Little Barn Usk

Am

Mae gan y Little Barn ei fynedfa ei hun gyda pharcio a gardd breifat i westeion ei mwynhau. Gallwch ymlacio ar y patio wrth wylio'r machlud lliwgar drwy'r coed.
Mae wedi'i ddodrefnu i safon uchel gyda lolfa/ystafell fwyta a chegin cynllun agored. Mae un ystafell wely ddwbl gydag ystafell gawod en-suite.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cottage£340.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Little Barn

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Church Farm Barns, Gwernesney, Usk, Monmouthshire, NP15 1HE
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 673911

Ffôn07811 828822

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  0.02 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.34 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  1.37 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio…

  2.38 milltir i ffwrdd
 1. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  2.46 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  2.56 milltir i ffwrdd
 3. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  2.95 milltir i ffwrdd
 4. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  3.1 milltir i ffwrdd
 5. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  3.32 milltir i ffwrdd
 6. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.35 milltir i ffwrdd
 7. Gwnaeth Teiliwr Preifat Brofiadau Fferm yn Sir Fynwy gydag anifeiliaid cyfeillgar,…

  3.82 milltir i ffwrdd
 8. Yn anffodus mae'r Bragdy Heb ei gyffwrdd bellach ar gau.

  3.94 milltir i ffwrdd
 9. Mae Castell Rhaglan yn gastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif a adeiladwyd gan Syr…

  4.02 milltir i ffwrdd
 10. Mae gardd April House wedi ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd gwych…

  4.29 milltir i ffwrdd
 11. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  4.32 milltir i ffwrdd
 12. Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau…

  4.35 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo