Chepstow Castle
 • Chepstow Castle
 • Chepstow Castle
 • Chepstow Castle
 • Chepstow Castle
 • Chepstow Castle

Am

Rhaid ymweld â Chastell Cas-Gwent fel y castell carreg ôl-Rufeinig hynaf yn y DU (gyda drysau'r castell hynaf yn Ewrop!). Mae'n gampwaith sydd wedi'i gadw'n hyfryd o beirianneg ganoloesol, wedi'i erlid yn uchel uwchben Dyffryn Gwy fel gwers hanes mewn carreg.

Does dim lle gwell ym Mhrydain i weld sut y datblygodd cestyll yn raddol i ymdopi ag arfau mwy dinistriol erioed – ac uchelgeisiau mawrion eu perchnogion. Am dros chwe chanrif roedd Castell Cas-gwent yn gartref i rai o ddynion cyfoethocaf a mwyaf pwerus yr oesoedd canol a thwndaidd.

Dechreuwyd adeiladu ym 1067 gan yr Iarll William fitz Osbern, ffrind agos i William y Concwerwr, gan ei wneud yn un o'r cadarnleoedd Normanaidd cyntaf yng Nghymru. Yn eu tro gwnaeth William Marshal (Iarll Penfro), Roger Bigod (Iarll Norfolk) a Charles Somerset (Iarll Caerwrangon) eu marc cyn i'r castell ddirywio ar ôl y Rhyfel Cartref.

Roedd magnates a broceriaid pŵer yn gyson ar y symudiad. Dim ond un preswylfa oedd Cas-gwent yn eu hystadau enfawr - cragen drawiadol y byddent yn dod â'u llongau aur ac arian, sidan cyfoethog a dodrefn wedi'u paentio'n lliwgar.

Y dyddiau hyn mae Castell Cas-gwent yn cael ei reoli gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, ac mae ganddo nifer o ddigwyddiadau gwych drwy gydol y flwyddyn, o ailgreadau ac arddangosfeydd hebogyddiaeth, i gerddoriaeth fyw a theatr.

Pris a Awgrymir

Member - Free

Adult - £8.70
Senior - £8.10
Juniors / Students - £6.10
Family - £28.20

All children under 5 receive free entry

Digwyddiadau yn y Lleoliad Hwn

Dydd Sadwrn, 20th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 21st Gorffennaf 2024

Jester SchoolJuggling Jim's Jester SchoolEwch i Gastell Cas-gwent y penwythnos hwn a gweld os oes gennych yr hyn sydd ei angen i fod yn jester canoloesol!
more info

Dydd Mercher, 24th Gorffennaf 2024 - Dydd Mercher, 24th Gorffennaf 2024

Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024 - Dydd Mercher, 31st Gorffennaf 2024

Dydd Mercher, 7th Awst 2024 - Dydd Mercher, 7th Awst 2024

Dydd Mercher, 14th Awst 2024 - Dydd Mercher, 14th Awst 2024

Dydd Mercher, 21st Awst 2024 - Dydd Mercher, 21st Awst 2024

Dydd Mercher, 28th Awst 2024 - Dydd Mercher, 28th Awst 2024

Arts & CraftsMake and Take at Chepstow CastleByddwch yn grefftus yng Nghastell Cas-gwent yn ystod gwyliau'r haf!
more info

Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024 - Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024

Duke's Theatre As You Like ItAs You Like It at Chepstow CastleMwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Cas-gwent gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You Like It.
more info

Dydd Sadwrn, 27th Gorffennaf 2024 - Dydd Sul, 28th Gorffennaf 2024

MusicSteps back in TimeGwisgwch eich esgidiau dawnsio ac ewch i Gastell Cas-gwent y penwythnos hwn, wrth i ni ddysgu am esblygiad dawns, o'r ffarmandole canoloesol i ddawnsfeydd llys Ffrainc yn yr 17eg ganrif.
more info

Dydd Mawrth, 30th Gorffennaf 2024 - Dydd Mawrth, 30th Gorffennaf 2024

Chepstow CastleLet’s Discover ...WillowDysgwch bopeth am grefft hynafol gwehyddu helyg yng Nghastell Cas-gwent.
more info

Dydd Sadwrn, 3rd Awst 2024 - Dydd Sul, 4th Awst 2024

Chepstow CastleChepstow Under Siege 1645Gwersyll hanes byw y Rhyfel Cartref yng Nghastell Cas-gwent. Rhowch gynnig ar arfau, trin arfau a chymryd rhan mewn driliau.
more info

Dydd Mawrth, 6th Awst 2024 - Dydd Mawrth, 6th Awst 2024

Chepstow CastleLet’s Discover ...Medieval GamesDarganfyddwch a chwarae gemau bwrdd a disiau canoloesol yng Nghastell Cas-gwent. 
more info

Dydd Iau, 8th Awst 2024 - Dydd Llun, 26th Awst 2024

Castell RocCastell Roc Music FestivalGŵyl flynyddol a gynhelir yng Nghastell Cas-gwent yw Castell Roc. Mwynhewch 13 perfformiad gwahanol dros 18 diwrnod ym mis Awst.
more info

Dydd Mawrth, 13th Awst 2024 - Dydd Mawrth, 13th Awst 2024

Chepstow CastleLet’s Discover…Chain MailEwch i Gastell Cas-gwent a rhoi cynnig ar wneud darn o maille (post cadwyn) i fynd adref gyda chi.
more info

Dydd Mawrth, 20th Awst 2024 - Dydd Mawrth, 20th Awst 2024

Chepstow CastleLet’s Discover…The Printed WordDysgwch bopeth am sut i osod teip ac argraffu'r ffordd hen ffasiwn gyda'r argraffydd Francesca Kay.
more info

Dydd Gwener, 23rd Awst 2024 - Dydd Gwener, 23rd Awst 2024

Chepstow CastleLet’s Discover… Medieval WeaponsDewch i gael eich diddanu gan ein marchog preswyl, a chael golwg agos ar arfau canoloesol! 
more info

Dydd Mawrth, 27th Awst 2024 - Dydd Mawrth, 27th Awst 2024

Medieval HerbsLet’s Discover… Herbs and HeritageDysgwch bopeth am berlysiau a'u defnyddiau yn ystod yr Oesoedd Canol gyda'r arbenigwr preswyl Mistress Elizabeth.
more info

Dydd Sadwrn, 7th Medi 2024 - Dydd Sul, 8th Medi 2024

ArcheryLiving History Weekend at Chepstow CastleDarganfyddwch bopeth am fywyd dros 900 mlynedd yn ôl pan ddaw gwersyll canoloesol i Gastell Cas-gwent.
more info

Dydd Sadwrn, 21st Medi 2024 - Dydd Sadwrn, 21st Medi 2024

MusicTudor Music Day at Chepstow CastleMwynhewch gerddoriaeth o gyfnod y Tuduriaid yng Nghastell Cas-gwent.
more info

Cysylltiedig

Tintern AbbeyTintern Abbey (Cadw), TinternAbaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a mynachaidd cysylltiedig.

Raglan CastleRaglan Castle (Cadw), RaglanCastell trawiadol o'r bymthegfed ganrif yw Castell Rhaglan a adeiladwyd gan Syr Wiliam ap Thomas a'i fab William Herbert, a ailfodelwyd gan William Somerset, trydydd iarll Caerwrangon, 1549-89. Caer ganoloesol hwyr orau ym Mhrydain. Arddangosfeydd ar y safle.

Chepstow CastleGroup Visits at Chepstow Castle, ChepstowMae gan Gastell Cas-gwent lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Safle picnic

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Plant

 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 23 yr M4 tua'r dwyrain neu Gyffordd 21 tua'r gorllewin a chymryd yr M48; ar gyffordd 2, cymerwch yr A466 a'r A48 am Gas-gwent.Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 1 milltir i ffwrdd.

Chepstow Castle (Cadw)

Castell

Chepstow Castle, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5EY
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Gwobrau

 • Ymweld â ChymruLlywodraeth Cymru Cadw Llywodraeth Cymru Cadw 2016
 • Ymweld â ChymruYmweld â VAQAS Cymru Ymweld â VAQAS Cymru 2016
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Amseroedd Agor

Tymor (1 Gorff 2024 - 31 Awst 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 18:00
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 18:00
Tymor (1 Medi 2024 - 31 Hyd 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 17:00
Tymor (1 Tach 2024 - 31 Rhag 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00

* Last admission 30 minutes before closing

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Amgueddfa Cas-gwent yn datgelu gorffennol cyfoethog ac amrywiol y dref hynafol hon, a…

  0.12 milltir i ffwrdd
 2. Mae Priordy Santes Fair wedi bod yn ganolfan ar gyfer gweddïo ac addoli ers dros 950 o…

  0.2 milltir i ffwrdd
 3. Pont Cas-gwent yw'r bont ffordd fwa haearn fwyaf yn y byd o'r 50 mlynedd gyntaf…

  0.21 milltir i ffwrdd
 4. Mae gan Gae Ras Cas-gwent y cyfan - cefn gwlad hardd, awyrgylch swynol gyfeillgar, a…

  0.72 milltir i ffwrdd
 1. Coed Piercefield yw'r porth i Ddyffryn Gwy Isaf, sy'n ymestyn am dros 3km ar hyd yr afon…

  0.94 milltir i ffwrdd
 2. Coetir yn Thornwell ar ymyl de-ddwyrain Cas-gwent. Gyda golygfeydd dramatig ar ben…

  1.26 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  1.83 milltir i ffwrdd
 4. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.05 milltir i ffwrdd
 5. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  2.13 milltir i ffwrdd
 6. Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o…

  3.46 milltir i ffwrdd
 7. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  3.64 milltir i ffwrdd
 8. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  3.71 milltir i ffwrdd
 9. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  3.71 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  3.8 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  3.85 milltir i ffwrdd
 12. Mae Safle Picnic Black Rock yn safle picnic hardd ar lannau'r afon Hafren rhwng dwy Bont…

  3.95 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo