Penydre Farm Bed & Breakfast

Am

Teulu cynnes yn rhedeg B&B. Rydym wedi ein lleoli ar gyrion pentref hardd Llanfihangel crucornau. Lleoliad delfrydol ar gyfer gweld harddwch Bannau Breacon a Dyffryn Gwy. Os ydych chi eisiau gwyliau eithaf egwyl neu weithgareddau mae'r cyfan ar gael yn yr ardal. Rydym yn ymfalchïo yn ein brecwast hael yn defnyddio cynnyrch lleol pan fo byth yn bosib. Llysieuol a deiet arbennig wedi darparu ar ei gyfer.

Mae brecwast yn cael ei weini yn ein cegin eang fel arfer rhwng 8 a 10.am er nad yw hyn yn cael ei gadw'n anhyblyg ac mae'n cynnwys: Grawnfwydydd, salad ffrwythau ffres a sudd, iogwrt, selsig, bacwn, ein wyau fferm ein hunain, madarch, tomatos ac ati. Rydyn ni'n dod o hyd i gymaint o'n bwyd yn lleol ag y gallwn ni.

Mae brecwast llysieuol ar gael gyda'n selsig llysieuol ein hunain. Mae deietau eraill yn darparu ar gyfer os yn bosib, dywedwch wrthym beth yw eich requirments, byddwn bob amser yn ceisio helpu.

Bwytai adnabyddus yn lleol yw The Hardwick, The Walnut Tree & The Foxhunter. Tafarnau yn y pentref mae The Skirrid Inn, Gwesty'r Pandy, The Rising Sun, Old Pandy Inn, i gyd yn gweini bwyd tafarn da

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
3
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Double£40.00 y person y noson am wely & brecwast
Family£40.00 y person y noson am wely & brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Deietau arbennig ar gael

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant
 • Teledu ar gael
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Fferm weithiol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Man chwarae awyr agored i blant
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Ar y ffordd:
O'r Fenni dilynwch yr A465 i gyfeiriad Henffordd; Tua 5 milltir ar hyd yr heol hon ar yr ochr chwith fe welwch arwydd am Lanfihangel Crucornau. Wedi i chi fynd ar y ffordd hon, fe welwch chi Penydre y lle cyntaf ar yr ochr chwith.

Gan drafnidiaeth gyhoeddus:
O Orsaf Drenau Y Fenni, gallwch gyrraedd Penydre ar y bws. Ewch ar y bws i Henffordd a gofyn am arhosfan Skirrid Mountain Inn.

Penydre Farm Bed & Breakfast

Llanfihangel Crucorney, Nr Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8DH
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 890246

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Maenordy Tuduraidd sydd wedi ei osod ar gyrion y Mynydd Du hardd a Bannau Brycheiniog yw…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  0.94 milltir i ffwrdd
 3. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  2.34 milltir i ffwrdd
 4. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.63 milltir i ffwrdd
 1. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  3.09 milltir i ffwrdd
 2. Enillwyr Gwobrau Aur yng Ngwobrau Gwin y Byd Decanter 2021 (Arian yn 2022), mae White…

  3.77 milltir i ffwrdd
 3. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  3.92 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  3.95 milltir i ffwrdd
 5. Olion ffug o gastell y ddeuddegfed ganrif, gwaith Harri II mae'n debyg. Ailfodelwyd yn…

  4.13 milltir i ffwrdd
 6. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  4.14 milltir i ffwrdd
 7. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.2 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  4.24 milltir i ffwrdd
 9. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  4.29 milltir i ffwrdd
 10. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  4.33 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  4.34 milltir i ffwrdd
 12. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  4.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo