Film & TV in Monmouthshire

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 935

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Math

  Type:

  Llwybr y Dref

  Cyfeiriad

  Monnow Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3EG

  Monmouth

  Taith gerdded 1.75 milltir y byddwch yn dysgu ychydig am Geoffrey & ei gysylltiadau â Threfynwy, yn ogystal â ffeithiau diddorol eraill.

  Ychwanegu Geoffrey of Monmouth Trail i'ch Taith

 2. Penylan Farm Cottages

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Penylan Farm, Hendre, Monmouth, Monmouthshire, NP25 5NL

  Ffôn

  01600 716435

  Monmouth

  Saif yng nghanol Sir Fynwy ar fferm waith a oedd yn rhan o Stad Rolls yn wreiddiol.
  Ciderhouse Cottage yn cysgu 7
  Stabl Beili cysgu 4
  Y Felin yn cysgu 2

  Ychwanegu Penylan Farm Cottages i'ch Taith

 3. Math

  Type:

  Maes Chwarae Plant

  Cyfeiriad

  Usk Playpark, adjacent to Memorial Hall, Maryport Street, Usk, Monmouthshire, NP15 1AD

  Maryport Street, Usk

  Parc chwarae ym Mrynbuga.

  Ychwanegu Usk Playpark i'ch Taith

 4. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  Llandegfedd Lake & Watersport Centre, Llandegfedd Reservoir, New Inn, Monmouthshire, NP4 0SY

  Ffôn

  01633 373 401

  New Inn

  Mae'r bwyty ar ochr y dŵr, gyda golygfeydd panoramig heb eu hail o'r llyn, yn cynnig amrywiaeth o fwyd wedi'i baratoi'n ffres gan gynnwys brecwast calon, arbennigion dyddiol a ffefrynnau poblogaidd.

  Ychwanegu Llandegfedd Lake Waterside Restaurant i'ch Taith

 5. Math

  Type:

  Darlith

  Cyfeiriad

  The Drill Hall, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

  Chepstow

  Yn anffodus oherwydd amgylchiadau annisgwyl ni fydd darlith Rubens yn cael ei chynnal yn fyw bellach ar ddydd Mawrth 12 Gorffennaf. Fodd bynnag, gallwch barhau i brynu recordiad o'r sesiwn ar-lein (a gynhaliwyd ar ddydd Llun 11eg) y bydd gennych…

  Ychwanegu Art History Recording - Rubens and the Drama of the Baroque i'ch Taith

 6. Math

  Type:

  Digwyddiad Gweithgaredd i Blant

  Cyfeiriad

  The Drill Hall, Lower Church Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HJ

  Chepstow

  Ymunwch â ni am ryw Mayhem Canoloesol yr Haf hwn yn ein Hamgueddfeydd ac Atyniadau MonLife.

  Ychwanegu Medieval Mayhem at Chepstow Drill Hall i'ch Taith

 7. Math

  Type:

  Bwyty

  Cyfeiriad

  The Gaff, Unit 4, The courtyard, Lion Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5PE

  Ffôn

  01873 739310

  Lion Street, Abergavenny

  Rydym yn dod o hyd i'r cynhwysion o'r ansawdd gorau ledled Ewrop, ac yn cymryd amser i greu a choginio ein platiau ar draws sbectrwm o ddylanwadau coginio.

  Ychwanegu The Gaff Coffee Shop & Deli i'ch Taith

 8. Math

  Type:

  Taith Dywys

  Cyfeiriad

  Llandenny, Usk, Monmouthshire, NP15 1DZ

  Usk

  Taith gylchog 5 milltir (8 km) drwy ormodi cefn gwlad a lonydd gwledig gan basio bryngaer hynafol yn cychwyn ger pentref Llandenni. Un llethr serth a 10 camfa.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuMonmouthshire Guided Walk - Ancient Hill Fort and fantastic views near LlandennyAr-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Monmouthshire Guided Walk - Ancient Hill Fort and fantastic views near Llandenny i'ch Taith

 9. High View Barn

  Math

  Type:

  Hunanarlwyo

  Cyfeiriad

  Church Hill Farm, Birches Road, Penallt, Monmouth, NP25 4AW

  Ffôn

  07771 932957

  Penallt

  Trosi ysgubor 300 mlwydd oed yn newydd sbon. Y getaway rhamantus perffaith i gwpl (neu gwpl gyda dau o blant yn eu harddegau). Preifat iawn. Gwresogi tanfloor, llosgwr coed cyfoes o Sweden a llawr gwydr triphlyg i ffenestri'r nenfwd.

  Ychwanegu High View Barn i'ch Taith

 10. Math

  Type:

  Cerddoriaeth

  Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Monmouth, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Almshouse Street, Monmouth

  Mae Bronwen Lewis yn gantores/gyfansoddwraig Gymraeg sydd wedi dod yn synfyfyrio TikTok gyda'i chloriau o ganeuon poblogaidd yn yr iaith Gymraeg. Mae hi'n falch o fod yn ddwyieithog ac yn aml-offerynydd eithriadol.

  Ychwanegu Bronwen Lewis i'ch Taith

 11. Math

  Type:

  Digwyddiad Cerdded

  Cyfeiriad

  Monmouth Showground, Redbrook Road, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4LG

  Ffôn

  01600 773257

  Monmouth

  Bydd y daith gerdded eleni yn cael ei chynnal ar ddydd Sul 15 Mai a bydd yn rhoi'r dewis o BEDWAR llwybr cylchol i'r cyfranogwyr.

  Argaeledd Dangosol

  ArchebuWalk the Wye 2022Ar-lein (agor mewn ffenestr newydd)

  Ychwanegu Walk the Wye 2022 i'ch Taith

 12. The Carpenters Arms

  Math

  Type:

  Tŷ Cyhoeddus

  Cyfeiriad

  Carpenters Arms, Llanishen, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6QH

  Ffôn

  01600 860812

  Chepstow

  Tafarn wledig draddodiadol sy'n gwasanaethu bwyd ardderchog o ffynonellau lleol a bar amrywiol gan gynnwys cwrw go iawn lleol yw'r Carpenters Arms.

  Ychwanegu The Carpenters Arms i'ch Taith

 13. Math

  Type:

  Gweithdy/Cyrsiau

  Cyfeiriad

  Humble by Nature, Penallt, Nr. Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP

  Ffôn

  01600 714 595

  Nr. Monmouth

  Dysgwch sut i blethu rhwystrau gardd helyg isel a fframiau pys yn y cwrs gwehyddu helyg hwn.

  Ychwanegu Low willow hurdles and pea frames i'ch Taith

 14. Math

  Type:

  Yr Daith Gerdded

  Cyfeiriad

  Llangybi Church, Usk Road, Llangybi, Monmouthshire, NP15 1NP

  Ffôn

  01633 644850

  Usk Road, Llangybi

  Taith gerdded 6 milltir o bentref Llangybi i'r de o Frynbuga.

  Ychwanegu 28 Llangybi Circular i'ch Taith

 15. Math

  Type:

  Bwyty - Eidaleg

  Cyfeiriad

  Una Vita Restaurant, Una Vita Italian Restaurant, 14 Nelson Street, Chepstow, Monmouthshire, NP16 5HT

  Ffôn

  +44 1291 624666

  14 Nelson Street, Chepstow

  Mae Una Vita yn fwyty Eidalaidd cyfoes a modern a bar coctêl sydd wedi'i leoli yng nghanol tref Cas-gwent sy'n gwasanaethu'r gorau mewn prydau Eidalaidd gan ddefnyddio cynnyrch o ffynonellau lleol.

  Ychwanegu Una Vita Restaurant i'ch Taith

 16. Math

  Type:

  Parc Bywyd Gwyllt

  Cyfeiriad

  Raglan Farm Park, 4 Brook Holdings, Chepstow Road, Usk, Monmouthshire, NP15 2HX

  Ffôn

  01291 690319

  Chepstow Road, Usk

  Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

  Ychwanegu Raglan Farm Park i'ch Taith

 17. Math

  Type:

  Bale

  Cyfeiriad

  The Blake Theatre, Almshouse Street, Monmouth, Monmouthshire, NP25 3XP

  Ffôn

  01600 719401

  Monmouth

  Ymunwch â Ballet Theatre UK yn eu hail-adroddiad hyfryd o bale clasurol Hans Christian Andersen, The Snow Queen.

  Ychwanegu Ballet Theatre UK: The Snow Queen i'ch Taith

 18. Math

  Type:

  Gŵyl Gelfyddydau

  Cyfeiriad

  Humble by Nature, Penallt, Monmouth, Monmouthshire, NP25 4RP

  Ffôn

  01600 714 595

  Monmouth

  Mae Celf ym Mhenallt yn ddigwyddiad tridiau, sy'n cynnwys artistiaid a gwneuthurwyr lleol a rhyngwladol.

  Ychwanegu Art in Penallt 2022 i'ch Taith

 19. Math

  Type:

  Llety amgen

  Cyfeiriad

  Tyr Trawst,, Cwm Lane,, Govilon,, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 9RY

  Govilon,, Abergavenny

  Cwsg mewn bws yn 1976, wedi'i becynnu allan gyda llosgwr pren clyd, a tegell ar gyfer eich paned boreol o de.

  Ychwanegu Willowbrook i'ch Taith

 20. Math

  Type:

  Bwyty - Tafarn

  Cyfeiriad

  The Castle Inn, 7 Twyn Square,, Usk,, Monmouthshire, NP15 1BH

  Ffôn

  01291 673037

  Usk,

  Mae'r Castle Inn, Brynbuga yn dafarn bentref hyfryd sy'n gweini bwyd, byrbrydau, a diodydd gwych.

  Ychwanegu The Castle Inn, Usk i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo