Croeso i Sir Fynwy

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Gwirio Argaeledd
Dyddiad Cyrraedd:
Ychwanegu Ystafell
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Wentwood Forest

Ar un adeg yn rhan o diroedd hela Castell Cas-gwent, mae Coed-Gwent yn cynnig teithiau cerdded gyda…

Woodhaven

Tŷ modern a adeiladwyd ar safle hen felinau llifio ar gyfer Ystâd Itton Court. Gardd o 2/3 erw a…

Magor Procurator's House

Fe'i gelwir hefyd yn Magor Mansion, Tŷ'r Procurator yw olion adfeiliedig plasty sydd wedi'i leoli…

Stunning landscape

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr newydd yng Nghronfa Ddŵr Llandegfedd yn rhychwantu cefn gwlad hardd a…

Nant Y Bedd Garden

Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd i fyny yn…

Raglan Farm Park Donkey

Mae parc fferm Rhaglan ar agor beth bynnag fo'r tywydd.

Skenfrith Castle

Un o'r 'Tri Chastell' a gedwir mewn perchnogaeth gyffredin, gyda'r Grysmwnt a'r Castell Gwyn.

Reflecting Pool at Veddw. Copyright Charles Hawes

Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd o waith…

Usk Rural Life Museum

Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

Black Rock Fishermen

Mae pysgotwyr rhwyd laf y Graig Ddu yn hyrwyddo'r bysgodfa fel safle treftadaeth ac yn gwahodd pawb…

Magor Marsh

Cors Magwyr yw'r ardal gymharol naturiol olaf o fentir ar Wastadeddau Gwent. O'r cipolwg ar ysbaid…

Monmouth Castle

Mae'r amgueddfa fach hon sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, gyda mynediad am ddim, yn adrodd…

St Michael & All Saints Church

Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man o fyfyrdod…

Monnow Bridge

Pont Monnow yn Nhrefynwy, Cymru, yw'r unig bont ganoloesol gaerog ym Mhrydain Fawr gyda'i thŵr…

Roe Deer Buck, Rogiet Poorlands (Conrad Petersen)

Mae Rogiet Poorland yn warchodfa natur ar gyrion Gwastadeddau Gwent, sy'n cynnwys coetiroedd a…

St. Cadoc's Church

Eglwys ganoloesol ddiarffordd gyda chysylltiadau â Rolls Royce.

@robertmintonphotography St Marys Tintern

Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol bu'n…

Frogmore Street Gallery

Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth o'r…

Sudbrook Interpretation Centre

Darganfyddwch hanes Sudbrook a Thwnnel Hafren, cysylltiad rheilffordd hollbwysig Cymru â Lloegr.

St Michael and All Angels Llanfiangel Rogiet

Eglwys ganoloesol gyda delwau o'r 13eg ganrif a chloch o'r 15fed ganrif sef man priodas Henry…

Wyeswood Common (Lauri Maclean)

Wyeswood Common is a former dairy farm site being transformed into a rich nature reserve in the Wye…

Wenallt Isaf

Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o fod yn 650…

Amazing Alpacas

Mae Amazing Alpacas yn fferm sy'n arbenigo mewn bridio'r anifeiliaid hardd a swynol hyn yn Ne…

Bailey Park

Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Mione

Mae Mione yn ardd bert gyda llawer o blanhigion prin ac anarferol.

Agoriadau

Tymor

30th Mehefin 2024

Tymor

7th Gorffennaf 2024
Richard Jones Soldier of Illusion

Profwch yr Amhosibl gydag enillydd BGT, Richard Jones The Military Illusionist, a swynodd galon a…

Agoriadau

Tymor

26th Hydref 2024
Caerwent Roman Town

Mwynhewch daith dywysedig am ddim o amgylch tref Rufeinig Caerwent yng nghwmni arbenigwr Rhufeinig…

Agoriadau

Tymor

21st Medi 2024
Fords at the Castle

Dewch i Gastell Cil-y-coed ar gyfer "Fords at the Castle" diwrnod hwyliog i'r teulu yn dathlu…

Agoriadau

Tymor

4th Awst 2024
Event banner

BBQ a Live Music at the Hive Mind Taproom

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024
Nature Trail

Gadewch i'ch plant ddod yn Little Explorer gyda sesiwn archwilio awr o amgylch Parc Gwledig Castell…

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024

Tymor

2nd Awst 2024

Tymor

9th Awst 2024

Tymor

30th Awst 2024
Fletcher

Mae saethyddion merthyr yn cael eu gwersylla yn Abaty Tyndyrn gyda'u teuluoedd! Pam eu bod nhw yma?…

Agoriadau

Tymor

17th Awst 2024-18th Awst 2024
Talon

Mae Talon wedi codi o ddechreuadau gostyngedig i ddod yn un o'r sioeau teithiol theatr mwyaf…

Agoriadau

Tymor

16th Tachwedd 2024
Hamlet

Ymunwch â The Lord Chamberlain's Men yr haf hwn yng Nghastell Rhaglan ar gyfer cynhyrchiad byw o…

Agoriadau

Tymor

28th Mehefin 2024
Duke's Theatre As You Like It

Mwynhewch theatr awyr agored fyw yng Nghastell Rhaglan gyda pherfformiad Cwmni Theatr Duke o As You…

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Fermented pineapple drink tepache

Darganfyddwch sut i wneud eich diod te eplesu eich hun (kombucha!) yn y cartref

Agoriadau

Tymor

30th Mehefin 2024

Tymor

8th Medi 2024

Tymor

27th Hydref 2024
Caribbean Racenight

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad calendr y flwyddyn, Noson Rasio Caribïaidd hynod boblogaidd!

Agoriadau

Tymor

26th Gorffennaf 2024
Caldicot Castle Summer Fayre

Ewch i lawr i Gastell Cil-y-coed am Ffair Haf wych sy'n addas i deuluoedd.

Agoriadau

Tymor

10th Awst 2024
Round Garden September border

Diwrnodau Agored yng Ngardd hardd Llanofer.

Agoriadau

Tymor

5th Gorffennaf 2024

Tymor

2nd Awst 2024
Tintern Fete 2024

Ymunwch â ni ar gyfer Ffeit Tyndyrn 2024 yn cychwyn am hanner dydd gyda digon o gerddoriaeth,…

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024
Llantilio Crossenny

Yng Ngŵyl Croeshoelio Llantilio gallwch fwynhau cerddoriaeth glasurol a drama fyw yng nghyffiniau…

Agoriadau

Tymor

29th Mehefin 2024-30th Mehefin 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Perffaith y ffurf hynaf o fara leavened, surdough, gyda Baker y Fenni. Mae'r dosbarth hwn yn eich…

Agoriadau

Tymor

25th Mehefin 2024

Tymor

20th Awst 2024

Tymor

12th Tachwedd 2024
Abergavenny Baker Kitchen

Pobwch bedwar bara gwych o'r Dwyrain Canol gyda Phobydd y Fenni.

Agoriadau

Tymor

30th Gorffennaf 2024

Tymor

8th Hydref 2024
Chepstow Drill Hall

Ymunwch â Chymdeithas Cas-gwent ar gyfer eu sgyrsiau hanes misol ar bopeth o hanes lleol Cas-gwent…

Agoriadau

Tymor

17th Gorffennaf 2024

Tymor

18th Medi 2024

Tymor

21st Chwefror 2025
Chepstow Castle

Dysgwch bopeth am sut i osod teip ac argraffu'r ffordd hen ffasiwn gyda'r argraffydd Francesca Kay.

Agoriadau

Tymor

20th Awst 2024
Hozier

Gadewch i Hozier fynd â chi i'r eglwys gyda chyngerdd arbennig yn ystod yr haf ar Gae Ras Cas-gwent.

Agoriadau

Tymor

9th Gorffennaf 2024
Falcon

Ymunwch â Llyn Llandegfedd am y profiad hebogyddiaeth eithaf pan fydd Wings of Wales yn ymweld â ni

Agoriadau

Tymor

21st Gorffennaf 2024

Tymor

24th Awst 2024
Monmouth Raft Race

Dewch i fwynhau Ras Rafft Trefynwy yn ardal brydferth Dyffryn Gwy o Harddwch Naturiol Eithriadol.…

Agoriadau

Tymor

1st Medi 2024
Chepstow Castle

Gwersyll hanes byw y Rhyfel Cartref yng Nghastell Cas-gwent. Rhowch gynnig ar arfau, trin arfau a…

Agoriadau

Tymor

3rd Awst 2024-4th Awst 2024

Uchafbwyntiau Llety

Mayhill Hotel

Wedi'i lleoli yng nghanol Dyffryn Gwy golygfaol a dim ond munud o gerdded o lannau'r afon Gwy mae…

The garden is sheltered and fenced for the safety of children and pets

5 seren cysur. Twb poeth. Mae'n cysgu 6,4 ystafell wely. Lloriau wedi'u tynnu i fyny. Llosgwr coed.…

Cefn Tilla Court

Arhoswch ar dir tŷ gwledig prydferth o'r 17eg ganrif yng nghanol Sir Fynwy. Mae pum eiddo…

View from The Punch House

Mae'r Tŷ Punch ar Sgwâr Agincourt yng nghanol tref ffin hanesyddol Trefynwy yn Ne Ddwyrain Cymru,…

Self catering cottage ground level for 2 adults

Llety gwyliau unllawr hunanarlwyo uwchben Afon Gwy o fewn pellter cerdded i Dyndyrn, llwybrau…

Two Rivers Chepstow

Mae'r ddwy afon yn llety 23 ystafell wely newydd ei hadeiladu. Wedi'i leoli ar yr A48 o fewn…

The Whitebrook

Wedi'i leoli ynghanol harddwch Dyffryn Gwy, 5 milltir o Drefynwy a dim ond awr o Fryste a Chaerdydd.

Norton House

Mae Norton House yn adeilad rhestredig gyda chymeriad mawr. Mae'r ystafelloedd gwely yn eang ac…

The Ferns

Saif B&B 'The Ferns' ym mhentref tlws Llandenny sydd yng nghanol cefn gwlad prydferth Sir Fynwy.

Castle Narrowboats

Am hoe sy'n cynnig ymlacio go iawn, rhowch gynnig ar wyliau cwch cul ar Gamlas Sir Fynwy ac…

New Court Inn

Ar ôl prynu The New Court Inn ym mis Tachwedd 2012, mae'r perchnogion wedi adfer y dafarn yn ôl i'w…

Church Hill Farm

Ffermdy moethus mawr wedi'i leoli mewn 63 erw gyda golygfeydd hyfryd a chyfanswm preifatrwydd yn…

The Willows Double Bedroom

Mae'r Helygen yn dŷ gwledig tawel sy'n cael ei sugno i ffwrdd ar ddiwedd pentrefan bach preifat, a…

The terrace at the front of the Skirrid, showing off the large picture windows, barbecue, and table and chairs

Mae'r Skirrid ym Gororau Cymru wedi'i leoli yng nghefn gwlad o fewn cyrraedd hawdd i Gas-gwent a…

Pendragon House B & B

Mae Gwely a Brecwast Tŷ Pendragon yn dŷ rhestredig Gradd II arbennig a neilltuol sy'n agos at yr…

Monastery

Mynachlog Capel-y-ffin; ei hunanarlwyo yn uchel i fyny yng Nghwm prydferth Llanthony.

Glanusk Apartment

Mae Fflat Glanusk yn fflat dwy ystafell wely, deulawr o'r 18fed ganrif wedi'i leoli yng nghanol…

Wonderful views

Wedi'i leoli yn nyffryn hardd Brynbuga, o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Safle…

Wern Watkin Hillside

Mae byncws 30 person modern wedi'i osod mewn lleoliad pen mynydd hudolus o fewn pellter cerdded i…

Orchard Wagon

Mae Highlands Campsite yn guddfan berffaith ond eto gyda golygfeydd godidog ar draws y dyffryn.…

Glentrothy Old Stable

Mae Glentrothy Old Stables Cottage mewn sefyllfa heddychlon iawn ar Ystad Glentrothy hyfryd ger y…

Top Barn - View

Mae Top Barn yn Ysgubor Stone Converted hyfryd gyda golygfeydd anhygoel mewn lleoliad diarffordd.

The King's Head Monmouth

Adeilad rhestredig gradd II yw hwn, a oedd yn wreiddiol yn dafarn hyfforddi o'r 17eg ganrif. Mae'r…

Parva Farmhouse

Hen garreg 17eg C. ffermdy sy'n cynnig golygfeydd gwych o Afon Gwy a'r Fali. Cosy, anffurfiol o'ch…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

  • Cymru Wales Logo
  • Site Logo
  • Monlife Logo
  • Monmouthshire Logo