St. Mary's Chepstow

Am

Adeiladwyd Priordy Cas-gwent ychydig flynyddoedd yn unig ar ôl Castell Cas-gwent, ac mae ei naf (neu brif ardal seddau) yn dyddio o'r oes hon, gan ffurfio rhan o'r Priordy / mynachlog gwreiddiol. Ar ôl diddymu'r Brenin Harri VIII, daeth yr ardaloedd o gwmpas yr allor a'r côr yn adfeilion a chawsant eu hail-greu yn ddiweddarach gan y Fictoriaid.  Mae'r ffenestri lliw o'r dyddiad hwn ac maent yn brydferth iawn,  ynghyd â'r lluniau 'reredos' neu bren o amgylch yr allor uchel.  

Mae Santes Fair yn llawn hanes. Mae'r eglwys yn cynnal dwy heneb fendigedig i rai o'r cymeriadau lleol hynod ddiddorol ac mae ar agor bob dydd o 10am - 4pm i ymwelwyr ddod i ymchwilio i'r hanes, edmygu ei phensaernïaeth a'i gwaith celf addurnol neu fwynhau rhywfaint o heddwch a llonyddwch. Gall y priordy hefyd fod yn rhywle lle gall pobl sydd wedi dioddef colled gynnau cannwyll a chwilio am gysur. Cynhelir gwasanaethau ar ddydd Sul am 11am (ac yna coffi a bisgedi - croeso i bawb!), dydd Sul am 8am a dydd Mercher am 10am. Mae mynediad i'r anabl ar gael, er nad oes toiledau yn yr adeilad ar hyn o bryd.  

Mae ein mynwent eglwys yn ardal o ddiddordeb mawr gan ei bod yn y broses o gael ei ail-rewi. Bellach mae gennym bolisi o dorri gwair yn unig yn yr hydref er mwyn caniatáu i amrywiaeth fawr o rywogaethau o flodau gwyllt ffynnu a lluosogi. Mae mynwentydd yn fannau prin nad ydynt erioed wedi cael eu ffrwythloni na'u ffermio ac felly nid ydynt wedi'u halogi â chemegau. Gadawyd hefyd ardal o mieri i gynnig cynefin i amrywiaeth o anifeiliaid gwyllt.  Mwynhewch yr helynt wrth chwilio am yr hen gymeriadau a gladdwyd ym mynwent yr eglwys! Er na chaniateir claddedigaethau pellach ym mynwent yr eglwys, Heddiw gall pobl ddewis cael eu llwch wedi'i wasgaru yn yr ardd goffa, lle mae yna fainc i ymwelwyr i'w cofio.

Am fwy o fanylion am hanes yr eglwys, beth sy' 'mlaen o ran y digwyddiadau, a thrafod cyffredinol o gwmpas yr eglwys ewch i'n tudalen Facebook Cyfeillion Priordy Cas-gwent - os hoffech chi ymuno â'r Cyfeillion anfonwch e-bost atom ar Chepstowprioryfriends@gmail.com  - neu dewch i ymweld â'n hadeilad hyfryd!

Os hoffech roi £5 i Ffrindiau Priordy Cas-gwent, i helpu gyda gwaith cynnal a chadw a chadw'r eglwys, cliciwch ar y linc:

https://square.link/u/unfEFqj5

Map a Chyfarwyddiadau

St. Mary's Priory, Chepstow

Eglwys

St Mary's Priory, Upper Church St, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HU
Close window

Call direct on:

Ffôn01594 530080

Beth sydd Gerllaw

 1. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.27 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.39 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.85 milltir i ffwrdd
 1. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.06 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  1.15 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.02 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.24 milltir i ffwrdd
 5. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.34 milltir i ffwrdd
 6. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.55 milltir i ffwrdd
 7. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  3.77 milltir i ffwrdd
 8. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  3.77 milltir i ffwrdd
 9. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.84 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.89 milltir i ffwrdd
 11. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.92 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  4.01 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo