The Dell Vineyard 2

Am

Gwinllan Dell yw gwinllan fwyaf newydd Sir Fynwy, ond mae eisoes yn cynhyrchu gwin sydd wedi ennill gwobrau. Gwinllan fechan, deuluol ger Rhaglan, nid ydynt yn hollol agored ar gyfer ymweliadau rheolaidd eto, ond maent yn cynnal Diwrnodau Agored rheolaidd yn ystod yr haf.

Gallwch brynu eu gwin yma

Map a Chyfarwyddiadau

The Dell Vineyard

Gwinllan

The Dell Vineyard, Clytha Road, Raglan, Monmouthshire, NP15 2AA

Amseroedd Agor

* Not open for regular visits, but keep an eye out for their summer open days.

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i leoli yng nghanol cefn gwlad Sir Fynwy, mae Court Robert Arts yn gwerthu cerflun…

  0.66 milltir i ffwrdd
 2. Castell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap…

  0.96 milltir i ffwrdd
 3. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  1.66 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Fferm Longhouse ardd aeddfed dros 25 mlynedd, gyda datblygiad parhaus. Mwynhewch…

  2.23 milltir i ffwrdd
 1. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  2.39 milltir i ffwrdd
 2. Gardd dan arweiniad dyluniad, a adeiladwyd i ddiddanu, sydd wedi agor am 13 o flynyddoedd…

  2.51 milltir i ffwrdd
 3. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.56 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  3.01 milltir i ffwrdd
 5. Ewch i ardd Glebe House.

  3.22 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.53 milltir i ffwrdd
 7. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.9 milltir i ffwrdd
 8. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  3.99 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  4.13 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  4.4 milltir i ffwrdd
 11. Plasty nobl. Mae'n meddiannu sefyllfa orchymyn o'r adeg y cynhelir arolwg o rai o'r…

  4.56 milltir i ffwrdd
 12. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  4.94 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo