Usk Castle

Am

Mae Castell Wysg yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

Mae hudoliaeth, adfeilion rhamantaidd yn edrych dros dref fechan Brynbuga, a dyffryn afon eang y tu hwnt. "Mae fel y castell cudd na chafodd neb ei ganfod erioed" yn glodfori bachgen ifanc, gan weld y lleoliad naturiol a heddychlon, y waliau hynafol wedi'u gorchuddio â ymgripiad, a hen dyrau cerrig yn gwahodd yr ymwelydd i archwilio. Dyma gastell canoloesol a syrthiodd i segur 500 mlynedd yn ôl, yn aros i gael ei ddarganfod.

Mae'r lôn i'r castell gyferbyn â'r Orsaf Dân ar Rodfa'r Castell, oddi ar y ffordd sy'n arwain i'r dwyrain allan o Frynbuga i Drefynwy a Rhaglan, ac yn mynd i fyny'r allt i faes parcio bychan. Cerddwch i fyny tuag at y bwa cerrig, lle byddwch yn gweld ciosg ar eich dde, gyda chanllawiau'r castell a gwybodaeth leol.

Oriau agor

Mae Castell Brynbuga ar agor i ymwelwyr ar ddydd Sul, dydd Llun a dydd Iau, 10.30 - 5pm haf (10.30-4.30 gaeaf).

Does dim rhaid talu am Ffrindiau na phlant Castell Brynbuga, ond i oedolion £4

Mynediad i bobl anabl

Gall unrhyw un sydd ag anawsterau cerdded fynd â'u car i fyny'r trac canol i ben y bryn a'r parc gan y Tardus llwyd. Mae ffordd lefel, ' Y Llwybr Ceffylau' , i gerdded i mewn i'r castell drwy giât y metel coch, sydd hefyd yn addas i fynd gyda chadeiriau olwyn.

Cyfeillgar i gŵn

Rydym yn derbyn cŵn cyfeillgar ar dennyn, ond plîs gwaredu'r holl faw cŵn (a'r bagiau) gan y byddwch yn cael dirwy fel arall.

Cysylltiedig

Usk Castle KnightsCastle Knights, UskAllwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Usk Castle

Castell

Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672563

Amseroedd Agor

* Usk Castle is open to visitors on Sundays, Mondays and Thursdays, 10.30 - 5pm summer (10.30 - 4.30 winter).

There is no charge for Usk Castle Friends (UCF) or children, but for adults it is £4.

Campers staying at the glamping site, Usk Castle Knights, have free access to the castle included.

Joining UCF is available on-line, just down-load/request a form, and pay as appropriate. www.uskcastlefriends.org.uk or contact Hon. secretary David Collard, telephone 01291 673655, Email collarddavid@yahoo.co.uk.

The cost per annum is £10 individual and £18 family.
For further information about access, see the Visitors Page on the Usk Castle website www.uskcastle.com

As well as free visits to the Castle for members and their guests, membership offers reduced ticket prices for events such as our special history days. The main themes for next year will be the castle under Elizabeth de Burgh in the early fourteenth century and the roles of Margaret Beaufort and Jasper Tudor in establishing the Tudor Dynasty.

Beth sydd Gerllaw

 1. Gin ddistyllfa yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent eglwys bron gylchol, gyda thrawst rood a chroglofft o'r 15fed…

  1.22 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.35 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.37 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn ysgubor sydd wedi'i addasu'n hyfryd ymhlith cefn gwlad…

  3.06 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.38 milltir i ffwrdd
 5. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn cwmpasu cefn gwlad…

  3.45 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.47 milltir i ffwrdd
 7. Coed y Bwnydd yw'r bryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd â'i chyflwr gorau yn Sir Fynwy, ac…

  3.62 milltir i ffwrdd
 8. Gardd sy'n cael ei diffinio gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o cultivars, gyda…

  3.73 milltir i ffwrdd
 9. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.17 milltir i ffwrdd
 10. Ewch i ardd Glebe House.

  4.28 milltir i ffwrdd
 11. Fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a hudolus hyn o Dde America yw…

  4.46 milltir i ffwrdd
 12. Oasis o brydferthwch a thawelwch yng nghanol Sir Fynwy sy'n cynnig golff, bwyd, teithiau…

  4.59 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo