apple tree cabin

Am

Mae'r Ardd Furiog Gudd wedi'i lleoli o fewn cefn gwlad hardd Trefynwy, Dyffryn Gwy, Cymru. Mae ein gardd furiog dair erw yn dyddio'n ôl 500 mlynedd i gyfnod y Tuduriaid, ac mae'n daith gerdded ddeng munud i mewn i dref farchnad hyfryd Trefynwy.

Gadewch i'ch dychymyg redeg am ddim wrth i chi gamu trwy borth Yr Ardd Furiog Gudd a darganfod Stargazer & Apple Tree pum seren moethus Cabins, enciliad Hideaway, Elopement & Micro Wedding Venue, Digwyddiadau, Meeting Space a Monmouth Botanicals Perfumery.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Uned

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Map a Chyfarwyddiadau

The Secret Walled Garden

The Secret Walled Garden, Old Monmouth Road, Mitchel Troy, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4HX

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Hen Eglwys Penallt yw'r adeilad hynaf yn y pentref. Canolbwynt y plwyf hyd yn oed i'r…

  0.81 milltir i ffwrdd
 2. Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i…

  0.88 milltir i ffwrdd
 3. Ewch i'r ardd Sioraidd gudd hon, un o ffefrynnau Admiral Nelson, rhwng 12 a 3pm bob dydd…

  0.93 milltir i ffwrdd
 4. Ty tref, sy'n dyddio'n ôl i'r 17eg ganrif o leiaf. Ffasâd gardd brics coch yn arddull y…

  0.94 milltir i ffwrdd
 1. Nid yn unig ydym yn anelu at ddarparu ystod ddiddorol o sioeau a chlwb ffilm, rydym hefyd…

  0.96 milltir i ffwrdd
 2. Mae Neuadd y Sir yn gyn Lys Meintiau a Sesiynau Chwarter yng nghanol Trefynwy, De Cymru.…

  1.03 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i sefydlu ym 1835, mae Eglwys Fethodistaidd Trefynwy yn un o "drysorau cudd"…

  1.05 milltir i ffwrdd
 4. Mae Savoy Trefynwy yn adeilad rhestredig sydd wedi bod yn ganolfan o fywyd ac adloniant…

  1.06 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn…

  1.07 milltir i ffwrdd
 6. Castell a sefydlwyd gan William Fitz Osbern ar ddiwedd yr 11eg ganrif. Mae olion y neuadd…

  1.07 milltir i ffwrdd
 7. Mae Eglwys Priordy Santes Fair, Trefynwy yn eglwys hardd sy'n eglwys blwyf a dinesig ar…

  1.12 milltir i ffwrdd
 8. Sefydlwyd y Priordy yn 1070 OC gan fynachod Benedictaidd, ac mae'n un o'r adeiladau mwyaf…

  1.12 milltir i ffwrdd
 9. Dringo i uchelfannau newydd gyda Chanolfan Chwarae Uwch Gynghrair Trefynwy, sy'n cynnwys…

  1.16 milltir i ffwrdd
 10. Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve…

  1.3 milltir i ffwrdd
 11. Tŷ crwn a Theml y Llynges swynol o'r 18fed ganrif yn sefyll yn falch o atop bryn amlwg, y…

  1.33 milltir i ffwrdd
 12. Mae Fferm Pentwyn wedi goroesi yn ddigyfnewid am ganrifoedd bron. Mae'n un o'r ardaloedd…

  1.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo