y gwres storio roedd

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
6
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
One Bedroom£195.00 fesul uned yr wythnos
Two Bedroom£295.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Ffôn (cyhoeddus)

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
Hanner milltir i'r llwybr bws lleol.

Tredilion Holiday Cottages

3-4 Sêr Ymweld â Chymru 3– 43-4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Tredilion Farm, Llantilio Pertholey, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8BG
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 852528

Graddau

 • 3-4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
3-4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  0.74 milltir i ffwrdd
 2. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.63 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.83 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.87 milltir i ffwrdd
 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  1.91 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.93 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.93 milltir i ffwrdd
 4. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.95 milltir i ffwrdd
 5. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.97 milltir i ffwrdd
 6. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  2.13 milltir i ffwrdd
 7. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  2.18 milltir i ffwrdd
 8. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  2.23 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  2.86 milltir i ffwrdd
 10. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  3.2 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  3.27 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  3.28 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo