Sugarloaf Vineyard

Am

Mae Gwinllanoedd Sugarloaf a Holiday Cottages wedi'u gosod mewn 15 erw o gefn gwlad Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, wedi'u syrffedu gan fryniau tonnog Mynydd Sugarloaf a Mynydd Blorenge, mae gennym bum erw o Winllannoedd ac mae ein gwesteion yn cael eu croesawu a'u hannog i fynd am dro ymysg y Gwinllannoedd yn ystod eu harhosiad.

Tra'n cael ei osod mewn lleoliad gwledig rydym yn dal ond milltir o dref farchnad ffyniannus Y Fenni, sy'n enwog am ei marchnad ac yn llawn siopau diddorol ac anghynnes. Mae gennym fynediad hawdd i Aberhonddu, Y Gelli Gandryll, Ross on Wye i enwi rhai, a dim ond 35 milltir yn y car yw prifddinas Cymru, Caerdydd. Mae digonedd o weithgareddau ar gael yn yr ardal a'r bythynnod mae gan bob un ddigon o wybodaeth yn llawn syniadau o bethau i'w gweld a'u gwneud, gan gynnwys llwybrau cerdded a beicio (gellir trefnu llogi beiciau), mapiau o ganol tref y Fenni a rhai o'r trefi cyfagos, rydym wedi ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas a chael y gorau o'ch gwyliau.

Mae croeso cynnes yn eich aros i'r Gwinllannoedd i fwynhau Cymru ynddi'n harddaf.

Roedd un ci yn caniatáu pob bwthyn.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
2
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Cottage£320.00 fesul uned yr wythnos

*Fel canllaw, rhoddir prisiau fesul ystafell fesul noson ar gyfer gwestai, gwestai bach, gwely a brecwast, fflatiau â gwasanaeth a fesul wythnos am lety hunanddarpar.

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cysylltiedig

Sugarloaf VineyardSugar Loaf Vineyards, AbergavennyMae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill gwobrau mewn Cystadlaethau Cenedlaethol. Mae gennym bedwar math o win gwyn, ein cyfuniad arbennig o win coch a gwin pefriog.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Coginio

 • Briwsionyn microdon

Cyfleusterau Golchi Dillad

 • Peiriant golchi

Cyfleusterau Gwresogi

 • Gwres canolog

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn/anifeiliaid anwes yn cael eu derbyn trwy drefniant

Llinach a Dillad Gwely

 • Llinach a ddarparwyd

Parcio

 • Parcio preifat

Ystafell/Uned Cyfleusterau

 • Radio
 • Teledu

Map a Chyfarwyddiadau

Sugarloaf Vineyard and Cottages

Pentre Lane, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 7LA
Close window

Call direct on:

Ffôn01873 853066

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2023 - 31 Rhag 2023)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd Safonau Gwin Ewrop ac wedi ennill…

  0.54 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  0.8 milltir i ffwrdd
 3. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  1.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Melville ar gyfer y Celfyddydau yn lleoliad cymunedol gan ganolbwyntio ar y…

  1.12 milltir i ffwrdd
 1. Mae Gerddi Linda Vista yn llwybr cyhoeddus bychan oddi ar Dolydd y Castell, gyda mynediad…

  1.26 milltir i ffwrdd
 2. Parcio yng nghanol Y Fenni gyda maes chwarae. Cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

  1.27 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad bywiog sydd wedi'i leoli reit yng nghanol tref…

  1.36 milltir i ffwrdd
 4. Rydym yn cynnal digwyddiadau a gweithdai gydag artistiaid, cerddorion, llenorion a beirdd…

  1.36 milltir i ffwrdd
 5. Yng nghanol Y Fenni, gellir ei chyrraedd yn hawdd o ganol y dref. Rhyw 20 hectar o ddôl…

  1.38 milltir i ffwrdd
 6. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn aml yn cael ei phleidleisio'n gamlas gynta' Prydain…

  1.44 milltir i ffwrdd
 7. Mae'r arddangosfa hon, yn Amgueddfa'r Fenni tan Ragfyr 18 2022, yn cynnwys celf gan Jon…

  1.45 milltir i ffwrdd
 8. Mae Amgueddfa'r Fenni ar agor bob dydd 11am - 4pm (heblaw am ddydd Mercher). Mae tir y…

  1.45 milltir i ffwrdd
 9. Eglwys Priordy'r Santes Fair yw eglwys y plwyf ar gyfer tref a chymuned Y Fenni ac mae'n…

  1.46 milltir i ffwrdd
 10. Mae'r safle yn fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i'r…

  1.55 milltir i ffwrdd
 11. Perllan gymunedol drws nesaf i Gastell y Fenni. Fel mae'r arwydd ar eu giât yn dweud,…

  1.56 milltir i ffwrdd
 12. Caiff yr Oriel ei rhedeg gan aelodau Cylch y Mynydd Du, sy'n dwyn ysbrydoliaeth o'r…

  2.13 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo