Goodrich castle

Am

Wedi'i leoli'n wych, yn uchel uwchben Afon Gwy, mae Castell Goodrich yn dal i fod yn gyfan i raddau helaeth ac wedi'i warchod gan ffosydd llydan a dwfn wedi'u torri i mewn i'r graig. Mae'r castell tywodfaen coch godidog hwn, gyda 12fed ganrif yn dal i sefyll tair stori o uchder ac olion helaeth o'r 13eg a'r 14eg ganrif, yn edrych ar draws Dyffryn Gwy hardd i Symonds Yat. Unwaith y tu mewn, mae taith sain am ddim yn adrodd 'gwarchae castell Goodrich' drwgenwog

Ar agor 24 Mawrth - 31 Hydref: dyddiol 10.00 am - 5.00 pm (6.00pm Mehefin-Awst)
1 Tachwedd - 28 Chwefror: dydd Iau-Llun am 10.00 am - 4.00 pm. 1af - 31ain Mawrth 10.00 am - 5.00 pm
Ar gau 24-26 Rhagfyr a 1 Ionawr

www.english-heritage.org.uk/goodrich

Pris a Awgrymir

Adult: £5.80
Child (5 - 15 years): £3.50
Family: £15.10
Concession: £5.20
Group Ticket - 11 or more 15% dis.
Special Ticket - English Heritage Members Free £0.00

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Maes addysg/astudio

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol
 • Eiddo Treftadaeth Lloegr

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

5 milltir i'r de o Ross-on-Wye oddi ar yr A40

Dilyn arwyddion twristaidd

O.S.162 - 579 199

Goodrich Castle

Castell

Goodrich, Ross-On-Wye, Herefordshire, HR9 6HY
Close window

Call direct on:

Ffôn01600 890538

Gwobrau

 • Gwobrau EraillEnglish Heritage English Heritage 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Arglawdd Dixton yn berl laswelltir ar lannau Afon Gwy yn Nhrefynwy.

  4.03 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i ddarganfod y coetir hardd a'r fryngaer hynafol hon ar ffin Cymru a Lloegr uwchben…

  4.62 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  4.93 milltir i ffwrdd
 4. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  5.14 milltir i ffwrdd
 1. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  5.49 milltir i ffwrdd
 2. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  5.63 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  5.65 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  5.66 milltir i ffwrdd
 5. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  5.74 milltir i ffwrdd
 6. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  5.74 milltir i ffwrdd
 7. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  5.78 milltir i ffwrdd
 8. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  5.78 milltir i ffwrdd
 9. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  5.78 milltir i ffwrdd
 10. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  5.87 milltir i ffwrdd
 11. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  5.91 milltir i ffwrdd
 12. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  5.93 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo