Am

Mae Tŷ Croeso yn cyfieithu o'r Gymraeg i House of Welcome a gallwch fod yn siŵr o gael croeso cynnes a chyfeillgar Cymreig gan Alexandra a Cory Johnson a'u staff.

Mae'r Gwesty wedi'i osod mewn llecyn coediog sy'n uchel ar ochr y bryn ychydig uwchben camlas Trefynwy ac Aberhonddu gyda golygfeydd godidog dros Afon Wysg a'r Mynydd Du ond eto dim ond hanner milltir o dref Crughywel.

Mae Tŷ Croeso, a godwyd o gerrig Cymreig, yn dyddio o ddechrau'r 19eg ganrif ac yn wreiddiol roedd yn rhan o Wyrcws Fictorianaidd. Mae wedi cael ei adnewyddu'n chwaethus i ddarparu pob cyfleustra i'w gwesteion.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
8
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafello£52.50 i £100.00 y pen y noson
Junior Suite£150.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Master Suite£200.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Standard double£105.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast
Superior Double£115.00 y stafell y nos ar gyfer gwely a brecwast

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • American Express wedi'i dderbyn
 • Visa/Mastercard/Switch wedi'i dderbyn

Arlwyaeth

 • Cinio wedi'u pacio yn cael eu darparu
 • Deiet llysieuol ar gael
 • Deietau arbennig ar gael
 • Wedi'i drwyddedu (tabl neu far)

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Cyfleusterau smwddio

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau Hamdden

 • Cylchoedd i'w llogi
 • Merlod yn trekkio/marchogaeth-y-ceffyl

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cwbl ddi-ysmygu
 • Cŵn/anifeiliaid anwes HEB eu derbyn
 • Gwasanaeth golchi dillad/valet
 • Lolfa at ddefnydd trigolion
 • WiFi neu fynediad i'r rhyngrwyd

Nodweddion y Safle

 • Adeiladu o ddiddordeb hanesyddol
 • Gardd

Parcio

 • Parcio preifat

Plant

 • Cadeiriau uchel ar gael
 • Cots ar gael
 • Plant yn croesawu

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Chwaraewr DVD
 • Gwneud te/coffi mewn ystafelloedd gwely
 • Radio
 • Sychwr gwallt
 • Teledu
 • Teledu lloeren

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Junior Suite

 • Bath
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Master Suite

 • Bath
 • Gwely maint y brenin
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Standard double

 • Bath
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Ystafell/Uned Cyfleusterau: Superior Double

 • Bath
 • Golwg golygfaol
 • Cawod

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Gan deithio i'r Gorllewin ar yr A40 o'r Fenni, ewch trwy Grughywel ac ym mhen pellaf y dref, trowch i'r chwith ar yr A4077 (gyferbyn â gorsaf Shell). Dilynwch y ffordd hon dros y bont a throwch i'r dde wrth y gyffordd T tuag at Langynidr. Nepell ymhellach ymlaen fe welwch yr arwyddbost Tŷ Croeso ar y chwith. Cymerwch y troad i'r chwith a bron yn syth trowch i'r dde i fyny'r allt yna dros y gamlas gan ddilyn arwyddion i'r gwesty.

Ty Croeso B&B

5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru 5 Sêr Ymweld â Chymru Gwely a Brecwast
The Dardy off Cwm Crawnon Road, Llangattock, Nr Crickhowell, Powys, NP8 1PU
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 740173

Ffôn07587 007771

Graddau

 • 5 Sêr Ymweld â Chymru
5 Sêr Ymweld â Chymru

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruCroeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso Croeso i Seiclwyr Croeso i Seiclwyr Croeso 2020
 • Ymweld â ChymruCroeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru Croeso i Gerddwyr Croeso i Gerddwyr Cymru 2020
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  2.22 milltir i ffwrdd
 2. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  3.48 milltir i ffwrdd
 3. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  3.63 milltir i ffwrdd
 4. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  4.24 milltir i ffwrdd
 1. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  4.53 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  4.81 milltir i ffwrdd
 3. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  5.2 milltir i ffwrdd
 4. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  5.59 milltir i ffwrdd
 5. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  5.8 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  5.86 milltir i ffwrdd
 7. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  6.12 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  6.12 milltir i ffwrdd
 9. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  6.18 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  6.2 milltir i ffwrdd
 11. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  6.21 milltir i ffwrdd
 12. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  6.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo