Am

Saif Byncws Smithy ar fferm fynyddig sy'n gweithio ym mynyddoedd duon Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Wedi'i ddylunio gyda'r farchnad grŵp mewn golwg, mae croeso i deithwyr annibynnol. Mae Tafarn y Goron ar ddiwedd y fferm yn gyrru bwyty a phrydau bar anhygoel ac mae ganddo enw da am gwrw da ac ystod anhygoel o wisgi.

Mae'r gwesteion yn gallu cerdded yn uniongyrchol i Fynyddoedd Sugar Loaf a Skirrid os nad ydyn nhw am yrru ymhellach i'r Mynyddoedd Duon.

Mae'r Bunkhouse wedi'i leoli'n ddelfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau awyr agored gyda dringo, ogofa, cerdded, beicio mynydd, canŵio, gleidio hongian i enwi ond mae ambell un ar gael o fewn pellter byr

Mae'r llety'n cynnwys dwy ystafell fwnci arddull noswylio yr un yn cysgu 12 gyda lle ychwanegol ar gael uwchben yr ystafell gyffredin sy'n cael ei defnyddio gan arweinwyr grwpiau/athrawon neu snorers!!

Mae gan yr ystafell gyffredin stof llosgi log a phiano.

Cegin wedi'i chyfarparu'n llawn gyda choginio nwy masnachol 6 llosgwr, microdon ac ati.

Mae darn arian sy'n cael ei weithredu golchimachine a sychwr o faint masnachol ar gael i'w defnyddio yn y digwyddiad annhebygol y mae'n bwrw glaw yng Nghymru!

Excellent Local Inn - 5 munud o gerdded

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bunk Rooms£12.00 y pen y noson

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Cyfleusterau coginio

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau sychu

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl
 • Pysgota

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Cyfleusterau'r Parc

 • Cawodydd ar gael
 • Dŵr poeth

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl yn y Gymraeg

Llinach a Dillad Gwely

 • Dillad gwely i'w llogi

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu grwpiau rhyw sengl

Nodweddion y Safle

 • Fferm weithiol

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Bunk Rooms

 • Ystafell wely ar y llawr gwaelod
 • Golwg golygfaol

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:O'r de ewch i mewn i'r Fenni ar yr A40 sy'n mynd tuag at Aberhonddu. Wrth fynd heibio mae garej Judd Bros.Commercial Vehicle (gyda nifer o faniau gwyn ar y blaengwrt) yn troi i'r dde i mewn i Ben-y-Pound. Dilynwch y ffordd hon drwy'r goleuadau traffig, pasiodd ysgol y Brenin Harri VIII ac i fyny'r bryn am tua 2 filltir. Byddwch yn mynd i mewn i bentre Pantygelli, yna, gyferbyn â'r Crown Inn (wedi'i osod ychydig yn ôl), trowch i'r dde i lawr y rhodfa fferm i lawr. Gyrrwch yn ofalus. Gan drafnidiaeth gyhoeddus:Yn y Fenni mae gorsaf reilffordd prif lein a choetsys/gorsaf fysiau. Mae amrywiaeth o gwmnïau Tacsi ar gael ar gyfraddau rhesymol.

Smithy's Bunkhouse

3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru 3 Sêr Ymweld â Chymru Bunkhouse
Lower House Farm, Pantygelli, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7HR
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853432

Ffôn07756 852670

Graddau

 • 3 Sêr Ymweld â Chymru Bunkhouse
3 Sêr Ymweld â Chymru Bunkhouse

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  1.72 milltir i ffwrdd
 2. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.92 milltir i ffwrdd
 3. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  2.07 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.07 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  2.1 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  2.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  2.26 milltir i ffwrdd
 5. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  2.28 milltir i ffwrdd
 6. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  2.31 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  2.35 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  2.41 milltir i ffwrdd
 9. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  2.47 milltir i ffwrdd
 11. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  2.54 milltir i ffwrdd
 12. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  2.54 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo