Mistletoe Cottage Exterior

Am

Mae Mistletoe Cottage wedi'i leoli mewn trawsnewidiad ysgubor mawr sydd hefyd yn cynnal oriel gelf a chaffi. Mae'r bwthyn yn ymfalchïo mewn cegin bren solet fawr gyda popty Rangemaster a phopeth sydd ei angen arnoch i ddarparu ar gyfer y teulu cyfan. Mae gardd fawr, breifat, gaeedig i chi ei mwynhau ynghyd â lle patio yng nghefn yr eiddo. Mae croeso cynnes i gŵn gyda digon o deithiau cerdded gwych yn lleol.

Mae gan y Bwthyn 3 ystafell wely fawr gyda gwelyau maint brenin, un gyda'i ensuite ei hun. Mae yna hefyd ystafell wely ddwbl fach a dwy ystafell wely. Mae cegin a lle byw cynllun agored mawr yn berffaith i'r teulu dreulio amser gyda'i gilydd. Mae ystafell gyfleustod gyda pheiriant golchi, rhewgell a sinc. Mae gan yr ystafell gyfleustod hefyd iard breifat fach sy'n berffaith ar gyfer cŵn budr ar ôl teithiau cerdded hir a nofio afon yng nghefn gwlad lleol!

Mae'r caffi ar agor 7 diwrnod yr wythnos a gellir bwyta bwyd yn y Bwthyn neu fynd yn ôl i'r bwthyn.

Am argaeledd cysylltwch â ni ar info@craftrenaissance.co.uk neu 07894 354543

Cysylltiedig

Craft Renaissance GalleryCraft Renaissance Workshops & Gallery, UskWedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd wedi'u lleoli mewn cyfadeilad ysgubor wedi'i drawsnewid yn Nyffryn Wysg.

Beech Cottage Beech Cottage, UskMae Beech Cottage yn fwthyn hunanarlwyo llachar, un ystafell wely sy'n brolio llawr i ffenestri ffrâm derw nenfwd ar draws y llawr gwaelod gyda thrawstiau agored a grisiau pwrpasol yn arwain at yr ystafell wely fawr gydag ensuite.

Craft Renaissance KitchenCraft Renaissance Kitchen, UskBwyd cartref traddodiadol, brathiadau ysgafn, te prynhawn, brecwastau wedi'u coginio, cinio Sul, cacennau wedi'u gwneud â llaw a phwdinau.

Map a Chyfarwyddiadau

Mistletoe Cottage

Mistletoe Cottage, Kemeys Commander, Usk, Monmouthshire, NP15 1JU
Close window

Call direct on:

Ffôn07894 354543

Cadarnhau argaeledd ar gyferMistletoe Cottage (yn agor mewn ffenestr newydd)

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

Beth sydd Gerllaw

 1. Wedi'i sefydlu yn 2001, mae Craft Renaissance yn gasgliad o fusnesau annibynnol sydd…

  0.01 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir hynafol trawiadol hwn yn cynnig heddwch a llonyddwch a chyfoeth o fywyd…

  0.48 milltir i ffwrdd
 3. Gardd a ddiffinir gan ei phlanhigion yw hon. Mae dros 1200 o gyltifarau, gyda llawer o…

  1.18 milltir i ffwrdd
 4. Ewch i ardd Glebe House.

  1.43 milltir i ffwrdd
 1. Coed y Bwnydd yw'r fryngaer fwyaf o'r Oes Haearn sydd wedi'i chadw orau yn Sir Fynwy,…

  1.53 milltir i ffwrdd
 2. Croeso i Oriel yn y Cartref, oriel gelf gyfoes newydd mewn tref fach o'r enw Brynbuga.

  1.73 milltir i ffwrdd
 3. Mae'r safle hwn yn 3.5 hectar o goetir llydanddail sy'n ormodol yn ormodol, wedi'i osod…

  2.04 milltir i ffwrdd
 4. Mae Glanfa Goetre yn safle treftadaeth ddiwydiannol 200 oed sy'n cynnwys canolfan…

  2.42 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys ganoloesol restredig Gradd I a ailadeiladwyd yn y 1800au, gan ailddefnyddio…

  2.53 milltir i ffwrdd
 6. Soniodd eglwys ganoloesol am y tro cyntaf tua 1100 ond yn debygol o'r 14eg ganrif o ran…

  2.65 milltir i ffwrdd
 7. Gardd hanesyddol drawiadol ac unigryw 15 erw gyda phlanhigion llysieuol anarferol, llwyni…

  2.7 milltir i ffwrdd
 8. Mae Castell Brynbuga yn nythu ar bentir sy'n edrych dros dref hyfryd Brynbuga, wedi'i…

  3.07 milltir i ffwrdd
 9. Distilleri jin yng nghanol Brynbuga, Sir Fynwy a sefydlwyd gan Christos Kyriakidis.

  3.13 milltir i ffwrdd
 10. Pren wedi ei osod yng nghefn gwlad tonnog Cymru ac wedi'i amgylchynu gan dirwedd ehangach…

  3.2 milltir i ffwrdd
 11. Cramodd amgueddfa annibynnol gyda'n hatgoffa o dreftadaeth wledig Sir Fynwy.

  3.24 milltir i ffwrdd
 12. Mae Kitty's Orchard yn cynnwys coetir tawel a dolydd llawn blodau a reolir gan…

  3.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo