Grosmont Castle
 • Grosmont Castle
 • Grosmont Castle

Am

Ynghyd â Chynfrith a Chastell Gwyn, mae Castell Grosmont yn un o 'Dri Chastell Gwent' a adeiladwyd gan y Normaniaid i reoli rhan allweddol o wlad ffin drafferthus. Cafodd y cadarnle pridd a phren gwreiddiol, a adeiladwyd ar gros mont (Ffrangeg ar gyfer 'bryn mawr'), ei ddisodli yn ddiweddarach mewn carreg. Profodd fywyd gweithgar yn edrych dros Gwm Mynwy ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Roedd ailadeiladu o'r drydedd ganrif ar ddeg yn cynnwys y porthdy a'r tyrau crwn. Roedd ailfodelu ganrif yn ddiweddarach yn rhoi fflatiau Grosmont yn addas ar gyfer cartref bonheddig, ond erbyn y 15fed ganrif roedd y castell yn y rhyfeloedd eto, dan warchae yn y gwrthryfel dan arweiniad arweinydd carismatig Cymreig Owain Glyndŵr. Yna cwympodd i adfail yn yr 16eg ganrif.

Y dyddiau hyn mae'r castell ar agor trwy gydol y flwyddyn ac yn rhad ac am ddim i ymweld ag ef.

Darganfyddwch fwy am Daith Gerdded y Tri Chastell

Cysylltiedig

White CastleWhite Castle (Cadw), AbergavennyOlion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn sylweddol yn ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg. Cynhaliwyd y castell yn gyffredin â Grosmont a Skenfrith.

Skenfrith CastleSkenfrith Castle (Cadw), AbergavennyUn o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Mynediad am Ddim

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Mae Grosmont ar y B4347, 10 milltir (16.1km) i'r gogledd-orllewin o Fynwy (neu i'r gogledd-ddwyrain o'r Fenni trwy'r A465). Wrth fynd i mewn i'r pentref o Drefynwy, yr eglwys ar y chwith a'r llwybr troed i'r Castell ar y dde. Ewch ar hyd y ffordd heibio i'r Angel Inn a'r maes parcio sydd wedi'i lofnodi ar y chwith.

Cyfarwyddiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus

Hygyrch drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf y Fenni 14 milltir i ffwrdd.

Grosmont Castle (Cadw)

Castell

Grosmont, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8EP
Close window

Call direct on:

Ffôn0300 025 6000

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Daily 10.00am - 4.00pm. Closed 24, 25, 26 December and 1 January.
Last admission 30 minutes before closing.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eglwys blwyf nodedig o faint nodedig o'r 13g yw Eglwys Sant Nicholas yn y Grysmwnt…

  0.09 milltir i ffwrdd
 2. Mae 'Tyfu yn y Ffin' yn ardd hardd yng Nghwm Mynwy ger Ynysgynwraidd sy'n cynnig…

  2.7 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys hynafol yw St. Bridget's, a gysegrwyd yn 1207, sydd wedi gweld addoli Duw drwy…

  4.05 milltir i ffwrdd
 4. Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell…

  4.12 milltir i ffwrdd
 1. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  4.41 milltir i ffwrdd
 2. Lleolir Apple County Cider ger Ynysgynwraidd yn Sir Fynwy. Mae'r fferm yn tyfu afalau…

  4.46 milltir i ffwrdd
 3. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  5.04 milltir i ffwrdd
 4. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  5.46 milltir i ffwrdd
 5. Mae Three Pools yn ofod fferm a digwyddiadau sy'n edrych i ddangos ffermio atgynhyrchiol…

  5.62 milltir i ffwrdd
 6. Mae'n debyg mai safle maenoraidd yn perthyn i esgobion Llandaf yn y drydedd ganrif ar…

  5.82 milltir i ffwrdd
 7. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  6.05 milltir i ffwrdd
 8. Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

  6.32 milltir i ffwrdd
 9. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  6.63 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  6.86 milltir i ffwrdd
 11. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  7.5 milltir i ffwrdd
 12. Mae Parc Rockfield yn ardd ar lan yr afon gyda dolydd a pherllan, gyda llawer o deithiau…

  7.56 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo