St Mary's Priory and Tithe Barn

Am

Mae'r arddangosfeydd a'r amrywiol a rhyngweithiol, sy'n croniclo hanes Priordy'r Santes Fair a thref farchnad hanesyddol Y Fenni. Mae'r neuadd gyfagos yn cynnig canolfan ragoriaeth Gymraeg, gan ddarparu digwyddiadau dwyieithog drwy gydol y flwyddyn a gwersi iaith. Yn berffaith ar gyfer teuluoedd, bwffs hanes neu'r rhai sydd jyst eisiau dysgu mwy am eu hanes lleol, ni chewch eich siomi.

Mae'r arddangosion yn cynnwys:

- Model 3D rhyngweithiol o'r ysgubor.

- 1,000 o flynyddoedd o hanes y Fenni.

- Hanesion am gymeriadau mwyaf lliwgar y Fenni.

- Tapestri godidog y Fenni, wedi'i blethu â llaw yn y mileniwm gan drigolion lleol.

Ar ôl eich ymweliad, beth am adnewyddu eich hun gydag ymweliad â'u siop, sy'n stocio ystod eang o anrhegion o ansawdd, cofroddion a chyhoeddiadau hanes lleol.

Mae'r Gwasanaeth Dysgu yn cynnig gweithdai ysgol, gweithgareddau a digwyddiadau dysgu teuluol, teithiau tywys wedi'u trefnu o flaen llaw a llawer mwy.

Taith dywys o gwmpas yr Eglwys a'r Tithe Barn £4.00tt

Taith dywys o gwmpas yr Eglwys a'r Tithe Barn gyda choffi te a chacen £8.00 y pen

Archebwch eich taith dywys nawr drwy gysylltu â'r Rheolwr, Lydia Warburton, ar (01873) 858787

Am lawer mwy o wybodaeth, ewch i'r wefan!


Priordy Santes Fair

'Dyma Abaty Westminster De Cymru, i'r rhai mawr o'r holl oesoedd sydd yma – Norman, Plantagenet, Tudor a Stuart – gyda phren wedi'i gerfio neu farmor neu gerrig rhydd uwch eu pennau.'

Pris a Awgrymir

Free unguided.
Guided tour of Church and Tithe Barn with two course lunch - £14.95.
Guided tour of Church and Tithe Barn with Welsh cream tea - £9.95.

Cyfleusterau

Archebu a Manylion Talu

 • Cardiau credyd wedi'u derbyn (dim ffi)

Arlwyaeth

 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfarfod, Cynhadledd a Chyfleusterau Priodas

 • Cyfleusterau ar gyfer cynadledda

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Grwpiau

 • Cyfleusterau ar gyfer ymweliadau addysgol
 • Cyfleusterau i grwpiau
 • Maes addysg/astudio

Hygyrchedd

 • Cadeiriau olwyn ar gael
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Nodweddion y Safle

 • Aelod o'r Bwrdd Croeso Rhanbarthol

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu
 • Pushchairs ar gael

Map a Chyfarwyddiadau

St. Mary's Priory

Eglwys

St. Mary's Priory, St Mary's Priory Centre, Monk Street, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5ND
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 858787

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)
Dydd Llun - Dydd SadwrnAgor

* Open 9-4pm Monday to Saturday

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  0.11 milltir i ffwrdd
 2. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd rhwng 11am a 4pm (ac eithrio dydd Mercher). Mae…

  0.13 milltir i ffwrdd
 4. Ydych chi wedi clywed stori'r pysgodyn mawr? Dewch i ddarganfod mwy am ein stori ryfeddol…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Linda Vista yn barc cyhoeddus bach wrth ymyl Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.35 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol y Fenni, hawdd ei gyrraedd o ganol y dref. Tua 20 hectar o ddôl glan yr afon,…

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.4 milltir i ffwrdd
 7. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.43 milltir i ffwrdd
 8. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  1.03 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.63 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.96 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), gan…

  2.27 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo