Brecon Cathedral
 • Brecon Cathedral
 • Brecon Cathedral
 • Brecon Cathedral
 • Brecon Cathedral
 • Brecon Cathedral

Am

Wedi'i sefydlu fel priordy Benedictaidd, daeth yn eglwys blwyf Aberhonddu yn 1537, rôl a ddaliodd hyd yn 1923 daeth yn Gadeirlan i Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu a oedd newydd ei chreu.

Saif ar ben crib ychydig gannoedd o lathenni o'r castell a sefydlwyd gan Bernard Newmarch ym 1093 ar goncwest Normanaidd Cymru. Mae'n rhoi'r eglwys i fynachod Benedictaidd Brwydr yn Sussex a sefydlodd y priordy yma. Mae'n debyg felly bod yr eglwys gyntaf yn dyddio o'r 12fed ganrif er i lawer o'r eglwys bresennol gael ei hailadeiladu yn ddiweddarach yn yr Oesoedd Canol. Yn ystod y 15fed ganrif codwyd sgrîn stori tair neu bedair stori, 'rood aur' Aberhonddu ac ymddangosodd capeli'r urdd yn yr eiliau. Y cyfan wedi'i dynnu erbyn hyn, ond mae olion yn parhau. Yn ystod ei gyfnod fel eglwys plwyf fe'i hadferwyd dan Syr George Gilbert Scot; Y cangell yn claddgellu a gwaith to eraill yw ei ddyluniad. Trawst y Gogledd hefyd yw'r capel ar gyfer Cyffinwyr De Cymru gyda'u baneri a'u hanrhydeddau catrodol yn cael eu harddangos yno. Mae hyn i gyd wedi arwain at lawer o fanylion hanesyddol yn werth chweil wrth archwilio. Os ydych chi eisiau cymorth mae ymwelwyr o'r eglwys ar ddyletswydd i ateb eich cwestiynau a gellir trefnu teithiau arbennig ar gyfer partïon ysgol a grwpiau eraill os ydych yn cysylltu â'r Gadeirlan ymlaen llaw.

Ochr yn ochr â'r Gadeirlan mae Pilgrims Tea Rooms tra bod yr hen Tithe Barn bellach yn Ganolfan Treftadaeth wych gyda nid yn unig siop anrhegion ond hefyd yn arddangosfa dda iawn ar y Gadeirlan.

Mae Capel Havard yn gartref i'r lliwiau gwreiddiol o ryfeloedd y Zulu - gan gynnwys Rorke's Drift.

Fel arfer mae yna wasanaethau bob dydd Sul am 08:00, 11:00 a 15:30 yn ogystal â nifer o wasanaethau arbennig. Mae gan Aberhonddu gôr Cadeirlan gain sy'n cymryd rhan yn rhai ohonynt.

Cyfleusterau

Arlwyaeth

 • Arlwyo ar y safle
 • Lluniaeth ysgafn ar y safle

Cyfleusterau'r Eiddo

 • Siop anrhegion
 • Toiledau

Hygyrchedd

 • Toiledau anabl

Marchnadoedd Targed

 • Derbyn grwpiau
 • Pleidiau coetsys yn cael eu derbyn

Parcio

 • Parcio gyda gofal

Map a Chyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau Ffyrdd

Saif y dref ar brif ffordd yr A40, hanner ffordd rhwng y Fenni i'r Dwyrain a Llanymddyfri i'r Gorllewin. Mae hefyd ar gael o'r De (Caerdydd) ar hyd yr A470 a'r Gogledd-ddwyrain (Llanfair-ym-Muallt, Y Gelli Gandryll, Henffordd ac ati) trwy'r A470 a'r A465. Mae'r Gadeirlan wedi'i lleoli ar y B4520 ac mae arwyddion da wrth i chi fynd i mewn i'r dref - dilynwch yr arwyddion brown yn unig.

Ar gael trwy drafnidiaeth gyhoeddus: Mae gorsaf Y Fenni 20 milltir i ffwrdd.

Brecon Cathedral

Eglwys gadeiriol

Cathedral Close, Brecon, Powys, LD3 9DP
Close window

Call direct on:

Ffôn01874 623857

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2024 - 31 Rhag 2024)

* Usual opening hours for visiting 8.30am to 6.30pm daily.

Beth sydd Gerllaw

 1. Adferwyd tŷ cwrt gyda gwreiddiau yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Ailadeiladwyd gan Syr…

  9.97 milltir i ffwrdd
 2. Mae Nant y Bedd yn ardd, afon a choetir organig 10 erw sydd wedi'i lleoli 1200 troedfedd…

  13.31 milltir i ffwrdd
 3. Archwiliwch weddillion Gwaith Haearn Clydach yn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gyda…

  15.06 milltir i ffwrdd
 4. St. Issui's Church is a medieval church on an old pilgrimage site in the Black Mountains.

  15.09 milltir i ffwrdd
 1. Priordy canonau Awstinaidd a sefydlwyd yn gynnar yn y ddeuddegfed ganrif yn nyffryn hardd…

  15.19 milltir i ffwrdd
 2. Gardd fythol o bron i 3 erw a ddyluniwyd mewn cydymdeimlad â'i chyffiniau a'r heriau o…

  15.48 milltir i ffwrdd
 3. Yn tyrchu dros Y Fenni, mae'r teulu Sugarloaf yn fynydd eiconig i'w ddringo ym Mannau…

  15.99 milltir i ffwrdd
 4. Ymweld â'r eglwys fwyaf crog ym Mhrydain yng Nghwm-yoy.

  16.16 milltir i ffwrdd
 5. Croeso i winllan torth siwgr. Mae ein gwinoedd wedi ennill Statws Ansawdd gan Fwrdd…

  16.41 milltir i ffwrdd
 6. Eglwys fechan wledig yw Eglwys Sant Pedr mewn lleoliad prydferth yn nyffryn Wysg ychydig…

  16.78 milltir i ffwrdd
 7. Saif Pwll y Ceidwad, a elwir hefyd yn Bwll Pen-ffordd-goch neu Bwll yr Efail, ger Pwll…

  17.25 milltir i ffwrdd
 8. Coetir derw hynafol tawel a diarffordd, sy'n gartref i flodau coetir trawiadol, mamaliaid…

  17.25 milltir i ffwrdd
 9. Mae treftadaeth lofaol gyfoethog Cymru yn yr amgueddfa ryngweithiol arobryn hon wedi'i…

  17.34 milltir i ffwrdd
 10. Roedd y gweithfeydd haearn enwog ym Mlaenafon yn garreg filltir yn hanes y Chwyldro…

  17.66 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r safle'n fan mynediad i gerddwyr a beiciau i'r hen Reilffordd ac ar droed i Lwybr y…

  17.85 milltir i ffwrdd
 12. Tref fechan Blaenafon a'r dirwedd o'i chwmpas ym mhen uchaf Dyffryn Dwyrain Torfaen.

  17.86 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

 • Cymru Wales Logo
 • Site Logo
 • Monlife Logo
 • Monmouthshire Logo