St Pierre Outside

Am

Bydd grwpiau'n mwynhau arhosiad arbennig yn y cartref maenordy hanesyddol hwn o'r 14eg ganrif yng Nghas-gwent, boed hynny'n rhan o daith neu ar egwyl hamdden. Mae Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club wedi'i amgylchynu gan 400 erw o barcdir yn Nyffryn Gwy hardd. Ymestyn allan mewn ystafelloedd wedi'u dylunio'n ddihalog, sy'n cynnig dillad gwely pillowtop, rhyngrwyd cyflym a theledu sgrin fflat, neu archebwch un o'n suites ar gyfer golygfeydd gwlad syfrdanol. Mae mwynderau ychwanegol yn y gwesty yn cynnwys pwll dan do wedi'i gynhesu a champfa llawn offer, yn ogystal â sba tawel ar y safle. Perffeithewch eich siglen ar un o'n dau gwrs golff pencampwriaeth, sy'n cynnig chwarae heriol a golygfeydd gwych. A stopiwch gan ein bwytai gwesty rhagorol ar gyfer cuisine tymhorol, coctel neu De Prynhawn blasus. Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad yng Nghas-gwent, gallwch ddefnyddio ein lleoliadau hyblyg, technoleg fodern a gwasanaethau arlwyo blasus. Rydym yn aros yn eiddgar am eich dyfodiad yma yng Nghymru yng Ngwesty Delta gan Marriott St Pierre Country Club. Cysylltwch â'r gwesty ar gyfer cyfraddau grŵp arbennig.

Cysylltiedig

St Pierre ExteriorDelta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, ChepstowAdeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg ganrif ac mae wedi'i leoli'n ddelfrydol dim ond taith fer o Hen Bont Hafren. Mae'n cynnig llety rhagorol a chyfleusterau cynadledda.

3rd Rear ViewGolf at St Pierre Country Club, ChepstowAdeiladwyd Gwestai Delta gan Marriott St Pierre Country Club o amgylch maenordy hardd o'r 14eg Ganrif sydd wedi'i osod ynghanol 400 erw o barcdir tawel, gan gynnwys dau gwrs golff 18 twll.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Rhaid archebu o flaen llaw

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Ardal y bar
 • Bwrdd/Flipchart
 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda
 • Cyfleusterau ar gyfer lletygarwch corfforaethol
 • Cyfleusterau hamdden ar y safle
 • Cymeradwyo lleoliad ar gyfer priodas sifil
 • Cymorth busnes
 • Cynllunydd priodasau ar gael
 • Darllediadau ffôn symudol
 • Derbyniadau priodasau
 • Rhyngrwyd band eang am ddim mewn ystafelloedd gwely
 • Seiliau ar gyfer gweithgareddau awyr agored

Cyfleusterau Hamdden

 • Spa/Nofio ar y Safle
 • Wifi am ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Toiledau
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Defnydd

 • Cysgu hyd at 2
 • Cysgu hyd at 4

Grwpiau

 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Gollwng y Pwynt Gollwng
 • Parcio coetsys

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl
 • Ystafelloedd Hygyrch

Marchnadoedd Targed

 • Croesawu pleidiau coetsys
 • Derbyn grwpiau

Parcio

 • Parcio am ddim
 • Parcio am ddim ar y Safle

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club Group Accommodation

Delta Hotels by Marriott St Pierre Country Club, St Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6YA
Close window

Call direct on:

Ffôn01291 625261

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn…

  1.44 milltir i ffwrdd
 2. Safle picnic pictiwrésg ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont Hafren yw Safle Picnic y…

  1.44 milltir i ffwrdd
 3. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.8 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â…

  1.97 milltir i ffwrdd
 1. Rydym yn gwmni teuluol bach a sefydlwyd gan ddau frawd ac sydd wedi'i leoli yn Nyffryn…

  2.21 milltir i ffwrdd
 2. Ewch i Gastell Cil-y-coed yn ei leoliad prydferth o erddi tawel a pharc gwledig coediog.…

  2.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  2.35 milltir i ffwrdd
 4. Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda…

  2.52 milltir i ffwrdd
 5. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  2.62 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  2.66 milltir i ffwrdd
 7. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  2.73 milltir i ffwrdd
 8. Efallai mai dyma un o'r safleoedd Cristnogol cynharaf yn y sir, o bosibl yng Nghymru

  3.04 milltir i ffwrdd
 9. Paradwys archeolegydd. Prifddinas llwythol y Silures (Venta Silurum) - muriau trawiadol…

  3.14 milltir i ffwrdd
 10. Lle hudolus a rhyfeddol. Un o ddarganfyddiadau garddwriaethol mwyaf cyffrous y…

  3.27 milltir i ffwrdd
 11. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  3.36 milltir i ffwrdd
 12. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  3.82 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo