Monmouth Castle
 • Monmouth Castle
 • Monmouth Castle

Am

Mae Castell Trefynwy wedi'i leoli'n strategol wrth groesfannau Afon Gwy ac Afon Mynwy. Dim ond ychydig ddarnau – adfeilion y Tŵr Mawr o'r 12fed ganrif a neuadd y 13eg ganrif - sy'n weddill o'r castell hwn a oedd unwaith yn bwysig. Fe'i sefydlwyd yn yr 11eg ganrif gan yr arglwydd Normanaidd William fitz Osbern, ac erbyn canol y 14eg ganrif roedd yn nwylo Harri o Grosmont, a addasodd y tŵr gyda ffenestri addurnedig mawr y gellir gweld eu hamlinelliad o hyd yn wal y dwyrain.

Digwyddodd y digwyddiad mwyaf nodedig yn hanes y tŵr ar 16 Medi 1387, pan anwyd Harri V o frwydr Agincourt enwog yma, achlysur a goffheir yn Sgwâr Agincourt yn Nhrefynwy.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Canol Tref Trefynwy (Monnow St/Priory St & Castle Hill ger siop Gwlad yr Iâ).Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Lydney 14 milltir i ffwrdd.

Monmouth Castle (Cadw)

Castell

Monmouth Castle, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3BS
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 025 6000

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Can be viewed externally.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  0.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 3. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.14 milltir i ffwrdd
 4. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.17 milltir i ffwrdd
 5. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  0.23 milltir i ffwrdd
 6. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Mae teulu'n rhedeg gwinllan ar lethrau deheuol yng nghefn gwlad prydferth Sir Fynwy. …

  0.82 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Sant Pedr yn Dixton, ar gyrion Trefynwy ar hyd Afon Gwy.

  0.9 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.19 milltir i ffwrdd
 11. Ewch i'r stiwdios recordio enwog ar Rockfield Farm sydd wedi bod yn gartref i nifer o…

  1.34 milltir i ffwrdd
 12. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  1.64 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo