Homefield

Am

Cartref eang o fyngalo hunanarlwyo cartref, wedi'i addasu ar gyfer mynediad i gadeiriau olwyn. Yn ddelfrydol addas ar gyfer grwpiau gyda rhywun â symudedd cyfyngedig iawn. Mwynhewch olygfeydd ardderchog o Gymru a Lloegr, yn ogystal â'n Castell o'r 12fed Ganrif.

Mae Homefield wedi'i leoli ar Rodfa'r Tri Chastell, Ynysgynwraidd a Chastell Gwyn a'r llwybr beicio Pedwar Castell sy'n cynnwys Y Fenni, ac yn agos iawn Llwybr Clawdd Offas.

Lleolir yn Nyffryn Mynwy, ar ymyl Dyffryn Aur, yn agos at Ddyffryn Gwy a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Grosmont a'i olygfeydd trawiadol yn lleoliad delfrydol fel canolfan i gerddwyr, adarwyr, ffotograffwyr a golygfeydd fel ei gilydd.

Teclyn symudol ac offer anabl arall

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
1
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Bungalowo£490.00 i £630.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Barbeciw

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon
 • Peiriant golchi llestri
 • Rhewgell

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau golchi dillad
 • Cyfleusterau smwddio
 • Cyfleusterau sychu
 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog
 • Tanau log/glo go iawn

Cyfleusterau Hamdden

 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Ffôn (cyhoeddus)

Hygyrchedd

 • Accessible Toilet
 • Croesawu cŵn cymorth
 • Cyfleusterau sy'n anabl
 • Level Access
 • Ystafelloedd Hygyrch

Ieithoedd

 • Staff yn rhugl yn yr Almaeneg

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Nodweddion y Safle

 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cots ar gael
 • Gwasanaeth gwrando babanod
 • Man chwarae awyr agored i blant
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr CD
 • Chwaraewr DVD
 • Ffôn
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Map a Chyfarwyddiadau

Homefield Self Catering

4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
Homefield, Grosmont, Monmouthshire, NP7 8EP
Close window

Call direct on:

Ffôn01981240859

Graddau

 • 4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo
4 Sêr Ymweld â Chymru Hunanarlwyo

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Olion sylweddol castell o'r drydedd ganrif ar ddeg Hubert de Burgh, a godwyd ar fwnt…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  0.16 milltir i ffwrdd
 3. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  2.81 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  4.17 milltir i ffwrdd
 1. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  4.24 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  4.44 milltir i ffwrdd
 3. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  4.58 milltir i ffwrdd
 4. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  5.08 milltir i ffwrdd
 5. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.4 milltir i ffwrdd
 6. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  5.61 milltir i ffwrdd
 7. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  5.88 milltir i ffwrdd
 8. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  5.98 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  6.43 milltir i ffwrdd
 10. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  6.53 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  6.85 milltir i ffwrdd
 12. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  7.38 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo