The Chapel & Kitchen

Am

Mae'r Siop Gelf a'r Capel yn arddangos gwaith gan artistiaid lleol, rhyngwladol, sefydledig a rhai sy'n dod i'r amlwg. Rydym yn gwerthu gwaith celf gan beintwyr, gwneuthurwyr printiau, cerflunwyr, darlunwyr, artistiaid cerameg, gemyddion ac artistiaid llyfrau.

Rydym yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd o Gelfyddydau Cain a Chymhwysol. Stoc y deunyddiau a'r papurau cain gorau un. Nourish a hyfrydwch yr artist a'r plentyn creadigol gyda llyfrau ysbrydoledig a chylchgronau annibynnol. Cynnal gweithdai gyda pheintwyr, gwneuthurwyr printiau, artistiaid tecstilau, awduron a cherddorion. Trefnu diwrnodau darlunio bywyd i artistiaid wneud eu hymarfer - gyda dim tiwtor ond ambell i ddosbarth meistr.

Cegin yn y Capel

Rydym yn gweini bwyd bob dydd, syml a blasus.

Cysylltiedig

The Angel HotelThe Angel Hotel, AbergavennyWedi'i leoli mewn lleoliad delfrydol wrth galon tref farchnad brysur Y Fenni, mae gan Gwesty'r Angel enw da am wasanaeth astud, cyfeillgar, bwyd gwych, te prynhawn arobryn ac awyrgylch llawn steil ond cysurus.

Map a Chyfarwyddiadau

The Art Shop & Chapel

Oriel Gelf

The Chapel & Kitchen, The Chapel, Market St, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 5NT
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 852690

Amseroedd Agor

* The Art Shop opens Tuesday to Saturday, 9.15am to 5pm. Chapel opens Tuesday to Saturday, 10am to 5pm

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli yng nghanol tref farchnad…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  0.11 milltir i ffwrdd
 3. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  0.15 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  0.25 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  0.26 milltir i ffwrdd
 2. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  0.32 milltir i ffwrdd
 4. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  0.38 milltir i ffwrdd
 5. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  0.4 milltir i ffwrdd
 6. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  1.01 milltir i ffwrdd
 7. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  1.54 milltir i ffwrdd
 8. Gardd fynydd hanner ffordd i fyny'r Blorens gyda golygfeydd cracio dros Fro Wysg.

  1.85 milltir i ffwrdd
 9. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  1.86 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r Oriel yn cael ei rhedeg gan aelodau o Gylch y Mynydd Du, sy'n tynnu ysbrydoliaeth…

  1.88 milltir i ffwrdd
 11. Mwynhewch olygfeydd godidog dros Sir Fynwy a'r Fenni o'r Skirrid Fawr (Skirrid Fawr), yn…

  2.29 milltir i ffwrdd
 12. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  2.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo