Re-enactors
 • Re-enactors
 • Tintern Abbey

Am

Dewch i gwrdd â Freemen Gwent wrth iddynt ddychwelyd yn fuddugol o Frwydr Agincourt yn Ffrainc. Er mwyn cymodi am eu pechodau, maen nhw wedi dod ar bererindod i Abaty Tyndyrn lle gallwch chi gwrdd â'r dynion hyn yn eu breichiau a'u teuluoedd.

Dysgwch bopeth am eu ffordd o fyw, sut maen nhw'n ymladd, a sut maen nhw'n addoli.

Cysylltiedig

Tintern AbbeyTintern Abbey (Cadw), TinternAbaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn. Ailadeiladwyd eglwys anhygoel o gyflawn yr abaty ar ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg a dechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, gydag olion helaeth o adeiladau clostir a mynachaidd cysylltiedig.

Tintern AbbeyGroup Visits to Tintern Abbey, TinternMae gan Cadw lawer iawn i'w gynnig i grwpiau o bob maint.

Cyfleusterau

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Cŵn heb eu derbyn (ac eithrio tywyswyr)
 • Cŵn wedi eu Derbyn
 • Ni chaniateir ysmygu
 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Cyfleusterau i nam ar eu clyw
 • Mynediad i bobl anabl
 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio am ddim

Plant

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Plant yn croesawu

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Cyffordd 23 a Chyffordd tua'r Dwyrain yr M48 neu Gyffordd 21 a'r M48 tua'r Gorllewin. Gadewch yr M48 ar Gyffordd 2 a'r A466 i Gas-gwent; parhau ar y ffordd hon (wedi'i llofnodi ar gyfer Trefynwy) i Dyndyrn ac Abaty sydd wedi'i lofnodi i'r dde.Ar gael drwy Drafnidiaeth Gyhoeddus: Mae gorsaf Cas-gwent 5.5 milltir i ffwrdd.

The Pilgrimage at Tintern Abbey

Digwyddiad Hanesyddol

Tintern Abbey, Tintern, Monmouthshire, NP16 6SE
Close window

Call direct on:

Ffôn03000 252239

Amseroedd Agor

Tymor (29 Meh 2024 - 30 Meh 2024)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Sadwrn - Dydd Sul11:00 - 16:00

* Standard admission prices apply

Beth sydd Gerllaw

 1. Abaty Sistersaidd, a sefydlwyd yn 1131 ym mhentref prydferth Dyffryn Gwy yn Tyndyrn.…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Mae adfeilion Eglwys y Santes Fair ar y bryn uwchben hen Westy'r Abaty ac yn wreiddiol…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i hadeiladu ym 1876 i ddarparu cyswllt rheilffordd i safle Gweithfeydd Gwifren Isaf,…

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Wedi'i osod ynghanol golygfeydd syfrdanol ac wedi'i leoli ar lannau Afon Gwy yn safle…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r Hen Orsaf yn nythu wrth ochr Afon Gwy yng nghanol Dyffryn Gwy yn Nhyndyrn. Mae'r 10…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Un o'r golygfeydd mwyaf ysblennydd yn Nyffryn Gwy, mae Pulpud y Diafol yn edrych dros…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Beth bynnag yw eich ffydd , rydym yn eich croesawu i fwynhau llonyddwch ein heglwys, man…

  0.43 milltir i ffwrdd
 4. Gadewch y torfeydd ar ôl & cryman ymysg y fintai sy'n edmygu golygfeydd Tyndyrn a Dyffryn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 5. Gallwch ddod o hyd i'r ardd hon yn nythu yn ei lleoliad tawel a diarffordd ar lethr…

  0.56 milltir i ffwrdd
 6. Ym Mragdy Kingstone, mae ein hangerdd yn gwrw go iawn. Heb ei gyfeiliant gan…

  0.56 milltir i ffwrdd
 7. Mae Ffwrnais Tyndyrn Abaty yn cynnwys gweddillion gwaith haearn o'r 17eg ganrif a…

  1.23 milltir i ffwrdd
 8. Mae Coedwig Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunentydd Dyffryn Gwy is gyda ffawydd…

  1.58 milltir i ffwrdd
 9. Mae Whitestone yn gorwedd ger rhan o Daith Gerdded enwog Dyffryn Gwy. Gall ymwelwyr â'r…

  1.91 milltir i ffwrdd
 10. Mae Anthony a Sarah Clay wrth eu bodd yn croesawu ymwelwyr o'r ardd.

  Cynhelir Wyndcliffe…

  2.02 milltir i ffwrdd
 11. Eglwys blwyf ganoloesol o darddiad Celtaidd posibl o'r nawfed ganrif, a enwyd ar ôl y…

  2.43 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i leoli'n ddwfn yng nghanol Sir Fynwy, crëwyd Gardd Tŷ Veddw trwy fwy nag 20 mlynedd…

  2.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo