Chepstow Walking Festival

Am

Ymunwch â ni am 5 diwrnod o gerdded yn hwyl! Mae'r ŵyl boblogaidd hon yn rhoi llawer o gyfleoedd gwych i gwrdd â phobl eraill sydd hefyd wrth eu boddau yn cerdded, gwneud ffrindiau newydd a darganfod tirwedd syfrdanol a threftadaeth gyfoethog Dyffryn Gwy Isaf a thu hwnt ein bod mor ffodus i'w cael ar ein stepen drws.

Gallwch ddysgu mwy am gefn gwlad a'i fflora a'i ffawna, darganfod y dreftadaeth gyfoethog, ymweld â sefydliadau lleol neu fwynhau ramant gyda'r ci ar lwybr a ddyfeisiwyd yn arbennig er mwyn osgoi camfeydd a da byw lle bo modd.

Mae hefyd yn ffordd wych o gyflwyno'r plant i gerdded.  Hyd yn oed os ydych chi fel arfer yn cerdded fel uned deuluol yn unig neu ar eich pen eich hun, mae'n rhoi boddhad i rannu eich profiad cerdded gydag eraill sy'n mwynhau cefn gwlad o bryd i'w gilydd. Os ydych chi'n newydd i gerdded fel pastwn, yn ansicr ynglŷn â ble i fynd, neu angen cymhelliant i gael eich esgidiau ymlaen, yna dyma'r ateb i'ch rhoi ar ben ffordd gydag arweinwyr cerdded cyfeillgar profiadol sy'n angerddol am yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Mae amrywiaeth o deithiau tywys ar gyfer y rhan fwyaf o alluoedd ar gynnig ynghyd â digwyddiadau a chyfle i wella eich sgiliau darllen mapiau. 

Cyhoeddi rhaglen lawn Chwefror 2023

Map a Chyfarwyddiadau

Chepstow Walking Festival

Gŵyl Gerdded

Various Locations, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 641856

Amseroedd Agor

Tymor (11 Ebr 2023 - 16 Ebr 2023)

* Full programme published February 2023

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Castell Cas-gwent, sydd wedi ei gadw'n hardd, yn wers hanes mewn carreg. Caer…

  0.05 milltir i ffwrdd
 2. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.18 milltir i ffwrdd
 4. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.21 milltir i ffwrdd
 1. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.76 milltir i ffwrdd
 2. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.95 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.25 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.86 milltir i ffwrdd
 5. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu boddau yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir…

  2.07 milltir i ffwrdd
 6. Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf gyda ffawydd crog…

  2.13 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.5 milltir i ffwrdd
 8. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben Gwesty'r Abbey ac yn wreiddiol bu'n…

  3.64 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd ym 1131 ym mhentref hardd dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Yn…

  3.71 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Veddw House drwy dros 20 mlynedd…

  3.74 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.8 milltir i ffwrdd
 12. Un o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yn Nyffryn Gwy, Devil's Pulpit sy'n edrych dros Abaty…

  3.96 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo