Usk Castle
 • Usk Castle
 • Usk Castle

Am

Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i chuddio o'r golwg y rhan fwyaf o'r amser, ond dim ond aros i chi archwilio'r adfeilion.

Mae adfeilion hudolus, rhamantus yn edrych dros dref fechan Brynbuga, a dyffryn yr afon eang y tu hwnt. "Mae'n debyg i'r castell cudd nad oes neb erioed wedi dod o hyd iddo" meddai bachgen ifanc, gan weld y lleoliad naturiol a heddychlon, y waliau hynafol wedi'u gorchuddio â creeper, a hen dyrau cerrig yn gwahodd yr ymwelydd i archwilio. Dyma gastell canoloesol a syrthiodd i segur 500 mlynedd yn ôl, gan aros i gael ei ddarganfod.

Mae'r lôn i'r castell gyferbyn â'r Orsaf Dân ar Rodfa'r Castell, oddi ar y ffordd sy'n arwain i'r dwyrain allan o Wysg i Fynwy a Rhaglan, ac yn mynd i fyny'r allt i faes parcio bach. Cerddwch i fyny tuag at y bwa cerrig, lle byddwch yn gweld ciosg ar y dde, gyda chanllawiau'r castell a gwybodaeth leol.

Oriau agor

Mae Castell Brynbuga ar agor i ymwelwyr ar ddydd Sul a Gŵyl y Banc 10.30 - 5pm yr haf (10.30-4.30 gaeaf). Trwy apwyntiad yn unig Hydref 2023 - Ebrill 2024.

Nid oes tâl am Gyfeillion neu blant Castell Brynbuga, ond i oedolion £4.

Mynediad i'r anabl

Gall unrhyw un sydd ag anawsterau cerdded fynd â'u car i fyny'r llwybr canol i ben y bryn a'r parc ger y Tardus llwyd. Mae yna ffordd wastad, 'Llwybr y Bridal', i gerdded i mewn i'r castell drwy'r giât fetel goch, sydd hefyd yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn yng nghwmni cadeiriau olwyn.

Cŵn-gyfeillgar

Rydym yn derbyn cŵn cyfeillgar ar dennyn, ond gwaredwch yr holl baw cŵn (a'r bagiau) gan y byddwch yn cael dirwy fel arall.

Pris a Awgrymir

Usk Castle Friends - Free
Adults - £4
Children - Free

Cysylltiedig

Usk Castle KnightsCastle Knights, UskAllwch chi ddim dod yn agosach at hanes – mae'r glampio llawn dychymyg hwn ar dir Castell Brynbuga.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Llofnodwyd Cyffordd 24 yr M4 a'r A449 ar gyfer Trefynwy; Parhewch i'r gogledd nes gadael am yr A472 i Wysg. Bydd y dreif i'r Castell ar y dde, ychydig cyn yr orsaf dân.Ar gael ar Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Pont-y-pŵl 7 milltir i ffwrdd.

Usk Castle

Castell

Monmouth Road, Usk, Monmouthshire, NP15 1SD
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 672563

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sul10:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus10:30 - 16:30

* Usk Castle is open to visitors on Sundays and Bank Holidays 10.30 - 5pm summer (10.30-4.30 winter). By appointment only October 2023 - April 2024.

There is no charge for Usk Castle Friends (UCF) or children, but for adults it is £4.

Campers staying at the glamping site, Usk Castle Knights, have free access to the castle included.

Joining UCF is available on-line, just down-load/request a form, and pay as appropriate. www.uskcastlefriends.org.uk or contact Hon. secretary David Collard, telephone 01291 673655, Email collarddavid@yahoo.co.uk.

The cost per annum is £10 individual and £18 family.
For further information about access, see the Visitors Page on the Usk Castle website www.uskcastle.com

As well as free visits to the Castle for members and their guests, membership offers reduced ticket prices for events such as our special history days. The main themes for next year will be the castle under Elizabeth de Burgh in the early fourteenth century and the roles of Margaret Beaufort and Jasper Tudor in establishing the Tudor Dynasty.

Beth sydd Gerllaw

 1. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  0.3 milltir i ffwrdd
 3. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  1.02 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol mewn mynwent bron yn gylchog, gyda thrawst a llofft grog o'r 15fed ganrif,…

  1.22 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.35 milltir i ffwrdd
 2. Mae gardd April House wedi cael ei datblygu dros 5 mlynedd ac mae'n cynnig golygfeydd…

  1.94 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r eglwys restredig Gradd I ddiflewyn hon yn dyddio o'r 13g, a dywedir ei bod yn…

  2.37 milltir i ffwrdd
 4. Mae Fferm Springdale yn fferm weithredol ac yn warchodfa natur y mae ei thenantiaid yn…

  2.37 milltir i ffwrdd
 5. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  2.62 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  3.06 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  3.38 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad…

  3.45 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys restredig Gradd I gydag un o'r sgriniau canoloesol gorau yn Ne Cymru a theils…

  3.47 milltir i ffwrdd
 10. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  3.62 milltir i ffwrdd
 11. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  3.73 milltir i ffwrdd
 12. Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  4.17 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo